1396/06/15 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 7. عملکرد رشد اقتصادی سال 1395 و پیش بینی سال 1396 1396/06/15 اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی» 1396/06/15 بررسی عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت یازدهم 1396/06/15 بررسی احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه 1396/06/15 تأمین مالی بخش حمل و نقل موانع قانونی و نهادی تأمین مالی از طریق مشارکت بخش عمومی - خصوصی (PPP) 1396/06/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح شمول مشاغل سخت و زیان آور در مورد متصدیان تجزیه و توزیع (موزعین) شاغل در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» 1396/06/13 الزامات سیاستگذاری اشتغال در فناوری اطلاعات و ارتباطات: سیاست های منابع انسانی ایران و کشورهای منتخب 1396/06/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (7) قانون امور گمرکی» 1396/06/12 برآوردی از سهم دانش و فناوری در صادرات کشور 1396/06/12 بررسی عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم 1396/06/12 استفاده از ظرفیت های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد (بررسی تجربیات کشورهای منتخب) 1396/06/11 بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم الف) بخش حمل ونقل 1396/06/08 تحلیل الگوی اشتغال در بخش صنعت ایران (با بررسی طرح کارانه اشتغال برای جوانان (کاج)) 1396/06/08 بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم (بخش صنعت و معدن) 1396/06/08 نگاهی بر حمل ونقل در ایران رویکردی اقتصادی در تطبیق با اهداف سند چشم انداز، برنامه ششم توسعه و موقعیت جهانی 1396/06/07 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبدیل می شود» 1396/06/07 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن» 1396/06/07 آینده پژوهی در سوئد 1396/06/07 بررسی عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم 1396/06/07 بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم
1396/06/08 طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری 1396/06/08 طرح اصلاح قانون شهرداری 1396/06/08 لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) 1396/06/08 لایحه اجازه اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) 1396/06/07 لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351 1396/06/07 طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1396/06/06 طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380 1396/06/06 طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی 1396/05/31 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی 1396/05/31 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق 1396/05/31 طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضائی غیرستادی 1396/05/17 طرح اصلاح ماده (57) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1396/05/17 طرح شمول مشاغل سخت و زیان آور در مورد متصدیان مشاغل تجزیه و توزیع (موزعین) شاغل در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران 1396/05/17 طرح اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی 1396/04/28 لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار 1396/04/28 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه 1396/04/28 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی 1396/04/28 لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام 1396/04/28 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری 1396/04/28 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی
1396/06/15 اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور 1396/06/15 تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون اقتصادی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به ترتیب به ترکیب کمیسیون های اقتصاد و لوایح هیأت دولت 1396/06/14 اصلاح ردیف (۱) جدول بند (۲) تصویب نامه شماره ۳۷۶۳۳/ت۵۴۴۰۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱ 1396/06/14 تصویب نامه در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده ها یا شهرک های گردشگری در کل کشور 1396/06/14 قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 1396/06/14 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 1396/06/11 اصلاح ماده (۵) الحاقی به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 1396/06/11 اصلاح تبصره ماده (۷) آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور 1396/06/11 الحاق تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه 1396/06/11 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1396/06/09 تصویب نامه درخصوص ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت 1396/06/05 قانون اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی 1396/06/04 سیاستها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری 1396/06/04 اصلاح بندهای (۱) و (۲) تصویب نامه شماره ۲۲۱۶۹/ت۵۴۲۵۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ 1396/06/01 رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاھا با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود 1396/06/01 رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ٣ ماده١٩ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه ھفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری٢ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. 1396/06/01 رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری 1396/05/31 آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورھای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها 1396/05/30 اصلاحیه مصوبه «دستورالعمل واگذاری اماکن و غرفه های میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۶۸۴/۱۸۴۸۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳» 1396/05/30 اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای