1397/08/22 الگوی راهبردی حمایت از تولید 13. موازین انتخاب راهبرد مطلوب 1397/08/22 توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی 2. بررسی قوانین و مقررات محیط زیستی حاکم بر فعالیت های معدنی 1397/08/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح سپرده ارزی در بانک های عامل» 1397/08/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 6/6/1397» 1397/08/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تشکیل وزارتخانه های «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» 1397/08/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد موضوع تبصره «1» ماده (3) قانون هوای پاک مصوب 1396» 1397/08/21 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات» 1397/08/21 روایت های مستند نقض حقوق مالکیت فعالان اقتصادی در ایران 1. موردکاوی شرکت صدف بهاره شرق 1397/08/21 روایت های مستند نقض حقوق مالکیت فعالان اقتصادی در ایران 2. موردکاوی شرکت بهینه نگاران صنعت 1397/08/20 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنقیح قوانین حوزه معدن» 1397/08/14 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم» 1397/08/14 اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» 1397/08/13 بررسی مدیریت صید فانوس ماهیان در دریای عمان 1397/08/13 نقش پژوهش های دولتی در فعالیت های نوآورانه شرکت ها (1): محورهای مهم سیاستی با نگاه به تجربه ایالات متحده 1397/08/12 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» 1397/08/12 تبیین نقش و جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی در نظام تأمین مالی نوآوری 1397/08/12 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1397/08/12 همپایی فناورانه (1): مفاهیم، الگوها و عوامل مؤثر بر آن 1397/08/12 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون صدور چک» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/08/07 ایجاد سامانه پیام رسان مالی بین المللی با استفاده از فناوری زنجیره بلوک
1397/08/14 طرح " ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین" 1397/08/13 طرح " اصلاح ماده(117) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی" 1397/08/13 طرح " اصلاح ماده (86) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی" 1397/08/13 طرح " استفساریه ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان" 1397/08/02 طرح " استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397/06/06" 1397/08/02 طرح"اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" 1397/08/01 طرح "الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی" 1397/08/01 لایحه "الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور" 1397/07/29 طرح " الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری" 1397/07/18 طرح "اصلاح بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1397 کل کشور" 1397/07/15 طرح "اصلاح ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" 1397/07/15 طرح "الحاق یک تبصره به ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی" 1397/07/15 طرح "اصلاح بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران" 1397/07/15 طرح "اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی" 1397/07/15 طرح "استفساریه عدم شمول حکم ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/03/31 " 1397/07/15 طرح "اصلاح جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" 1397/07/15 طرح "تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی" 1397/07/11 طرح "نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها" 1397/07/08 لایحه "میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون هوای پاک -مصوب1396-" 1397/07/08 لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"
1397/08/23 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح پیاده راه ادامه خیابان قارن شهر ساری 1397/08/14 اصلاح اساسنامه شرکت­های عمران شهرهای جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، پردیس، پرند، فولادشهر، مجلسی، رامین، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (امیرکبیر) وزارت راه و شهرسازی 1397/08/14 اصلاح آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها 1397/08/13 تصویب نامه درخصوص تعیین اعضای هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، ارس، کیش، ماکو، قشم 1397/08/13 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/08/09 تصویب نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) 1397/08/09 اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضائیه 1397/08/07 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/08/05 طرح حمایت غذایی از گروه­های کم­درآمد جامعه 1397/08/05 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ماکو 1397/08/05 تصویب نامه درخصوص واریز کمک جبرانی به کارکنان با مجموع پرداختی ماهیانه کمتر از سی میلیون ریال 1397/08/02 آیین نامه اجرایی ماده ۵۸ قانون احکام دائمی و بند(پ) ماده۱۰۶ و ماده ۱۰۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور 1397/08/02 تصویب نامه درخصوص اجرای کامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم) 1397/07/30 اساسنامه دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان 1397/07/30 دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 1397/07/29 تصویب نامه درخصوص نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه ها (نفت خام و میعانات گازی) و فرآورده های تحویلی از پالایشگاه ها 1397/07/28 تصویب نامه درخصوص واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی 1397/07/28 تصویب نامه درخصوص ثبت اطلاعات پرداخت های کارکنان و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا 1397/07/24 تفسیر بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/07/22 محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا