1398/04/05 اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» 1398/04/05 اظهارنظر کارشناسی درباره: ‍ «طرح احداث سرپناه» 1398/04/04 پایش تحرکات «گروه اقدام ایران» (3) (تحلیل مواضع برایان هوک در خصوص انفجار نفتکش ها و ساقط شدن پهپاد آمریکا) 1398/04/04 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 9. صنایع دستی 1398/04/04 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 1. بخش صنعت 1398/04/04 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 2. بخش معدن و صنایع معدنی 1398/04/04 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 3. بخش نفت و گاز 1398/04/04 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 4. صنایع پایین دستی پتروشیمی 1398/04/04 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 5. بخش برق 1398/04/04 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 6. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1398/04/04 چالش ها و راهکار های رونق تولید در سال 1398 7. بخش کشاورزی 1398/04/04 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 8. بخش مسکن 1398/04/04 چالش ها و راهکار های رونق تولید در سال 1398؛ 10. حوزه توسعه روستایی و عشایری 1398/04/04 بررسی کارشناسی موضوع احتساب سوابق بیمه ای و بازنشستگی معلمان دارای سوابق حق التدریسی 1398/04/04 بودجه سال 1398 از لایحه تا قانون 1398/04/03 تحلیل حمل ونقل مسافر برون شهری و درون شهری 1398/04/02 بررسی رویکرد جهانی صنعت خودرو بر اساس مصرف سوخت و آلایندگی (درس هایی برای صنعت خودرو ایران) 1398/04/02 تحریم ها علیه ایران تا چه زمانی پابرجاست؟ تحلیل هزینه و فایده تحریم برای آمریکا از منظر اقتصادی 1398/04/02 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حذف دلار از معاملات بین المللی» 1398/04/01 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل چهل ونهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور)
1398/04/03 طرح الحاق یک تبصره به ماده (206) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1398/04/03 طرح الحاق یک ماده به قانون معادن 1398/04/02 طرح اجرای اصل پانزدهم (15) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان های محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور) 1398/04/02 طرح الحاق یک تبصره به بند «الف» ماده (2) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی 1398/03/28 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت 1398/03/28 طرح اصلاح ماده (2) قانون حمایت خانواده 1398/03/28 طرح تعیین تکلیف استخدامی کارکنان و مهندسین سازمان نوسازی، توسعه و تجهزات مدارس کشور 1398/03/28 لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور 1398/03/26 اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 1398/03/26 معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل 1398/03/20 طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران 1398/03/20 لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار 1398/03/20 لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل 1398/03/19 طرح تبدیل وضعیت شاغلین دستگاههای دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 1380 تا 1396 1398/03/19 طرح استفساریه ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی 1398/03/19 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه 1398/02/31 لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی 1398/02/30 طرح تعویق کنکور سراسری به مدت حداقل دو ماه 1398/02/29 لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور 1398/02/29 لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
1398/03/27 آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین 1398/03/25 آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۲۶۹۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 1398/03/25 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای هادی حق­ شناس به عنوان استاندار گلستان 1398/03/25 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حسین کلانتری به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد 1398/03/25 تصویب نامه در خصوص انجام تکالیف نظارتی دستگاه های اجرایی در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها 1398/03/25 تصویب نامه در خصوص اضافه شدن شرکت های «ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران و مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب» 1398/03/25 تصویب نامه در خصوص انتقال «شرکت های آب منطقه ای»، «سازمان آب و برق خوزستان» و «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» 1398/03/25 آیین­نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 1398/03/21 آیین نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1398/03/21 اصلاح ماده (۳) آیین­نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 1398/03/21 شیوه نامه «رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1398/03/20 قانون حفاظت از خاک 1398/03/20 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران 1398/03/19 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ 1398/03/18 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای امیدعلی پارسا به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 1398/03/13 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی دانشگاههای کشور 1398/03/12 تصویب نامه در خصوص معافیت پرداخت هزینه گاز مصرفی استانهای گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان 1398/03/12 آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/03/12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات 1398/03/12 آیین­ نامه اجرایی شورای برنام ­ریزی و توسعه استان