دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1396/7/16وچهارشنبه 1396/7/19

توضیحات

فایل : DH50.pdf DH50.pdf
تاریخ سند : 1396/07/12 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. گزارش رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به مردم (به استناد بند(8) ماده(24) آیین نامه داخلی مجلس )
2. تقاضای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی (شماره چاپ 9) (در اجرای ‌ماده(138) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
3. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی (شماره چاپ 81)
4. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی تخلفات منطقه آزاد ماکو (در اجرای ماده(236) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی (چاپی : 397) (سابقه : 387, 241) (ارجاع از جلسه علنی)
3 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو (چاپی : 0) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)
4 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
5 گزارش کمیسیون عمران در مورد:
لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) (چاپی : 648) (سابقه : 589) ( در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
6 گزارش شوردوم کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 552) (سابقه : 410)
7 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه حافظت از خاک (چاپی : 102)