دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1396/4/25 الی چهارشنبه 1396/4/28

توضیحات

فایل : دستور هفتگي مجلس.pdf دستور هفتگي مجلس.pdf
تاریخ سند : 1396/04/21 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 موارد نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها (در اجرای ‌ماده(214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ74)
2. تقاضای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی (در اجرای ‌ماده(138) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)


2 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (چاپی : 564) (سابقه : 271, 270, 94) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)
3 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (چاپی : 518) (سابقه : 354) (یک فوریت طرح در جلسه علنی 3/9/1395 به تصویب‌رسیده است)
4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه اصلاح تبصره ماده 86 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 537) (سابقه : 519, 306)
5 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (چاپی : 512) (سابقه : 112, 511)
6 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی (چاپی : 531) (سابقه : 466)
7 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز - مغری (چاپی : 532) (سابقه : 467)
8 گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:
لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر (چاپی : 533)
9 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
لایحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی (چاپی : 536) (سابقه : 92)
10 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا (چاپی : 545)
11 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی (چاپی : 546)
12 گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 553) (سابقه : 552, 410)
13 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شوراهای عالی (چاپی : 561) (سابقه : 305)