دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روزهای سه شنبه 1396/3/16 و چهارشنبه 1396/3/17

توضیحات

فایل : DH 39.pdf DH 39.pdf
تاریخ سند : 1396/03/10 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 دعوت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
▪ حسین علی حاجی دلیگانی دهم، اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه)
2 موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1. گزارش وزیر محترم کشور از روند و چگونگی برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی
2. گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر (در اجرای تبصره(1) ماده(49) آئین نامه داخلی مجلس)

3 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی (چاپی : 423) (سابقه : 422, 365) (ارجاع از جلسه علنی)
4 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
لایحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (چاپی : 450) (سابقه : 345) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان 1)
5 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری (چاپی : 497) (سابقه : 445)
6 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
طرح الغاء برخی قوانین از تاریخ 1285/6/18 تا 1309/12/30 (چاپی : 501) (سابقه : 47)
7 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
طرح اعلام نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس از تاریخ 1310/01/01 تا 1328/12/29 (چاپی : 502) (سابقه : 46)
8 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
طرح نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس از تاریخ 1329/01/01 تا 1336/07/30 (چاپی : 503) (سابقه : 48)
9 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی (چاپی : 342) (سابقه : 308, 157)
10 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (چاپی : 518) (سابقه : 354) (یک فوریت طرح در جلسه علنی 3/9/1395 به تصویب‌رسیده است)