1396/08/27 بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی در آن (علل و اقدامات فوری مورد نیاز) 1396/08/27 مروری بر عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم 1396/08/24 بررسی وضعیت سیل در کشور؛ اقدامات انجام شده و تجربیات سایر کشورها 1396/08/22 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح تبصره «1» ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389» 1396/08/22 نگاهی به زنجیره ارزش جهانی در صنایع هوافضا (با تأکید بر حوزه هوایی تجاری) 1396/08/22 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» 1396/08/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/08/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» 1396/08/21 نگاهی به صنعت کاتالیست و بررسی مهمترین موانع توسعه آن در کشور با هدف حمایت از ساخت داخل 1396/08/21 خلاصه استراتژی حمل و نقل آمریکا (2014-2018) الف) راهبردها و چالش ها 1396/08/21 چالش ها و موانع توسعه لجستیک در بخش حمل ونقل ایران 1396/08/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/08/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/08/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تقویت بسیج مستضعفین» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/08/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/08/20 بررسی جایگاه ایران در شاخص عملکرد محیط زیست (EPI) و مقایسه با برخی کشورهای دارای رتبه برتر 1396/08/16 مروری بر مهمترین روش های تأمین مالی طرح های حمل ونقل با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی 1396/08/16 محاسبه توان اشتغال زایی زیربخش های حمل ونقل با استفاده از تحلیل داده ـ ستانده 1396/08/16 اظهارنظر کارشناسی درخصوص واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی 1396/08/16 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا ـ اقیانوسیه»
1396/08/22 لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی 1396/08/07 طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار 1396/08/07 طرح استفساریه ماده 81 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن 1396/08/07 طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 1396/08/03 طرح اصلاح بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور 1396/07/30 طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 1396/07/30 طرح تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص 1396/07/19 طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1396/07/16 طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری 1396/07/16 طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی اصلاحی مصوب 12/11/1390 1396/07/12 طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) و الحاق یک بند به تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور 1396/07/04 لایحه اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر 1396/07/04 طرح اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1396/07/04 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1396/06/08 طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری 1396/06/08 طرح اصلاح قانون شهرداری 1396/06/08 لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) 1396/06/08 لایحه اجازه اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) 1396/06/07 لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351 1396/06/07 طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
1396/08/25 جدول پیوست مصوبه شماره ٨۵۶٢٢/ت۵۴٠٧۶هـ مورخ ١٣٩۶/۶/٨ هیأت وزیران 1396/08/13 تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت و رسمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا 1396/08/13 اصلاح دستورالعمل پیوست تصویب نامه شماره ۳۷۹۸۳/ت۵۴۰۴۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ 1396/08/13 الحاق تبصره به قسمت (۵) تبصره (۳) جزء (د) بند (۳) تصویب نامه شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴ 1396/08/11 اصلاح تصویب نامه شماره ٩٢۵٧٩/ت۵۴١۶٧هـ مورخ ١٣٩۶/٧/٣٠ 1396/08/10 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمد اسلامی به عنوان استاندارد مازندران 1396/08/10 اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا 1396/08/10 اصلاحیه در خصوص قانون استفساریه ماده (٧٩ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1396/08/10 اصلاحیه در خصوص قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران 1396/08/09 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمود زمانی قمی به عنوان استاندارد یزد 1396/08/09 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای اکبر بهنام جو به عنوان استاندارد اردبیل 1396/08/09 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محسن مهرعلیزاده به عنوان استاندارد اصفهان 1396/08/08 اصلاح جزء (۴) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 1396/08/07 اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور 1396/08/06 آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن 1396/08/06 اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۶) آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی 1396/08/06 آیین­ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور 1396/08/06 تصویب نامه در خصوص منابع و محل افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن 1396/08/03 تصویب نامه در خصوص حذف ناحیه صنعتی روستایی امان آباد در خراسان رضوی، از فهرست پیوست موضوع تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی 1396/08/03 تصویب نامه در خصوص انتخاب آقای محمدابراهیم انصاری لاری به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش