1397/02/30 سنجش امنیت سرمایه گذاری در ایران: چارچوب مفهومی، روش ، شاخص و نماگرها (ویرایش اول) 1397/02/26 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور» 1397/02/26 امکان سنجی کاهش ساعات کاری در ماه مبارک رمضان 1397/02/26 بررسی وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران؛ چالش ها و فرصت های پیش رو 1397/02/25 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به توقف مطالعه، اجرا و توسعه طرح های انتقال آب و سدسازی در حوضه های آبریز رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه های محلی به مدت 5 سال» 1397/02/25 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» 1397/02/24 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 1. «مروری بر کلیات لایحه و محورهای تصمیم گیری» 1397/02/23 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت» 1397/02/22 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان) (1) 1397/02/19 موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها 1397/02/18 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور» 1397/02/18 بررسی وضعیت فرش دستباف ایران با تأکید بر فرش دستباف روستایی 1397/02/18 هوش مصنوعی و قانونگذاری (3) (طرح راهبردی ملی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی) 1397/02/17 وضعیت شغلی قانونگذاران در دوره بعد از نمایندگی؛ (مطالعه موردی آمریکا، انگلیس، پارلمان اروپا، نیوزلند و ژاپن) 1397/02/17 مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ایمنی هسته ای در کشورهای منتخب 1397/02/17 پیشگیری و مبارزه با فساد 1. فراتحلیل کیفی مطالعات فساد (مقالات فارسی) 1397/02/17 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی آن» 1397/02/16 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» 1397/02/10 نقدی بر برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی در کشور ایران: راهکارها و پیشنهادها 1397/02/08 بحران های بنیادین انسانی
1397/02/25 طرح مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی 1397/02/25 طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور 1397/02/18 طرح تمدید قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی 1397/02/18 طرح تمدید قانون آیین دادرسی کیفری 1397/02/18 طرح تمدید قانون مجازات اسلامی 1397/02/18 طرح الحاق یک تبصره به ماده (104) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1397/02/18 طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا 1397/02/05 طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی 1397/02/04 لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت 1397/02/02 طرح ساماندهی بازار خودرو 1397/02/02 طرح الزام دولت به توقف مطالعه ، اجراء و توسعه طرحهای انتقال آب و سد سازی در حوضه های آبریز رودخانه ها ، تالاب ها و دریاچه های محلی بمدت پنج سال 1397/01/29 طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی 1397/01/22 طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/01/21 لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1397/01/21 طرح اجرای اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی 1397/01/19 طرح اصلاح ماده (109) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1397/01/19 طرح اصلاح ماده (2) و بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی 1396/12/20 طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور 1396/12/20 طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت 1396/12/13 اصلاح ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/02/22 اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/02/22 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات 1397/02/20 الحاق تبصره (۳) به ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 1397/02/19 تصویب نامه درخصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی 1397/02/16 تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۷ 1397/02/16 آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/02/13 تصویب نامه در خصوص صادرات قیر با موافقت وزارت نفت 1397/02/13 تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه بیستون ـ کرمانشاه ـ حمیل و قزانچی ـ کرمانشاه 1397/02/13 اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران 1397/02/11 تصویب نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در سال ۱۳۹۷ 1397/02/11 تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۷ 1397/02/11 تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۷ 1397/02/11 تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ 1397/02/11 اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۹۳۸/ت۵۵۲۹۸ک مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ 1397/02/10 قانون موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا 1397/02/10 قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور 1397/02/09 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/02/09 آیین­ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/02/09 اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم 1397/02/08 تصویب نامه در خصوص اقدام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان