1397/02/03 آسیب شناسی نظام آماری کشور 3. اختلاف آمارهای کلیدی 1397/02/02 ماهنامه تحلیلی انرژی (13) دوره دهم 1397/02/01 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند «الف» ماده (90) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1397/02/01 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره «2» ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» (اعاده شده از شورای نگهبان)(2) 1397/02/01 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» 1397/02/01 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/02/01 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای» (اعاده شده از شورای نگهبان)(2) 1397/01/29 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران» 1397/01/29 بررسی سیاست وزارت صنعت درخصوص ایجاد ظرفیت فولادی در کشور با توجه به بازارهای صادراتی و مزیت نسبی در حلقه های مختلف زنجیره ارزش 1397/01/28 الگوی راهبردی حمایت از تولید 7. شواهدی از نحوه حمایت دولت آمریکا از تولیدات داخلی 1397/01/27 آینده پژوهی آمریکا 1397/01/26 مبانی سیاستی اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1397/01/21 خلاصه مدیریتی نقدی بر برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی در کشور ایران: راهکارها و پیشنهادها 1397/01/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا» 1397/01/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری» 1397/01/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره )2( ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/01/20 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک» 1397/01/20 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان» 1397/01/20 هوش مصنوعی و قانونگذاری (2) (روش های استدلالی برای هوش مصنوعی و قانون) 1397/01/20 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی»
1397/02/02 طرح ساماندهی بازار خودرو 1397/02/02 طرح الزام دولت به توقف مطالعه ، اجراء و توسعه طرحهای انتقال آب و سد سازی در حوضه های آبریز رودخانه ها ، تالاب ها و دریاچه های محلی بمدت پنج سال 1397/01/29 طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی 1397/01/22 طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/01/21 لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1397/01/21 طرح اجرای اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی 1397/01/19 طرح اصلاح ماده (109) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1397/01/19 طرح اصلاح ماده (2) و بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی 1396/12/20 طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور 1396/12/20 طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت 1396/12/13 اصلاح ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری 1396/12/13 طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی 1396/12/13 طرح اصلاح قانون تابعیت 1396/12/13 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن 1396/12/13 طرح استمهال 5 ساله به مستخدمین رسمی موسسات و شرکت های دولتی 1396/12/13 طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396/11/16 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان 1396/11/16 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری 1396/11/16 لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه 1396/11/16 لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
1397/01/26 تصویب نامه درخصوص تعیین اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قشم و کیش 1397/01/23 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/01/22 تصویب نامه درخصوص ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش 1397/01/21 تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروه جهت تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هریک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی برای هر سال 1397/01/21 آیین­ نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 1397/01/21 اصلاح بند (۱۱) ماده (۳) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران 1397/01/08 تصویب نامه درخصوص جایگزینی آقای غلامرضا سلیمانی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو 1397/01/08 تصویب نامه درخصوص تمدید عضویت آقای حمیدرضا مؤمنی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم 1397/01/08 تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند 1397/01/08 اصلاح تبصره(۱) ماده(۳) آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری 1397/01/08 تصویب نامه درخصوص جایگزینی آقای غلامرضا سلیمانی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو 1396/12/28 تمدید مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی 1396/12/28 اساسنامه صندوق کارآفرینی امید 1396/12/28 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۶۲۸۲/ت۵۴۱۴۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ 1396/12/28 اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1396/12/28 تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی 1396/12/28 تصویب نامه در خصوص تمدید اجرای تصویب نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ در سال ۱۳۹۷ 1396/12/28 تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دویست و بیست میلیارد (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت دادگستری جهت مأموریت های سازمان تعزیرات حکومتی 1396/12/28 تصویب نامه در خصوص جایگزینی آقای علی اصغر احمدی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع 1396/12/28 تصویب نامه درخصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی روستایی