دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1396/7/30 و چهارشنبه 1396/8/3

توضیحات

فایل : DH 51.pdf DH 51.pdf
تاریخ سند : 1396/07/26 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی تخلفات منطقه آزاد ماکو (در اجرای ماده(236) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 93)
2. گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات کل کشور در مورد پیامدهای عدم اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با تأکید بر آسیب شناسی نظام بودجه‌ریزی فعلی کشور (به استناد بند(8) ماده(24) آیین نامه داخلی مجلس )
3. گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» (در اجرای ماده(236) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 88)
4. گزارش کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی در مورد بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب(اعم از دائمی و آزمایشی) و تهیه و تنظیم مقرره و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه (در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مصوب 3/9/1366 و ماده (105) آئین نامه داخلی مجلس)


2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
 طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی (چاپی : 387) (سابقه : 241) (ارجاع از جلسه علنی)
3 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) (چاپی : 402) (سابقه : 267, 178) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان1) ( ارجاع از جلسه علنی)
4 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
طرح الحاق یک تبصره به ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف (چاپی : 388) (سابقه : 250) ( ارجاع از جلسه علنی)
5 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو (چاپی : 653) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)
6 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی (چاپی : 157) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)
7 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا (چاپی : 412) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)
8 گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 24) (اعاده ‌شده ‌از شورای ‌محترم ‌نگهبان2)
9 گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:
طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 26) (اعاده ‌شده ‌از شورای ‌محترم ‌نگهبان1)
10 گزارش کمیسیون عمران در مورد:
لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) (چاپی : 648) (سابقه : 589) (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
11 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
12 گزارش شور دوم کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
13 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
14 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 662) (سابقه : 101)