1398/03/26 پتروپالایشگاه ها و اهمیت آنها در تکمیل زنجیره ارزش نفت و بررسی وضعیت آن در ایران 1398/03/25 تغییر جایگاه غرب آسیا در اسناد راهبردی آمریکا و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران 1398/03/25 گزارش نشست تخصصی: بایسته های قانونی فعالیت رسانه ای در شرایط بحران 1398/03/25 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت تبلیغ کلاس های خصوصی» 1398/03/25 مدیریت منابع و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش معدن و صنایع معدنی ایران (بخش اول) 1398/03/22 آینده حکمرانی اقتصادی آمریکا در عرصه بین المللی (با تأکید بر ابزار تحریم) 1398/03/22 بررسی مصوبات بیست ودومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با نگاهی کلی به مصوبات جلسات قبلی 1398/03/20 بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور در شرایط بحران 1398/03/20 ارزیابی انتخابات پارلمان اروپا (2019) و ترسیم چشم انداز سیاست خارجی اتحادیه اروپا 1398/03/20 فعالیت های تقنینی - نظارتی یکصدوشانزدهمین کنگره آمریکا در قبال ایران چهارماهه ابتدایی سال 2019 1398/03/20 طرح معامله قرن: ابعاد رویکردها و چشم انداز پیش رو 1398/03/20 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان» 1398/03/19 بررسی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و الحاقات و اصلاحات بعدی آن 1398/03/18 برنامه اداره کشور بدون نفت 1398/03/18 گزارش تحولات بین المللی و داخلی در حوزه معادن و صنایع معدنی در سه ماهه آخر سال 1397 (فصل زمستان) (22 December 2018 – 20 March 2019) 1398/03/18 موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در ایران: گزارش نظارتی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 1398/03/18 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» 1398/03/18 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» 1398/03/13 خبرنامه تحولات انرژی (24) دوره دهم 1398/03/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی»
1398/03/26 اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 1398/03/26 معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل 1398/03/20 طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران 1398/03/20 لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار 1398/03/20 لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل 1398/03/19 طرح تبدیل وضعیت شاغلین دستگاههای دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 1380 تا 1396 1398/03/19 طرح استفساریه ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی 1398/03/19 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه 1398/02/31 لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی 1398/02/30 طرح تعویق کنکور سراسری به مدت حداقل دو ماه 1398/02/29 لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور 1398/02/29 لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم 1398/02/24 طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضایی در کلیه استانها و شهرستانها همانند تهران 1398/02/24 لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر 1398/02/22 لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب 1398/02/22 طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم 1398/02/22 طرح اصلاح قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران 1398/02/22 طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی 1398/02/22 طرح احداث سرپناه 1398/02/22 طرح اصلاح مواد (323) و (325) قانون مدنی
1398/03/20 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران 1398/03/19 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ 1398/03/12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات 1398/03/12 آیین­ نامه اجرایی شورای برنام ­ریزی و توسعه استان 1398/03/09 حذف بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ 1398/03/08 قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1398/03/08 قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی 1398/03/07 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع بجنورد ـ تغییر کاربری ۱/۹ هکتاری 1398/03/07 درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مود 1398/03/05 تصویب نامه در خصوص تأمین مالی پروژه راه آهن شلمچه ـ بصره 1398/03/04 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۵۸۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» 1398/03/02 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ 1398/03/02 اصلاح ماده (۴۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/03/01 تصویب نامه در خصوص فهرست مناطق کمترتوسعه­یافته برای برقراری فوق العاده مناطق بدی آب و هوا در طول برنامه ششم توسعه 1398/03/01 تصویب نامه در خصوص طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار 1398/03/01 آیین­نامه حمایت از شرکت­های نوپا 1398/03/01 تصویب نامه در خصوص اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته 1398/03/01 آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۱۷۸۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» 1398/02/31 تصویب نامه در خصوص شمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای واحدهای صنعتی و معدنی 1398/02/31 تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه