1394/04/09 «مسئله» چیست؟! مسئله شناسی فرهنگی با رویکرد مطالعات فرهنگی 1394/04/09 استراتژی نظامی جدید چین: ابعاد و پیامدهای منطقه ای و بین المللی 1394/04/09 استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در تأمین کالاهای عمومی (مشارکت عمومی- خصوصی) 1394/04/08 قانون آینده و آینده قانون (2) (جهانی شدن و قانون؛ تزهای ده گانه) 1394/04/08 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تعیین مدت خدمت اجباری استفاده کنندگان از سهمیه زنان در امتحان دستیاری بین سالهای 1382 تا 1389» 1394/04/08 بررسی دلایل نوسانات ارزی در ایران (1390-1392)؛ با نگاهی به تجربه کشورهای منتخب 1394/04/06 معمای نرخ سود بانکی: کالبدشکافی بحران اعسار در برخی نهادهای مالی مجاز 1394/04/03 مطالعات پارلمانی تطبیقی (5) شرایط احراز نامزدی در انتخابات پارلمانی برخی کشورها 1394/04/03 ماهنامه تحلیلی انرژی (31) 1394/04/02 بخش حمل ونقل در برنامه ششم توسعه 1394/04/01 بررسی تحولات قوانین بخش آب و تأثیر آن بر منابع زیرزمینی 1394/03/31 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1394/03/31 مفهوم حاکمیت از نظر ژان بُدَن (بخش اول) 1394/03/31 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» 1394/03/30 انتخابات پارلمانی 2015 ترکیه: ابعاد و پیامدها 1394/03/30 ابهام در آمارهای شدت انرژی و مقایسه ایران با کشورهای جهان (گزارش 1) 1394/03/26 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر» 1394/03/26 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی مهران و اردبیل» 1394/03/25 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (اعاده شده از شورای نگهبان) » 1394/03/24 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح»
1394/03/24 طرح حفاظت و صیانت از جنگل ها 1394/03/24 لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری 1394/03/20 طرح ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران 1394/03/17 لایحه موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک 1394/03/17 لایحه معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین 1394/03/17 طرح الحاق یک تبصره به ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری 1394/03/05 طرح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی 1394/03/03 طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی 1394/02/30 طرح الحاق موادی به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و ا صلاحات بعدی آن 1394/02/30 طرح استفساریه چگونگی شمول مالیات بر ارزش افزوده بر محصولاتی که از نهاده های تولیدی معاف از مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کنند 1394/02/30 طرح تاسیس صندوق های ذخیره دانشگاهیان وزارتخانه های متولی آموزش عالی 1394/02/30 طرح اصلاح ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن 1394/02/30 طرح اصلاح ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن 1394/02/29 لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی 1394/02/29 لایحه محافظت از خاک 1394/02/29 لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی مهران و اردبیل 1394/02/29 لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 (مارپل 78/1973) – مصوب 1380- و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه های شماره (189)، (190)، (200)، (201)، (202) و (203) 1394/02/29 لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومین به حبس 1394/02/20 طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی 1394/02/20 طرح اصلاح ماده (9) قانون خدمت وظیفه عمومی
1394/03/21 اصلاح تصویب نامه درخصوص برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارت ها برای مشاغل 1394/03/21 اصلاح ارقام مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) تصویب نامه شماره ۲۵۴۵۱/ت۱۵۱۷۲هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۴ 1394/03/21 تصویب نامه در خصوص دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان خرمشهر 1394/03/21 تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی 1394/03/20 یکصد و شانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 1394/03/19 رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ ۳/۳/۱۳۹۰ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی {صنعت، معدن و تجارت} 1394/03/19 رأی شماره ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 1394/03/19 یکصد و پانزدهمین مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 1394/03/17 تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی 1394/03/12 اصلاح ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران 1394/03/12 آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/03/11 اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر) 1394/03/10 آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور 1394/03/10 اصلاح تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه 1394/03/10 تصویب نامه در خصوص برقراری امتیاز فوق العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست 1394/03/09 تصویب نامه در خصوص دستگاه های موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمان بندی تعیین شده 1394/03/09 تصویب نامه در خصوص همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ 1394/03/05 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1394/03/04 تصویب نامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و انواع سوخت هوایی 1394/03/03 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهر اقبالیه