1393/11/28 ورزش همگانی در کشور، موانع موجود و ارائه راهکارها 1393/11/28 بایدها و نبایدهای سیاست ساخت داخل خودرو در ایران 1393/11/28 مطالعات پیش امکان سنجی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان در بخش معدن و صنایع معدنی 1393/11/28 درباره لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بند الحاقی 14 مصوبات کمیسیون تلفیق (مخصوص صحن علنی) 1393/11/28 تحلیلی بر چالش های اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی 1393/11/27 کاهش قیمت های جهانی نفت و اثر آن بر بازارهای عمده فرآورده های نفتی طی سال های 2014 و 2015 1393/11/27 اظهارنظر کارشناسی درباره: بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1394 درخصوص بندالحاقی تبصره «10» 1393/11/26 درباره لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بند «ن» تبصره «2» 1393/11/26 درباره لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بند «و» تبصره «5» مصوبه نهایی کمیسیون تلفیق 1393/11/26 بررسی روند بهره وری شرکت های معدنی و صنایع معدنی منتخب در سال های قبل و بعد از خصوصی سازی 1393/11/26 اپراتورهای مجازی تلفن همراه، مزایا و نقش آنها در کشور 1393/11/26 شاخص های مدیریت ایمنی پرواز از منظر ایکائو: وضعیت ایران و پیشنهادهای سیاستی در این حوزه 1393/11/25 بررسی مقایسه ای برخی شاخص های کلان اقتصادی در بخش معدن ایران و برخی از کشورهای برتر معدن خیز دنیا (آمریکا، استرالیا، کانادا و شیلی) 1393/11/25 ارزیابی و تحلیل عملکرد بخش صنعت در سال 1392 1393/11/25 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اجازه سازمان ها و دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به استفاده از انرژی خورشیدی» 1393/11/21 تحلیل ارزش واردات صنعتی ایران طی دوره 1380-1393 1393/11/20 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 59. نگاهی به بودجه قوه قضائیه در سال 1394 1393/11/20 هفته نامه تحولات انرژی (78) 1393/11/18 بررسی آینده شناسی، آینده نگری و آینده گرایی 1393/11/14 مطالعات پیش امکان سنجی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در بخش معدن و صنایع معدنی
1393/11/15 طرح استفساریه بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 1393/11/14 طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران 1393/11/12 طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1393/11/07 لایحه ارتقای مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت 1393/10/24 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی 1393/10/17 لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و پروتکل اصلاحی آن 1393/10/17 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد 1393/10/17 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان 1393/10/17 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 1393/10/17 لایحه حمایت از مالکیت فکری 1393/10/17 طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1393/10/14 طرح اصلاح ماده (186) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1393/10/07 لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی 1393/10/07 طرح منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه ها 1393/10/07 طرح اصلاح ماده (980) قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی 1393/09/16 لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 1393/09/10 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی 1393/09/09 طرح حمایت از احیاء و مرمت بافت های فرهنگی – تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها 1393/09/09 طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی 1393/09/08 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آنها الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی
1393/12/09 تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان محمود صادقی اردکانی و اصغر جعفریان به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی 1393/12/09 تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد 1393/12/09 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات 1393/12/06 بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به مراجع قضایی سراسر کشور 1393/12/06 تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست طرح ها و اقدامات اجرایی کوتاه مدت پیشگیری و مقابله با آثار زیان بار ریزگردها در سال های (۱۳۹۴ـ۱۳۹۳) 1393/12/04 تصویب نامه درخصوص تعیین شرکت های دولتی به انجام حسابرسی عملیاتی 1393/12/04 تصویب نامه در خصوص الحاق وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 1393/12/04 الحاق بند (ه‍) به تصویب نامه های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍.-مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳ 1393/12/02 تصویب نامه درخصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی 1393/12/02 تصویب نامه در خصوص افزایش تعرفه های برق در بخش های خانگی و کشاورزی از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ 1393/12/02 تصویب نامه در مورد تکالیف و نحوه کاربری اصطلاحات در معانی مشروح در سازمان نهضت سوادآموزی 1393/11/29 رأی شماره ۱۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۹۶۷/۹۱/۲۲۲ـ ۹/۲/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 1393/11/29 رأی شماره ۱۸۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه های ۴۵۶ و ۴۵۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی 1393/11/28 رأی شماره ۱۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد 1393/11/28 رأی شماره ۱۷۷۵ الی ۱۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون است 1393/11/28 رأی شماره ۱۸۵۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ـ ۱۶/۵/۱۳۹۳ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 1393/11/27 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر دهج 1393/11/27 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بره سر 1393/11/27 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح حوزه آبخیز سد طالقان 1393/11/27 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جیرفت

آخرین موضوعات به اشترک گذاشته شده

1393/12/08 22:57 طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی
1393/12/08 21:38 متن های پیشنهادی برای سازمان های مردم نهاد
1393/11/26 14:07 جایگاه سیاست گذاری سازمان های مردم نهاد
1393/08/29 21:15 ثبت سازمان های مردم نهاد
1393/10/16 12:17 ضرورت تدوین قانون
1393/08/28 10:29 مشکلات و پیشنهادات
1393/08/19 00:24 رسیدگی به تخلفات سازمان های مردم نهاد
1393/08/18 23:58 مسائل مالی سازمان های مردم نهاد
1393/09/08 09:22 نظارت بر سازمان های مردم نهاد
1393/12/08 21:43 نام پیشنهادی برای سازمانهای مردم نهاد

بروزترین موضوعات

1393/12/08 22:57 طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی
1393/12/08 21:43 نام پیشنهادی برای سازمانهای مردم نهاد
1393/12/08 21:38 متن های پیشنهادی برای سازمان های مردم نهاد
1393/11/26 14:07 جایگاه سیاست گذاری سازمان های مردم نهاد
1393/10/16 12:17 ضرورت تدوین قانون
1393/09/08 09:22 نظارت بر سازمان های مردم نهاد
1393/08/29 21:15 ثبت سازمان های مردم نهاد
1393/08/28 10:29 مشکلات و پیشنهادات
1393/08/19 00:24 رسیدگی به تخلفات سازمان های مردم نهاد
1393/08/18 23:58 مسائل مالی سازمان های مردم نهاد