1396/09/13 بررسی وضعیت اجرایی طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش علوم پزشکی 1396/09/20 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون شهرداری» 1396/09/20 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی» 1396/09/20 خلاصه گزارش توسعه انسانی 2015 کار برای توسعه انسانی 1396/09/18 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/09/18 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/09/18 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی» اصلاحی مصوب 1396/09/18 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» 1396/09/18 آسیب شناسی نظام آماری کشور 1. اصول و رویه های حاکم بر اداره آمار 1396/09/18 چرا فقط برخی کشورها موفق به رشد تولید و فرار از فقر می شوند؟ (با تأکید بر تجربه چین) 1396/09/18 وضعیت ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی سال 2017-2018 1396/09/18 ارزیابی اجمالی برنامه اشتغال فراگیر 1396/09/18 خلاصه گزارش پژوهشی: الگوی راهبردی حمایت از تولید 3. رویکردها و روش های حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه 1396/09/18 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)» (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) (2) 1396/09/13 اصلاحات نظام سلامت در تایلند با تأکید بر سیاست های طرح پوشش همگانی 1396/09/13 تصویری از ایده جامعه اطلاعات (تأثیر فناوری بر توسعه انسانی) 1396/09/12 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی اهداء در مراکز درمان ناباروری» 1396/09/08 وضعیت حمل ونقل عمومی بار در جاده های کشور در سال های 1393-1394 1396/09/07 لایحه بودجه سال 1397 کل کشور الزامات تصمیم گیری (ویرایش اول) 1396/09/07 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی»
1396/09/19 لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 1396/09/19 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 1396/09/19 طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم 1396/09/08 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم 1396/09/08 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1396/09/08 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی 1396/09/05 طرح اصلاح تبصره بند(ب) ماده(35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 1396/09/05 طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1396/09/01 طرح الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همکاری در خصوص اقتصاد مقاومتی 1396/09/01 طرح اصلاح تعطیلات رسمی 1396/09/01 طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها 1396/09/01 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا 1396/09/01 لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان 1396/08/22 لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی 1396/08/07 طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار 1396/08/07 طرح استفساریه ماده 81 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن 1396/08/07 طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 1396/08/03 طرح اصلاح بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور 1396/07/30 طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 1396/07/30 طرح تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص
1396/09/11 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1396/09/05 قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره 1396/09/05 قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان 1396/09/04 تصویب نامه در خصوص بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 1396/08/27 تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی درخصوص تمدید مهلت طرح توزیع سهام عدالت 1396/08/27 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1396/08/27 تصویب نامه در خصوص تعیین مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 1396/08/27 تصویب نامه در خصوص همتراز شدن شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری 1396/08/25 جدول پیوست مصوبه شماره ٨۵۶٢٢/ت۵۴٠٧۶هـ مورخ ١٣٩۶/۶/٨ هیأت وزیران 1396/08/24 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو 1396/08/24 اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 1396/08/24 قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1396/08/23 اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۶) و (۵۰) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن و لغو تصویب نامه شماره ۴۲۱۲۷/ت۲۵۰۴۶هـ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۸ 1396/08/22 تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی موز سبز 1396/08/22 اصلاح ماده (۷) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی 1396/08/21 رأی شماره 664 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد 16 و 46 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر عسلویه در خصوص عوارض تغییر کاربری اراضی 1396/08/21 رأی شماره 665 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۱۳۹۴/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره ۴/۹۴/۲۳۰۱/ش ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ در خصوص دریافت عوارض ۳۵% بهای اراضی به جای ۲۰% اراضی.» 1396/08/21 رأی شماره 666هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال متمم صورتجلسه 1388/10/20کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران 1396/08/21 رأی شماره 661 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخـشنامه شـماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاونـت مالیاتـهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور. 1396/08/21 رأی شماره 662 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع.