دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1396/7/29 لغایت پنجشنبه 1396/8/4

توضیحات

فایل : DK 42.pdf DK 42.pdf
تاریخ سند : 1396/07/26 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۰۸:۳۰ - ۱۰:۰۰ متعاقباً اعلام می شود.
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- بررسی شور دوم طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی (چاپی : 482)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰ 2- انتخاب اعضای کمیته تحقیقات آب
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- جلسه استماع دفاعیات درخصوص گزارش نهائی طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در کمیسیون تلفیق با حضور وزرای اسبق وزارت آموزش و پرورش به اتفاق مدیران توسعه مدیریت و مالی وزارتخانه و مسؤولان بانک سرمایه (از سال 1374 الی 1395)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 2- گزارش رؤسای کمیته‌های پنجگانه درخصوص فعالیت‌های انجام‌شده
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۱۵ 3- دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مسؤولان سازمان برنامه و بودجه جهت بررسی میزان تحقق احکام برنامه ششم توسعه
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰ 4- دعوت از وزیر آموزش و پرورش به‌منظور ارائه گزارش عملکرد درخصوص نحوه اجرای تبصره‌های (4) و (5) ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰ 5- گزارش معاونت امور مجلس ریاست جمهوری درخصوص اجرای بند (ت) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه (شش ماهه اول اجرای برنامه)
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.
↵ کارگروه آموزش عالی و آموزش پزشکی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- جلسه کمیته آموزش عالی و آموزش پزشکی با مدعوین درخصوص بررسی مشکلات آزمون دستیاری و جمع‌بندی با حضور مسؤولان اجرائی و نماینده مرکز پژوهش‌ها
↵ کارگروه آموزش مهارتی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ 5- کمیته آموزشهای فنی و حرفه‌ای و مهارتی
↵ کارگروه آموزش و پرورش
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بازدید کمیته آموزش و پرورش از مدارس
↵ کارگروه تحقیقات و فناوری
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- بازدید کمیته تحقیقات و فناوری از مرکز تحقیقات راه و شهرسازی
↵ کارگروه فرهنگ و تربیت اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ 4- کمیته فرهنگ و تربیت اسلامی- بررسی برنامه‌های فرهنگی دانشگاهها و پرورشی مدارس
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی اصلاحی مصوب 12/11/1390 (چاپی : 659) (ارجاع از صحن جهت رفع ابهام)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ 2- طرح افزایش حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی (چاپی : 487)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 3- طرح تامین اجتماعی همگانی (چاپی : 368)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰  4- لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان (چاپی : 80)
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۲:۰۰ - ۱۵:۰۰ نشست مشترک با مسؤولان بانک توسعه تعاون و بررسی عملکرد بانک (در محل بانک)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- ادامه بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (چاپی : 530) (ورزش و جوانان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 2- بررسی طرح حذف ماده (41) قانون تأمین اجتماعی (چاپی : 540)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 3- بررسی لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 89)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ دعوت از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ علیم یارمحمدی دهم، سیستان و بلوچستان (زاهدان)
▪ محمدعلی پورمختار دهم، همدان (بهار / کبودرآهنگ)
▪ شهباز حسن پور بیگلری دهم، کرمان (بردسیر / سیرجان)
▪ محمدرضا پورابراهیمی داورانی دهم، کرمان (راور / کرمان)
▪ محمدرضا صباغیان بافقی دهم، یزد (ابرکوه / بافق / بهاباد / خاتم / مهریز)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ 5- دعوت از خانم ابتکار جهت ارائه گزارش عملکرد معاونت امور زنان ریاست جمهوری
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۵:۴۵ - ۱۶:۳۰ 6- دعوت از وزیر امور خارجه جهت ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده در مورد اجرائی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
↵ کارگروه رفاه و تامین اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۳۰ - ۱۲:۰۰ بررسی طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380 (چاپی : 626)
↵ کارگروه صندوق های بازنشستگی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۳۰ - ۱۲:۰۰ بررسی طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی (چاپی : 581)
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳:۳۰ - ۱۶:۰۰ نشست با مسؤولان سازمان بازرسی کل کشور در محل سازمان مذکور برای بحث و تبادل نظر پیرامون شیوه‌های تعامل و بررسی پرونده‌های مطروحه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰ نشست اعضای ثابت کمیسیون و نیز کمیته‌ها برای بررسی شکایات مطروحه و گزارش‌های واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- نشست اعضای ثابت کمیسیون و کمیته‌ها برای بررسی شکایات مطروحه و گزارش‌های واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- نشست هیأت‌رئیسه کمیسیون برای بررسی شکایات مطروحه و گزارش‌های واصله
↵ کارگروه اقتصادی، فنی و عمران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون
↵ کارگروه سیاسی و نظامی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ دوشنبه 1/8/1396 لغایت پنجشنبه 4/8/1396
مأموریت کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بازدید و بازرسی از اماکن میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
↵ کارگروه قضایی و حقوقی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست کارگروه قضائی کمیسیون
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (چاپی : 124)
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰ 1- بررسی تقاضای آقای حسن کامران‌دستجردی نماینده اصفهان برای «تحقیق و تفحص از عملکرد بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران» (به‌استناد ماده (214) آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی روز کشور با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1. بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (چاپی : 124)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2. بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (چاپی : 124)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 3. بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 594)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۹:۰۰ - ۲۱:۰۰ 4- نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونان ایشان با موضوع:

الف- استماع گزارش عملکرد سازمان با اولویت اجرای قوانین مرتبط

ب- بررسی عملکرد سازمان در ارتباط با اقتصاد گردشگری در چهارسال گذشته (براساس احکام برنامه ششم، احکام دائمی برنامه و بودجه سال 1396)
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۷:۳۰ - ۰۰:۰۰ جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون، بررسی طرحها و لوایح موجود و اخبار اقتصادی روز
↵ کارگروه اقتصاد دانش بنیان
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ ادامه جلسه کمیته اقتصاد دانش بنیان با موضوع استماع گزارش
تبیین چالش‌ها و وضعیت موجود
↵ کارگروه تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ جلسه اعضای هیأت تحقیق و تفحص «بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف»
↵ کارگروه مالیاتی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۳۰ - ۱۲:۰۰ جلسه کمیته مالیاتی درخصوص بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 460)
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی آخرین تحولات اقلیم با حضور مسؤولان ذی‌ربط
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی طرح طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شوراهای عالی (چاپی : 305)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ و طرح تقویت بسیج مستضعفین (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 40)
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ بازدید
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- مروری بر آخرین اخبار و تحولات
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی عملکرد وزارت اطلاعات درخصوص قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه، احکام قانون برنامه ششم توسعه و احکام قانون بودجه 1396 با حضور مسؤولان ذی‌ربط
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۹:۱۵ - ۰۰:۰۰ 3- بررسی عملکرد وزارت امور خارجه در خصوص قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه، احکام قانون برنامه ششم توسعه و احکام قانون بودجه 1396 با حضور مسؤولان ذی‌ربط
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ 4- بررسی عملکرد وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح درخصوص قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه، احکام قانون برنامه ششم توسعه و احکام قانون بودجه 1396 با حضور مسؤولان ذی‌ربط
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۴۵ - ۰۰:۰۰ 5- بررسی عملکرد وزارت کشور درخصوص قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه، احکام قانون برنامه ششم توسعه و احکام قانون بودجه 1396 با حضور مسؤولان ذی‌ربط
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 6- استماع گزارش کارگروه هسته ­ای کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ 7- بررسی و جمع­بندی طرحها و لوایح:
الف. بررسی طرح اصلاح قانون آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 و اصلاحات بعدی آن (چاپی : 555)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ ب. بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی (چاپی : 622)
↵ کارگروه روابط خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی (چاپی : 622)
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی آخرین اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ 2- بررسی لایحه اجازه اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) (چاپی : 629) با حضور مسؤولان و کارشناسان وزارت نیرو، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۲۲:۰۰ بازدید
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 1- رسیدگی طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (چاپی : 627)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی عملکرد اعتبارات و مشکلات مربوط به درآمد اختصاصی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از محل درآمدهای ثبتی با حضور رؤسای دستگاههای مذکور
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰ بازدید از شرکتهای دانش‌بنیان پارک علم و فناوری پردیس
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- جمع‌بندی نهائی گزارش وضعیت منابع و مصارف و مطالبات صندوقهای بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی از دولت
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 2- رسیدگی به بودجه پیشنهادی دیوان محاسبات برای درج در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- دعوت از مسؤولان ذی‌ربط واجا جهت ارائه گزارش درخصوص فعالیت‌ها و نیازمندی‌های فنی این وزارت
↵ کارگروه اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طول سال 1395 و شش ماهه سال 1396
↵ کارگروه اقتصادی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی گزارش عملکرد شش ماهه بودجه سال 1396 کل کشور در حوزه راه و شهرسازی
↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ 1- رسیدگی به بودجه پیشنهادی سال 1397 مجلس شورای اسلامی
↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ 2- رسیدگی به بودجه پیشنهادی 1397 دیوان محاسبات کشور
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۰ 1- استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۱۰ - ۱۴:۲۰ 2- بررسی طرح استفساریه دریافت چهاردرصد (4%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده به پیمانکار (چاپی : 164)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۲۰ - ۱۵:۰۰ 3- بررسی طرح تامین اجتماعی همگانی (چاپی : 368)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۴۵ 4- بررسی طرح حذف تبصره (2) ماده (4) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (چاپی : 573)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۴۵ - ۱۶:۱۵ 5- بررسی مشکلات دستیاران پزشکی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۱۵ - ۰۸:۳۰ 1- استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰ 2- بررسی وضعیت سواد سلامت در کشور و راهبردهای ارتقای آن با حضور دستگاههای مرتبط
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰ 3- بررسی مشکلات مطروحه درخصوص مطالبات داروئی کشور با حضور مسؤولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی، خزانه‌دار کل کشور، ریاست سازمان بیمه سلامت ایران، ریاست سازمان تأمین اجتماعی، ریاست سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۴۵ 4- بررسی لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (چاپی : 72)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰ 5- استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۴۰ دعوت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
▪ علیرضا محجوب دهم، تهران (تهران)
▪ ولی ملکی دهم، اردبیل (مشکین شهر)
▪ محمد دهقانی نقندر دهم، خراسان رضوی (طرقبه / چناران)
▪ نصراله پژمان فر دهم، خراسان رضوی (مشهد / کلات)
▪ سیده فاطمه حسینی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
↵ کارگروه جمعیت و تنظیم خانواده
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ بررسی طرح ساماندهی اهداء در مراکز درمان ناباروری (چاپی : 582)
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- طرح اصلاح تبصره بند (ه‍) ماده (112) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 588)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 643)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- بررسی پیشنهاد واصله در مورد آیین‌نامه داخلی
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ 1- مرور اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۴۵ 2- بررسی طرح الحاق موادی به قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب 19/3/1392 (چاپی : 516)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۴۵ - ۱۵:۰۰ 3- دریافت گزارش درخصوص حکم بخشودگی جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1395 در صورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 1396 موضوع بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و همچنین واریز مبلغ وصولی موضوع بند مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123جدول شماره (5) این قانون و مصرف آن از محل ردیف (148 -530000) جدول شماره(9) ‌این قانون
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 4- بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 53)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 5- بررسی درخواست تغییر کمیسیون آقای حسین مقصودی نماینده سبزوار، جغتای، جوین خوشاب، داورزن، روداب و ششتمد از کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به کمیسیون اجتماعی با رعایت ماده (66) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 6- حسب ضرورت برگزاری انتخابات برای عضویت در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ 1- بررسی طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (چاپی : 627)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ 2- بررسی طرح اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (چاپی : 642)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰ 3- ادامه بررسی موضوع آیین‌نامه‌های اجرائی ارتقای امنیت و ایمنی در مجتمع‌های اداری، تجاری، صنعتی و مسکونی مستند به تبصره (پ) ماده (108) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰ 4- بررسی طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (چاپی : 431)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰ 5- بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت (چاپی : 260)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ 6- مرور اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۱۵ - ۱۷:۰۰ 7- دعوت از وزیر کشور به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ علی اکبر کریمی دهم، مرکزی (اراک / کمیجان)
▪ عین الله شریف پور دهم، آذربایجان غربی (شوط / ماکو / پلدشت / چالدران)
▪ حسین علی حاجی دلیگانی دهم، اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه)
▪ ولی الله نانواکناری دهم، مازندران (بابلسر / فریدون کنار)
▪ محمدمهدی برومندی دهم، فارس (ارسنجان / مرودشت / پاسارگاد)
▪ حسن نوروزی دهم، تهران (رباط کریم)
▪ سیده فاطمه حسینی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی طرحهای اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها (چاپی : 349)
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها (چاپی : 391)
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰  طرح افزایش حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی (چاپی : 487) با حضور نمایندگان پیشنهاددهنده درخصوص طرحهای مذکور
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰ ادامه بررسی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۱۵ - ۰۰:۰۰ 2- انتخاب اعضای هیأت «تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه‌کرد حقوق دولتی در استان‌های همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان غربی و سایر استان‌های دارای منابع معدنی»
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 3- بررسی طرح شمول مشاغل سخت و زیان آور در مورد متصدیان مشاغل تجزیه و توزیع (موزعین) شاغل در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 604)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ 4- ادامه بررسی طرح اصلاح ماده (31) قانون مقررات صادرات و واردات (چاپی : 550)

5- جلسه کارگروههای تخصصی:
الف- کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات: بررسی روند اجرائی طرح ریجستری با حضور مسؤولان امر
ب- کارگروه صنعت: بررسی مسائل و مشکلات صنف تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی‌اتیلن
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۳:۰۰ بازدید از شهرک صنعتی حسن‌آباد
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۷:۳۰ - ۰۰:۰۰ 1- جلسه هیأت‌رئیسه
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۹:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- دعوت از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ محمدرضا پورابراهیمی داورانی دهم، کرمان (راور / کرمان)
▪ حسین امیری خامکانی دهم، کرمان (زرند / کوهبنان)
▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
▪ همایون یوسفی دهم، خوزستان (اهواز)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ 4- دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ سیدعلی ادیانی راد دهم، مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر)
▪ محمدرضا پورابراهیمی داورانی دهم، کرمان (راور / کرمان)
▪ سیدجواد ساداتی نژاد دهم، اصفهان (آران و بیدگل / کاشان)
▪ علی اسدی کرم دهم، کرمان (شهر بابک)
▪ امیر خجسته دهم، همدان (همدان)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 5- اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 6- استماع گزارش دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از برنامه‌های آتی شورای مذکور در راستای تدابیر و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۱۵ 1- بررسی کلیات و موارد ارجاعی طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی (چاپی : 625) با حضور نماینده طراحان، کارشناس مرکز پژوهش‌ها و معاونان ذی‌ربط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارتخانه‌های راه وشهرسازی، کشور، بهداشت و درمان و اقتصادی و امور دارایی
موارد ارجاعی: ماده (1) (بندهای ح و خ)- مواد (2)، (3)، (8) و (10) تا (18)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی طرح اصلاح قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (چاپی : 379) با حضور نماینده طراحان، کارشناس مرکز پژوهش‌ها و معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، بهداشت و درمان
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی طرح الحاق موادی به قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب 19/3/1392 (چاپی : 516) با حضور معاونان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، بهداشت و درمان، هلال احمر، کارشناسان ذی‌ربط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی موانع صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی موردنیاز خدمات فنی و مهندسی کشور با حضور معاون ارزی بانک مرکزی، قائم‌مقام صندوق توسعه ملی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، نائب‌رئیس اتاق ایران، رئیس کمیسیون عمران اتاق ایران و مدیر کل انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۷:۳۰ - ۱۰:۰۰ 1- جلسه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آقای نوبخت به‌منظور:
الف- ادامه بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه کشور
ب- ادامه بررسی نحوه اجرای احکام قانون بودجه سال 1396 کل کشور

سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ 2- دعوت از وزیر راه و شهرسازی به منظور پاسخگویی به سؤالات :

الف- بررسی نحوه اجرای احکام برنامه‌ای حوزه حمل و نقل
ب- ادامه رسیدگی به سؤالات آقایان:
▪ شهرام کوسه غراوی دهم، گلستان (مینودشت)
▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
▪ هادی قوامی دهم، خراسان شمالی (اسفراین)
▪ محمد دهقانی نقندر دهم، خراسان رضوی (طرقبه / چناران)
▪ محمدرضا ملکشاهی راد دهم، لرستان (خرم‌آباد)
▪ محمد حسن نژاد دهم، آذربایجان شرقی (جلفا / مرند)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- بررسی نحوه اجرای احکام برنامه‌ای و بودجه‌ای حوزه آب و فاضلاب کشور باحضور مقامات ارشد وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 4- دعوت از آقای محمدعلی نجفی شهردار تهران جهت استماع هدفگذاری و برنامه‌های اجرائی در دوره مدیریت جدید شهرداری تهران
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ 1- جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- بازدید اعضای کمیسیون عمران از مجموعه ورزشی آزادی با حضور وزیر ورزش و جوانان
↵ کارگروه بنادر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ 1- بررسی طرح اصلاح قانون آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 و اصلاحات بعدی آن (چاپی : 555) با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاونان ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس
↵ کارگروه بنادر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ 2- ادامه بررسی تقاضای اعمال ماده (49) آیین‌نامه داخلی با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی جهت:

الف- بررسی موانع و راهکارهای توسعه بخش بانکرینگ

ب- بررسی پاسخ سازمان بنادر و دریانوردی به گزارش درخواستی کمیسیون به شماره (52124) مورخ 27/6/96


↵ کارگروه حمل و نقل
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ بررسی آخرین وضعیت برنامه‌ریزی‌های مراسم اربعین حسینی بالاخص حوزه حمل و نقل با حضور آقایان ذوالفقاری معاون وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین، افشانی معاون عمرانی وزیر کشور، کشاورزیان معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کشور، عابدزاده معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، آقابابایی مدیرکل امور مرزی و پدافند غیرعامل وزارت کشور، یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی رویدادهای فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۱۵ 2- معارفه رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آقای مونسان و تبادل نظر درخصوص برنامه‌های ایشان
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰ 3- بررسی طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (چاپی : 627)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰ 1- ادامه بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 444)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰ 2- بحث و تبادل نظر پیرامون اعتبارات فرهنگی بودجه سال 1397 با حضور مسؤولان سازمان برنامه و بودجه
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 3- اخبار فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۳۰ 4- بررسی طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی (چاپی : 625)
↵ کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد.
↵ کارگروه رسانه و هنر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 470)
↵ کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی موارد ارجاعی به کمیته
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان (چاپی : 80)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- بررسی طرح اصلاح ماده 609 قانون مجازات اسلامی (چاپی : 251)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 3- بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 88)
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی (چاپی : 50)
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 2- بررسی طرح الزام قوه قضائیه به اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی (چاپی : 572)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- دعوت از وزارت دادگستری به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ علی مطهری دهم، تهران (تهران)
▪ سید حمیده زرآبادی دهم، قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
▪ سیده فاطمه حسینی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 2- ادامه بررسی دستور روز دوشنبه
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 (چاپی : 111)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- بررسی لایحه استفساریه ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (چاپی : 307)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 3- بررسی طرح صدور چک (چاپی : 61)
↵ کارگروه حقوق ویژه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (چاپی : 76)
کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل وزارت گردشگری
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (چاپی : 481)
کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰ بررسی ادامه طرح در محل کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
کمیسیون مشترک طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۷:۰۰ - ۰۹:۳۰ 1- بررسی و جمع‌بندی گزارش نظارتی درخصوص حمایت از تولید داخل و نحوه اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» (مصوب 1/5/1391)
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۷:۰۰ - ۰۹:۳۰ 2- بررسی گزارش کارگروه حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید درخصوص طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید (چاپی : 520)
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۷:۰۰ - ۰۹:۳۰ 3- بررسی لایحه اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر (چاپی : 641)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ جلسه مشترک کارگروههای اصل (44) و حمایت از تولید داخل در خصوص:
بررسی مشکلات زنبورداران در تولید و صادرات عسل

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ جلسه مشترک کارگروههای اصل (44) و حمایت از تولید داخل در خصوص:
جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون ویژه

↵ کارگروه اشتغال مولد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ جمع‌بندی گزارش کارگروه درخصوص اشتغال
↵ کارگروه طرح اصلاح موادی از قانون اصل ۴۴ قانون اساسی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ بررسی گزارشات واصله
↵ کارگروه کسب و کار
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ جمع‌بندی گزارش نظارتی نحوه اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (مصوب 1/12/1390)
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- بررسی موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان (اعاده‌شده از سوی شورای نگهبان - چاپی : 436)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن (چاپی : 180)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- ارائه گزارش کارگروه منتخب و بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 460)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ 1- ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 460)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ 2- استماع گزارش دکتر عیسی کلانتـری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درخصوص:

الف- تبیین برنامه‌های اجرائی سازمان
ب- اقدامات صورت‌گرفته سازمان در راستای اجرای احکام برنامه پنجساله ششم توسعه
ج- گزارش عملکرد شش‌ماهه بودجه سال 1396 سازمان و نحوه اجرای احکام
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 3- ارائه گزارش کارگروه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست و بررسی نهائی ‌ طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان (چاپی : 565)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 4- بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی ایران (چاپی : 156)
↵ کارگروه دام و طیور و آبزیان
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ نشست با مسؤولان و فعالان حوزه دام درخصوص تنظیم بازار گوشت قرمز و آسیب‌های وارده در حوزه تولید آن