دسترسی سریع به دستور جلسه

شماره مسلسل :  

راهنمایی

راهنمای استفاده از جستجو

 • کاربر گرامی؛
  با توجه به مثال های زیر از عملگر(های) مناسب در "کلید واژه" مورد نظر جهت دریافت نتیجه دلخواه استفاده نمایید:
 • مجلس بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که حداقل یکی از دو کلمه را داشته باشند.
 • +مجلس +بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که هر دو کلمه را داشته باشند.
 • +مجلس -بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که کلمه "مجلس" را داشته اما کلمه "بودجه" را نداشته باشند
 • +مجلس ~بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که کلمه "مجلس" را داشته باشند اما اگر کلمه "بودجه" را داشته باشند در نتیجه جستجو پایین تر از رکوردهایی که کلمه "بودجه" را ندارند، قرار گیرند
 • +مجلس +(>بودجه <دولت)
  رکوردهایی یافت می‌شوند که هر دو کلمه "مجلس" و "بودجه" یا "مجلس" و "دولت"را داشته باشند (با هر ترتیبی) اما رکوردهایی که کلمه "مجلس بودجه" را دارند بالاتر از رکوردهایی که کلمه "مجلس دولت" را دارند قرار می‌گیرند
 • مجلس*
  رکوردهایی یافت می‌شوند که هر یک از کلمه های "مجلس"، "مجلسی"، "مجلسین" را داشته باشند.
 • "مجلس بودجه"
  رکوردهایی یافت می‌شوند که دقیقا کلمه "مجلس بودجه" را داشته باشند

دستور جلسه

جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره چاپ عنوان تاریخ سند
990 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/1/31 لغایت چهارشنبه 1393/2/3
دستور جلسه کمیسیون، سال : 2، هفته : 66
1393/01/27
989 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/01/31 لغایت چهارشنبه 1393/02/3
دستور جلسه هفتگی، سال : 2، هفته : 73
1393/01/27
983 اصلاحیه دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/01/24چهارشنبه 1393/01/27
دستور جلسه هفتگی، سال : 2، هفته : 72
1393/01/23
984 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/1/23چهارشنبه 1393/1/27
دستور جلسه کمیسیون، سال : 2، هفته : 65
1393/01/20
983 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/01/24چهارشنبه 1393/01/27
دستور جلسه هفتگی، سال : 2، هفته : 72
1393/01/20
978 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/1/17لغایت چهارشنبه 1393/1/20
دستور جلسه کمیسیون، سال : 2، هفته : 64
1392/12/28
977 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/01/17لغایت چهارشنبه 1393/01/20
دستور جلسه هفتگی، سال : 2، هفته : 71
1392/12/27
970 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1392/12/24 لغایت چهارشنبه 1392/12/27
دستور جلسه کمیسیون، سال : 2، هفته : 63
1392/12/21
969 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1392/12/24 لغایت چهارشنبه 1392/12/28
دستور جلسه هفتگی، سال : 2، هفته : 70
1392/12/21
956 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1392/12/17 لغایت چهارشنبه 1392/12/21
دستور جلسه کمیسیون، سال : 2، هفته : 62
1392/12/14