1396/10/30 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» 1396/10/30 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه یک فوریتی اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر» 1396/10/30 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 70. درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجه (ویرایش اول) 1396/10/30 بررسی تطبیقی سیاست های مالیاتی و عوارض در صنعت گردشگری 1396/10/28 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های «14» و «18» لایحه) 1396/10/27 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های 14 و 18 لایحه) 1396/10/27 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های «14» و «18» لایحه) 1396/10/26 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 69. بودجه دستگاه های اجرایی؛ ارائه مدلی برای تحلیل میزان اعتبارات دستگاه های اجرایی 1396/10/26 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 68. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه 1396/10/25 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تعطیلات رسمی» 1396/10/25 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن» 1396/10/24 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/10/24 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور» 1396/10/24 گزارش پارلمان الکترونیکی سال ۲۰۱۶: 1. شاخص های پارلمان الکترونیکی 1396/10/24 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/10/24 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/10/24 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» چالش های ناشی از وسعت محدوده های مناطق آزاد و بررسی اجمالی نقشه های پیوست لایحه 1396/10/23 تجربه توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی (2) مطالعه موردی کشور آلمان 1396/10/23 بررسی وضعیت صنعت بازی های رایانه ای در ایران و چالش های آن 1396/10/23 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1380/7/14»
1396/11/01 طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1396/11/01 طرح استفساریه چگونگی امهال وام 1396/10/24 لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی 1396/10/24 طرح استفساریه حاکم بودن قوانین و مقررات اداری مالی و استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی بر سازمان انتقال خون ایران 1396/10/06 طرح اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 27/9/1370 1396/10/06 طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران 1396/10/05 طرح استفساریه نحوه عضویت همزمان اعضای اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف کشور با عضویت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستای کشور 1396/10/03 طرح اصلاح بند (ه‍) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور 1396/10/03 طرح اصلاح بند(چ) ماده(88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396/10/03 طرح الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین 1396/09/29 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی) 1396/09/29 طرح استفساریه جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396/09/28 طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور 1396/09/28 طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه 1396/09/26 طرح الحاق یک تبصره به بند(ب) ماده(34) قانون اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی 1396/09/22 طرح استفساریه جزء (4) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی 1396/09/19 لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 1396/09/19 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 1396/09/19 طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم 1396/09/08 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
1396/10/26 تصویب نامه در خصوص طرح محدودیت تردد خودروها و نیز تردد شبانه کامیون ها در سطح شهرها 1396/10/26 الحاق تبصره های (۵) و (۶) به ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران 1396/10/26 تنفیذ آیین نامه های قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب۱۳۷۴ـ و دستورالعمل ماده (۷) آن و اصلاحات بعدی آنها 1396/10/26 آیین ­نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­ های کشور 1396/10/26 اصلاح ماده (۱۶۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 1396/10/26 اصلاحیه روزنامه رسمی کشور در خصوص قانون الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازات های بازدارنده) 1396/10/25 لغو آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران 1396/10/25 آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 1396/10/25 اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس 1396/10/24 تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد 1396/10/24 تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش 1396/10/24 اصلاح تصویب نامه شماره ۶۱۹۷۷/ت۵۲۰۵۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ 1396/10/24 اصلاح تصمیم نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۲/۴ 1396/10/19 تصویب نامه در خصوص تعیین سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی 1396/10/19 اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی 1396/10/18 قانون اصلاح تبصره بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396/10/17 رأی شماره 995هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر جدید گلبهار درخصوص وضع عوارض بر املاک غیرمحصور 1396/10/17 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۲۴۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ 1396/10/17 آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمـان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد 1396/10/17 آیین نامه تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم