1395/06/01 ماهنامه تحلیلی انرژی (41) دوره دهم 1395/06/01 رایانش زیستی 1395/06/01 آثار و چالش ها و ابزارهای جایگزین سیاست خرید و قیمت تضمینی در بخش کشاورزی 1395/06/01 بررسی شاخص های منتخب پایداری بخش کشاورزی در ایران 1395/06/01 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» 1395/05/31 هفته نامه تحولات انرژی (2) دوره دهم 1395/05/31 مقایسه تطبیقی اقتصاد معدن در کشورهای شیلی، کانادا و ایران 1395/05/31 آسیب شناسی نظام بانکی 15. چالش ها و آسیب های کلان ضعف حاکمیت شرکتی در مدیریت بانک های ایران 1395/05/27 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش هوافضا) 1395/05/27 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش انرژی) 1395/05/26 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش فرهنگ ماده (23)) 1395/05/26 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش زنان و خانواده) 1395/05/26 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (حوزه رفاه و تأمین اجتماعی) 1395/05/26 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش زیست فناوری) 1395/05/26 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات) 1395/05/26 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش پژوهش، فناوری و نوآوری) 1395/05/26 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (بخش تربیت بدنی و ورزش) 1395/05/26 ایرانیان خارج از کشور؛ بایسته ها، الزامات و وظایف وزارت امور خارجه 1395/05/26 اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/05/25 درباره برنامه ششم توسعه (17) واکاوی ردپای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه
1395/05/27 طرح الزام وزارت امور خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی کشور 1395/05/27 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده 1395/05/20 طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها 1395/05/20 طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور 1395/05/19 طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت 1395/05/19 طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور 1395/05/17 لایحه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان 1395/05/17 لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور کمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره 1395/05/17 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی 1395/05/17 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی 1395/05/17 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بردآمد 1395/05/17 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه به انضمام پروتکل الحاقی 1395/05/17 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران 1395/05/17 طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 1395/05/17 طرح الحاق یک تبصره به ماده (42) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1395/05/16 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن 1395/05/13 طرح حفاظت از اراضی کشاورزی 1395/05/12 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی 1395/05/11 لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران 1395/05/10 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور
1395/05/30 تصویبنامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور اسلونی 1395/05/25 تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی 1395/05/25 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی 1395/05/21 اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۵۴۶۷/ت۲۸۹۱۶هـ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۸ 1395/05/21 تصویب نامه در خصوص انجام معاملات سازمان خصوصی سازی در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معاملات دولتی 1395/05/21 تصویب نامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 1395/05/21 تصویب نامه در خصوص قرار گرفتن هزینه های پیوند کبد، قلب، ریه، روده، پانکراس و مغز استخوان مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر 1395/05/19 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط تراکم مسکونی در شهر خرم آباد 1395/05/19 اصلاح تبصره (۱ )ماده (۴ )آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵ )قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 1395/05/19 اصلاح ماده (۲۵ )ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 1395/05/19 آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) 1395/05/19 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معرفی یک نفر قاضی برای عضویت در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» 1395/05/18 اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 1395/05/18 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران 1395/05/17 آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی 1395/05/17 تصویب نامه در خصوص اجازه مصرف صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1395/05/16 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لواسان 1395/05/16 اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور 1395/05/16 اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1395/05/16 شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز