1394/02/14 زیست فناوری از دیدگاه سیاست ها، قوانین و مقررات 1394/02/09 آسیب شناسی پروژه انتقال فناوری هواپیمایی ایران ـ140 1394/02/08 وضعیت تولید و واردات پارچه چادر مشکی در ایران و راهکارهای برون رفت از از چالش های موجود 1394/02/08 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده (39)» 1394/02/06 درباره برنامه ششم توسعه (9) شرایط فاز صفر برنامه چیست؟ 1394/02/06 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» 1394/02/01 نمایه آماری گردشگری جمهوری اسلامی ایران 1394/01/31 هفته نامه تحولات انرژی (82) 1394/01/31 قیمتگذاری سوخت گاز طبیعی نیروگاه ها به تناسب راندمان 1394/01/31 مطالعات پیش امکان سنجی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان زنجان در بخش معدن و صنایع معدنی 1394/01/31 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدوشصتم (160) قانون اساسی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1394/01/30 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها» 1394/01/30 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» 1394/01/30 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» (کلیات طرح) 1394/01/29 تحلیل بخشی از آمارهای برق ایران و کشورهای جهان 1394/01/29 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح قانونی) (مواد (6) و (8)) 1394/01/25 امر سیاسی (2) 1394/01/24 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» 1394/01/24 هفته نامه تحولات انرژی (81) 1394/01/24 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح قانونی)
1394/02/09 لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان 1394/02/09 لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس 1394/02/08 طرح عملیات بانکی بدون ربا 1394/02/06 طرح استفساریه قانون پولی و بانکی و ماده (39) 1394/02/02 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس 1394/02/01 لایحه موافقتنامه همکاری در خصوص آب و هواشناسی دریای خزر 1394/02/01 لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری 1394/01/30 طرح استفساریه ماده (7) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور 1393/12/24 طرح اصلاح بند (3) ماده (28) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور 1393/12/24 طرح الحاق یک تبصره به ماده (15) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب 6/7/1382 1393/12/24 لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوشهر 1393/12/24 لایحه اجازه اصلاح اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 1393/12/24 لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح 1393/11/15 طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 1393/11/15 طرح استفساریه بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 1393/11/14 طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران 1393/11/12 طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1393/11/07 لایحه ارتقای مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت 1393/10/24 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی 1393/10/17 لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و پروتکل اصلاحی آن
1394/02/07 صورتجلسه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 1394/02/06 حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق 1394/02/06 انتقال شرکت های ذکر شده به پیوست شماره (۱) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی 1394/02/06 تصویب نامه در خصوص تعیین سقف هزینه های مشارکت در احداث آزادراه تهران ـ پردیس 1394/02/06 تصویب نامه در خصوص یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۴ 1394/02/06 رأی شماره ۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق الف بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵/۲۰/۵/۴۱۴۱ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 1394/02/05 آیین نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور 1394/02/05 تصویب نامه در خصوص افزایش مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان 1394/02/02 اصلاح جزء (۱ـ۴) ردیف (۴) جدول پیوست (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ 1394/02/02 اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم 1394/02/02 اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ 1394/02/02 تصویب نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1394/02/02 تصویب نامه در مورد ایجاد شهرک صنعتی مس ورزقان در استان آذربایجان شرقی و بروجرد (۳) در استان لرستان 1394/02/02 تصویب نامه در خصوص طرح طبقه بندی معلمان 1394/02/02 صورتجلسه یکصد و سیزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 1394/02/01 اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی 1394/02/01 اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران 1394/01/30 مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «راهکار توسعه صادرات نرم افزار» 1394/01/30 مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» 1394/01/26 تصویب نامه در خصوص خروج مجسمه پنه لوپه و قطعه کوچک از انگشتان دست منتسب به مجسمه یاد شده به صورت موقت برای چهار ماه به کشور ایتالیا

آخرین موضوعات به اشترک گذاشته شده

بروزترین موضوعات