1397/05/20 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» 1397/05/20 آینده نگاری بخش کشاورزی 2. پویش محیطی، عرضه و تقاضا 1397/05/17 ارزیابی مقایسه ای گزارش های عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مربوط به 6ماهه دوم سال 1394، 6ماهه اول سال 1395 و 6ماهه دوم سال 1395 (موضوع ماده (88)) 1397/05/14 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارتخانه های «انرژی» و «آب و محیط زیست» 2. بررسی تشکیل وزارت، آب و محیط زیست» 1397/05/14 بررسی وضعیت قوانین و مقررات حوزه محصولات تراریخته و ایمنی زیستی در کشور 1397/05/13 برنامه فعالانه ضدتحریم (نسخه انتشار عمومی 1.7) 1397/05/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» 1397/05/13 مروری بر اندیشه آینده پژوهان پیشرو 1397/05/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» اعاده شده از شورای نگهبان (2) 1397/05/10 بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران های بانکی (ترکیه-اندونزی) 1397/05/09 ارزیابی آثار اجرای برجام در حوزه شبکه بانکی 1397/05/09 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه دوفوریتی تشکیل وزارتخانه های «رفاه و تامین اجتماعی» و «کار و تعاون» 1397/05/09 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق به ماده (23) قانون نحوه فعالیت احزاب» 1397/05/09 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» 1397/05/08 گزارش پارلمان الکترونیکی سال ۲۰۱۶: ۴. وبگاه های پارلمانی و ارتباطات پارلمانی 1397/05/07 اظهار نظر کارشناسی در مورد: «طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت» 1397/05/03 عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و راهکارهای پیش رو 1397/05/03 تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران 1397/05/02 هوش مصنوعی و قانونگذاری (5) (قواعد قانون مدنی در حوزه روباتیک پارلمان اروپا) 1397/05/02 گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016: 5. پیمایش سازمان های ناظر بر پارلمان
1397/05/17 طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور 1397/05/17 طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران 1397/05/17 طرح استفساریه بند (7) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1397/05/16 الحاق یک تبصره به ماده (186) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1397/05/16 استفساریه بند(هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 کل کشور 1397/05/10 طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1397/05/10 طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات دو تابعیتی و مرتبط با دول خارجی 1397/05/10 طرح اصلاح تبصره (14) قانون بودجه سال 1397 کل کشور 1397/05/10 طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه 1397/05/09 طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/05/09 طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار 1397/05/09 طرح الحاق یک تبصره به ماده (8)قانون هوای پاک 1397/05/09 طرح تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون 1397/05/07 طرح تشکیل وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» 1397/05/03 لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی 1397/05/03 طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران 1397/05/02 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1397/05/02 طرح اصلاح ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری 1397/04/31 الحاق یک تبصره به ماده(2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 1397/04/31 طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
1397/05/25 اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی 1397/05/16 تصویب نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) 1397/05/16 اصلاح آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی 1397/05/15 اصلاح بند (۴) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 1397/05/14 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/05/13 تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه (۰۴۰۷۲۱۱۰) 1397/05/13 تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امور مساجد و نظارت عالی بر ساخت و سازهای مسکن مهر 1397/05/13 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ 1397/05/10 تصویب نامه در خصوص تعیین نیروگاه های دارای کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار 1397/05/10 تصویب نامه درخصوص واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع 1397/05/10 اصلاح تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1397/05/10 اصلاح آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساس 1397/05/10 قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1397/05/08 آیین ­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/05/07 تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم 1397/05/07 تصویب نامه در خصوص حکم انتصاب آقای دکتر مرتضی شهیدزاده به عنوان عضو و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و حکم انتصاب آقای دکتر امید گیلانپور به عنوان عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی 1397/05/04 الحاق دو متن به آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به عنوان تبصره ماده۴ و اضافه شدن ماده۱۲ 1397/05/04 قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی 1397/05/03 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور 1397/05/03 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا