دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز سه شنبه 1396/7/11 لغایت چهارشنبه 1396/7/12

توضیحات

فایل : DH 49.pdf DH 49.pdf
تاریخ سند : 1396/07/05 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 دعوت از وزیر کشور به منظور پاسخگویی به سؤالات :
سؤالات هشت تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و حسینعلی شهریاری دهم، سیستان و بلوچستان (زاهدان)
2 دعوت از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ جلال محمودزاده دهم، آذربایجان غربی (مهاباد)
▪ عبدالکریم حسین زاده دهم، آذربایجان غربی (اشنویه / نقده)
▪ حسین علی حاجی دلیگانی دهم، اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه)
3 تقاضای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی (به شماره چاپ 9) (در اجرای ‌ماده(138) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) نیز در دستور هفته جاری قرار دارد.

http://www.parliran.ir/majles/fa/Content/_/دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی 13960708154156/video/
4 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
رد طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی (چاپی : 609) (سابقه : 482)
5 ادامه‌رسیدگی‌به‌گزارش‌کمیسیون‌کشاورزی،آب‌ومنابع‌طبیعی‌در مورد:
بررسی لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی (چاپی : 547) (ارجاع از جلسه علنی)
6 گزارش کمیسیون مشترک در مورد:
 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد (چاپی : 638) (سابقه : 619, 574, 508, 507, 474, 426, 283, 30) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان7)
7 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
 طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (چاپی : 354) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)
8 گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری (چاپی : 633) (سابقه : 592)
9 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق (چاپی : 634) (سابقه : 590)
10 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)