1396/11/25 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه حاکم بودن قوانین و مقررات اداری مالی و استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی به سازمان انتقال خون ایران» 1396/11/23 نظارت بر عملکرد و مصوبات شوراهای شهر؛ با تأکید بر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (در شش ماه دوم سال 1391) 1396/11/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حذف ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی» 1396/11/21 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «12»، بند «الف» جزء الحاقی 1 و 2) (ویرایش دوم) 1396/11/18 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، 8. عملکرد رشد اقتصادی 6 ماهه اول و پیش بینی سال 1396 1396/11/17 سیر تکوینی ساختار کمیسیون های مجلس (از سال 1285 تاکنون) 1396/11/17 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «14»- هدفمند کردن یارانه ها) (ویرایش دوم) 1396/11/16 آینده پژوهی فنلاند 1396/11/16 آسیب شناسی وظایف و عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران؛ با بهره گیری از نظرات اعضای شورا و کارشناسان 1396/11/16 تقسیمات کشوری در چین: ابزاری برای پیشرفت اقتصادی و بهره ‎وری مدیریتی 1396/11/15 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «6»، بند «هـ» ) 1396/11/15 سانحه نفتکش سانچی و بررسی جنبه های فنی و مالی سانحه 1396/11/15 گزارش بررسی چارچوب صلاحیت حرفه ای ده کشور منتخب و مقایسه آن با ایران 1396/11/15 ماهنامه تحلیلی انرژی (12) دوره دهم 1396/11/14 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری) 1396/11/14 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «4»، بند «و») ـ بخش آب 1396/11/14 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «4»، بند «و») ـ بخش محیط زیست 1396/11/14 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «8»، بند «ب») ـ بخش محیط زیست 1396/11/14 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بند «ج»، تبصره «15») 1396/11/14 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بند «الف»، تبصره «4» ماده واحده) ـ پیشنهاد بازگشت به لایحه
1396/11/16 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان 1396/11/16 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری 1396/11/16 لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه 1396/11/16 لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی 1396/11/16 لایحه تصویب پروتکل های مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی 1396/11/16 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا 1396/11/16 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک 1396/11/04 طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کوله بری و ته لنجی) 1396/11/03 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران 1396/11/01 طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1396/11/01 طرح استفساریه چگونگی امهال وام 1396/10/27 طرح استفساریه ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 1396/10/27 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 1396/10/26 طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال 1396/10/24 لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی 1396/10/24 طرح استفساریه حاکم بودن قوانین و مقررات اداری مالی و استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی بر سازمان انتقال خون ایران 1396/10/06 طرح اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 27/9/1370 1396/10/06 طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران 1396/10/05 طرح استفساریه نحوه عضویت همزمان اعضای اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف کشور با عضویت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستای کشور 1396/10/03 طرح اصلاح بند (ه‍) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
1396/11/21 تصویب نامه در خصوص تعیین صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 1396/11/21 تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 1396/11/21 تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 1396/11/21 تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال های مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 1396/11/21 تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 1396/11/21 تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 1396/11/21 تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 1396/11/21 تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 1396/11/21 تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 1396/11/21 آیین­ نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری 1396/11/21 الحاق ماده (۱۴) به آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1396/11/21 اصلاح تعرفه های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 1396/11/21 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ 1396/11/21 اصلاح تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ 1396/11/17 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محسن نریمان به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس 1396/11/17 تصویب نامه در خصوص بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی 1396/11/17 تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه اصفهان ـ شهرضا ـ ایزدخواست 1396/11/17 تصویب نامه در خصوص اجرای قطعه (۶) آزادراه تبریز ـ ارومیه 1396/11/17 اصلاح تصویب نامه شماره ۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ 1396/11/17 اصلاح ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه