1395/04/05 طراحی قواعد مالی معطوف به کاهش تسلط نفتی 1395/04/01 تحلیل سیاسی هفته (1) تأملی بر همه پرسی در انگلیس؛ از همگرایی تا واگرایی اروپایی 1395/04/01 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی بخش صنعت و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/04/01 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی صنعت پتروشیمی و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/04/01 دیپلماسی پارلمانی (12) اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، پارلمان عرب و مجمع پارلمانی ناتو 1395/03/30 راهبرد مجلس دهم بخش حمل ونقل 1395/03/26 الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 6. تأمین مالی جمعی: مفاهیم، مدل ها و ملاحظات قانونگذاری 1395/03/25 تجربه کشورهای موفق در بهبود رتبه شاخص سهولت انجام کسب وکار 2016 (دیجیتالی کردن ثبت مالکیت) 1395/03/24 شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی 4. الزامات کار پیمانکاری موقت 1395/03/22 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 25. آشنایی با مهمترین دستگاه ها، آمار، قوانین و چالش های حوزه رسانه 1395/03/22 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 23. حوزه بهداشت و درمان 1395/03/19 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی بخش مسکن و شهرسازی، مدیریت شهری و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/03/19 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی توسعه روستایی و بهبود امور عشایر و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/03/19 آینده پژوهی روندهای کلان فعالیت های صنعتی در جهان (استخراج از گزارش یونیدو) 1395/03/19 بررسی تولید خودرو برقی در ایران 1395/03/19 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 22. آشنایی با آموزش های فنی وحرفه ای 1395/03/19 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 21. تربیت بدنی و ورزش 1395/03/19 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 20. آشنایی با بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1395/03/19 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 19. آشنایی با بخش آموزش و پرورش 1395/03/19 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 18. نگاهی بر وضعیت کلی بخش توسعه روستایی
1395/03/25 لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1395/03/25 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 1395/03/25 لایحه اساسنامه سازمان پست جمهوری اسلامی ایران 1395/03/25 لایحه حمایت از حقوق معلولان 1395/03/25 طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی 1395/03/25 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد 1395/03/25 لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی 1395/03/25 طرح تقویت بسیج مستضعفین (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/03/25 طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی فضاهای مجازی (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/03/25 لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/03/25 لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/03/25 لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/03/25 لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/03/24 طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/03/24 طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/03/24 طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/03/24 لایحه دائمی شدن قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی 1395/03/24 طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/03/24 لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/03/24 طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری (اعاده شده از شورای نگهبان)
1395/03/26 تصویب نامه در خصوص صدور ضمانتنامه تضمین تسویه اقساط معوق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بانک KFW آلمان 1395/03/25 اصلاح ماده (۳۱ )ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 1395/03/23 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 1395/03/22 قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان 1395/03/22 رأی شماره۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ـ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی٬ تجاری٬ خدماتی٬ اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال میشود 1395/03/22 آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم 1395/03/22 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 1395/03/20 تصویبنامه در خصوص تعیین سقف تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ 1395/03/20 تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانیدر بخش دولتی در سال ۱۳۹۵ 1395/03/20 تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی و مؤسسات دولتی غیراز وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ 1395/03/19 رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری های مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1395/03/19 رأی شماره۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان 1395/03/19 رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۷ وزارت راه و شهرسازی 1395/03/19 رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق٬ ابتدا باید به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند 1395/03/19 آیین­ نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم 1395/03/18 اصلاح ماده (17) اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 1395/03/18 اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی پنج کالای موضوع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 1395/03/18 اصلاح ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1395/03/18 تصویبنامه درخصوص ورود (۴۱ ) قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان 1395/03/18 تصویبنامه درخصوص تعیین وزارتخانه های صنعت٬ معدن و تجارت و امور خارجه به ترتیب به عنوان دستگاههای مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ایتالیا و فرانسه