1395/12/03 بررسی تبصره های مصوب کمیسیون تلفیق بودجه سال 1396 کل کشور 1395/12/02 مقایسه ماده واحده و تبصره های مصوب کمیسیون تلفیق بودجه با لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 1395/12/01 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1396 کل کشور «کلیات بودجه» 1395/12/01 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی ایران» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/11/27 برنامه تحول سلامت: مطالعه موردی کشور ترکیه 1395/11/26 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی» 1395/11/26 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 1359» و ارائه پیش نویس های جایگزین 1395/11/26 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/11/26 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/11/25 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» 1395/11/25 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» 1395/11/24 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح تبصره ماده (86) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم» 1395/11/24 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/11/24 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/11/20 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی» 1395/11/20 درآمدی بر جایگاه عقل در قرآن کریم 1395/11/18 ماهنامه تحلیلی انرژی (5) دوره دهم 1395/11/17 خبرنامه تحولات انرژی (6) دوره دهم 1395/11/16 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 58. بودجه پیشنهادی از منظر حقوقی 1395/11/13 ارزیابی علل ناکامی های مربوط به تدوین سیاست های جامع انرژی در کشور
1395/12/02 طرح استفساریه ماده (7) قانون امور گمرکی 1395/11/26 طرح جامع مدیریت شهری 1395/11/26 طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی 1395/11/26 طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1395/11/26 طرح "اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن" 1395/11/26 طرح تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاههای غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی 1395/11/10 اصلاح بند (3) ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت 1395/11/10 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا 1395/11/10 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان 1395/11/10 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1395/11/10 طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی مصوب 15/7/1393 1395/10/15 طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تخصصی دارویی برکت 1395/10/07 طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها 1395/10/07 طرح خط مشی و اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر آن 1395/10/05 طرح اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور اصلاحی 6/6/1390 1395/10/01 طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی 1395/09/24 طرح اصلاح قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی 1395/09/24 لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی 1395/09/21 طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور 1395/09/17 طرح تامین اجتماعی همگانی
1395/12/03 اصلاح بند (۸ )تصویب نامه شماره ۴۲۲۱۰/ت۵۰۵۴۴هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ 1395/11/27 رأی شماره۱۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره۲۰۱۰۲۲/۴۵۷۹۶ ـ ۱۳۸۹/۹/۸شورای اقتصاد از تاریخ تصویب 1395/11/25 تصویب نامه در خصوص الحاق ردیف های تعرفه (۷۲۱۳ )و (۷۲۰۹ )به بند (۳)مندرجات ذیل یادداشت فصل (۷۲ )کتاب مقررات صادرات و واردات 1395/11/25 تصویب نامه در خصوص انتقال اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و درآمد اختصاصی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی 1395/11/24 رأی شماره ۱۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره ۶۲۲۲۶/۳۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 1395/11/20 تصویب نامه در خصوص خروج شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی 1395/11/20 الحاق بند (۳) به تصویب نامه شماره ۵۷۱۹۷/ت۵۳۳۱۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و بند (۵) به تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت۵۳۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ 1395/11/20 الحاق تبصره های (1) و (2) به بند (1) تصویب نامه های شماره 117501/ت53806 هـ مورخ 1395/9/23 و شماره 124471/ ت 53837 هـ مورخ 1395/10/8 1395/11/19 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1395/11/18 رأی شماره ۳۲۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب 1395/11/18 رأی شماره ۳۰۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۰۸ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن 1395/11/18 رأی شماره ۱۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ 1395/11/18 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای بهروز ریاحی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع 1395/11/18 آیین­ نامه فوق­ العاده نوبت کاری و هزینه­ جابجایی محل خدمت کارمندان 1395/11/16 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1395/11/16 اصلاح ماده (۱۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 1395/11/14 تصویب نامه در خصوص صدور ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی 1395/11/14 تصویب نامه در خصوص تعیین وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نمایندگان سهام دولت در ترکیب مجامع عمومی شرکت های فرهنگی ـ ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس) 1395/11/14 اصلاح ماده (۴۰) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1395/11/14 اصلاح ماده (۴) قرارداد پیوست تصویب نامه شماره ۶۵۰۶۴/ت۵۳۳۴۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱