1396/12/27 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همکاری درخصوص اقتصاد مقاومتی» 1396/12/23 جداول داده- ستانده سال های 1380 و 1385 به قیمت ثابت (پایه های آماری و روش محاسبه) 1396/12/23 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تصویب تشریفات (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی» 1396/12/23 گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016: 2. برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات پارلمانی 1396/12/22 تعارض منافع 2. راهکارهای پیشگیری و مدیریت 1396/12/22 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 9. عملکرد رشد اقتصادی 9 ماهه اول و برآورد سال 1396 1396/12/21 ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2017 1396/12/20 بررسی وضعیت انرژی های تجدید پذیر زیستی در ایران و جهان 1396/12/20 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی» 1396/12/19 آینده پژوهی اتحادیه اروپا 1396/12/16 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» (در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) 1396/12/15 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «2» ماده (2) قانون مالیات های مستقیم» 1396/12/15 خبرنامه تحولات انرژی (14) دوره دهم 1396/12/14 مبانی قانونگذاری و برنامه ریزی راهبردی در مدیریت بحران 1396/12/14 شاخص های شکنندگی اقتصادی: مجموعه ای از شاخص های آسیب پذیری برای کشورهای (OECD) و ارائه پیشنهادهایی برای اقتصاد ایران 1396/12/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» (انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان) 1396/12/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ جمعیت» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/12/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (34) قانون اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» 1396/12/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور» 1396/12/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب 1351» 2. مقایسه تطبیقی «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب 1351»، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و پیش نویس اولیه «لایحه بانکداری»
1396/12/20 طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور 1396/12/20 طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت 1396/12/13 اصلاح ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری 1396/12/13 طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی 1396/12/13 طرح اصلاح قانون تابعیت 1396/12/13 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن 1396/12/13 طرح استمهال 5 ساله به مستخدمین رسمی موسسات و شرکت های دولتی 1396/12/13 طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396/11/16 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان 1396/11/16 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری 1396/11/16 لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه 1396/11/16 لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی 1396/11/16 لایحه تصویب پروتکل های مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی 1396/11/16 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا 1396/11/16 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک 1396/11/04 طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کوله بری و ته لنجی) 1396/11/03 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران 1396/11/01 طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1396/11/01 طرح استفساریه چگونگی امهال وام 1396/10/27 طرح استفساریه ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
1396/12/25 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نقشه منطقه بندی حریم شهر کرمان 1396/12/21 بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶۴٢٠٩/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ١٣٩٧ « 1396/12/19 بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶٣۶٩٨/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه ھای غیرحرام از ابتدای سال ١٣٩٧ « 1396/12/19 تنفیذ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی 1396/12/14 تصویب نامه در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت سامانه پرداخت های نوین در آزادراه های کشور (سپندار) 1396/12/14 اصلاح جدول تصویب نامه شماره ١۵٨۶٣٧/ت۵۴٨۴٠ھـ مورخ ١٣٩۶/١٢/١٢ 1396/12/13 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1396/12/12 تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه ملی «سازگاری با کم آبی» 1396/12/12 اصلاح بند (پ) ماده (۷۵) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 1396/12/12 اصلاح بند (خ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 1396/12/10 اصلاح بند (١ )تصویب نامه شماره ١۵۵٢٣٧/ت۵۵١۴٨ھـ مورخ ١٣٩۶/١٢/۶ 1396/12/10 أی شماره ١٠٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢۶٠/۴٩١٣/د ـ ١٣٩٢/١١/١۴ سازمان امور مالیاتی کشور از حیث رعایت نکردن تاریخ عدم شمول قانون مالیات برارزش افزوده بر روغن نباتی خام 1396/12/06 تصویب نامه درخصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)، ردیف تعرفه های (۰۲۰۲۱۰۱۰) و (۰۲۰۱۱۰۱۰) 1396/12/06 تصویب نامه در خصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد) 1396/12/05 سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور 1396/12/05 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1396/12/03 تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه تبریز ـ اندیشه ـ شهر سهند 1396/12/02 اصلاح ماده (۵) و تبصره (۲) ماده (۳۹) اساسنامه شرکت های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج فارس، بیستون 1396/11/28 قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ھا در بنادر 1396/11/28 اصلاح و تکمیل تبصره ۲ ماده واحده تغییرنام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری (مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۴)(مصوب جلسه ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)