1395/09/16 بررسی «سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399)» گزارش ارزیابی نحوه تأمین مالی برنامه ششم توسعه (1395-1399) 1395/09/16 خبرنامه تحولات انرژی (5) دوره دهم 1395/09/15 بررسی گزارش مؤسسه بین المللی مک کینزی درباره ایران با عنوان: «ایران: فرصت یک تریلیون دلاری رشد» 1395/09/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» 1.کلیات طرح 1395/09/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» 1395/09/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور» 1395/09/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور» 1395/09/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا)» 1395/09/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» 1395/09/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/09/07 چشم انداز رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور 1395/09/07 چشم انداز رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور 1395/09/07 مروری بر ادبیات جهانی پدیده «درب گردان» (جابجایی اشخاص بین بخش خصوصی عمومی) 2. حوزههای پرمخاطره و تجربیات کشورهای منتخب 1395/09/07 تغییرات سبد مصرفی خانوار پس از اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها 1395/09/06 مروری بر ادبیات جهانی پدیده «درب گردان» (جابجایی اشخاص بین بخش خصوصی و عمومی) 1. انگیزه ها، پیامدها و راهبردهای تنظیم گری 1395/09/06 تحلیل مبانی و الزامات اقتصاد مقاومتی؛ دستاوردهایی برای سیاستگذاری توسعه کشاورزی و روستایی 1395/09/06 آسیب شناسی بازار غیرمتشکل پولی (ویرایش اول) 1395/09/03 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» 1395/09/03 وضعیت ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی، 2017 1395/09/02 وضعیت ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی، 2017
1395/08/23 لایحه اصلاح تبصره ماده 86 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 1395/08/15 لایحه استفساریه ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1395/06/27 طرح اصلاح موادی از قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی 1395/06/21 لایحه تشکیل سازمان تخصصی ورزش کشور 1395/06/21 لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری 1395/05/27 طرح الزام وزارت امور خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی کشور 1395/05/27 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده 1395/05/20 طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها 1395/05/20 طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور 1395/05/19 طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت 1395/05/19 طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور 1395/05/17 لایحه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان 1395/05/17 لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره 1395/05/17 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی 1395/05/17 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی 1395/05/17 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بردآمد 1395/05/17 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه به انضمام پروتکل الحاقی 1395/05/17 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران 1395/05/17 طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 1395/05/17 طرح الحاق یک تبصره به ماده (42) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1395/08/27 تمدید اعتبار آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه٬ مساجد٬ حسینیه ها٬ تکایا٬ مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار 1395/08/27 اصلاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۲۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ 1395/08/27 تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت صنعت٬ معدن و تجارت به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور سوئد 1395/08/27 تصویب نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۵ 1395/08/26 رأی شماره ۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی برعهده دولت است 1395/08/26 رأی شماره ۵۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری٬ مسکونی٬ خدماتی٬ اداری و غیره 1395/08/25 آیین ­نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال ۱۳۹۵ 1395/08/24 تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره سر مپنا از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی 1395/08/24 آیین­ نامه چگونگی هزینه­ وجوه حاصل از حق­ التولیه، حق­ النظاره 1395/08/23 اصلاح ردیف (۳۹۴ )جدول پیوست تصویبنامه شماره ۱۶۹۰۹۲/ت۵۲۸۹۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲ 1395/08/23 تصویب نامه درخصوص تعیین وزارت صنعت٬ معدن و تجارت به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور اکوادور 1395/08/22 رأی شماره ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی٬ استخدام مطابق ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت رسمی پس از گذراندن دوره رسمی آزمایشی است 1395/08/22 مصوبات جلسات هیأت امنای صندوق توسعه ملی 1395/08/22 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی 1395/08/19 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1395/08/19 تصویب نامه در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس٬ مندرج در ماده (۲۷ )قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ 1395/08/19 رأی شماره ۲۲۷/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر رأی شماره ۲۲۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به زمان تصویب مصوبه ابطال شده 1395/08/17 اصلاح ردیف (۶ )جدول پیوست تصویب نامه شماره ۷۸۸۵۶/ت۵۳۳۷۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳ 1395/08/17 اصلاح بند (۵ )فصل (۸ )کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵ 1395/08/17 اصلاح ماده (۲ )آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی٬ رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت