دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1396/8/7 و چهارشنبه 1396/8/10

توضیحات

فایل : DH 52.pdf DH 52.pdf
تاریخ سند : 1396/08/03 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1. گزارش کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی در مورد بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب(اعم از دائمی و آزمایشی) و تهیه و تنظیم مقرره و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه (در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مصوب 3/9/1366 و ماده (105) آئین نامه داخلی مجلس)
2. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد روند اجرای برجام (گزارش شش ماهه سوم مبتنی بر تبصره(1) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری‌اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب 21/7/1394 مجلس شورای اسلامی)

سؤالات
سؤالات آقایان محمدرضا پورابراهیمی نماینده محترم کرمان و راور و محمدرضا صباغیان نماینده محترم بافق، مهریز و ابرکوه از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

2 بررسی برنامه و صلاحیت جناب آقایان رضا اردکانیان و منصور غلامی برای تصدی وزارتخانه‌‌های‌ نیرو‌ و علوم ، تحقیقات و فناوری و اخذ رأی‌اعتماد
3 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی اصلاحی مصوب 12/11/1390 (چاپی : 668) (سابقه : 667, 659)
4 گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:
بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 670) (سابقه : 24)
5 گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:
بررسی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 671) (سابقه : 26)
6 گزارش کمیسیون آموزش،‌تحقیقات و فناوری در مورد:
بررسی طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی (چاپی : 35) (اعاده ‌شده ‌از شورای ‌محترم ‌نگهبان2)
7 گزارش کمیسیون عمران در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) (چاپی : 648) (سابقه : 589) (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
8 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
9 گزارش شور دوم کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
10 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
11 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 662) (سابقه : 101)
12 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک (چاپی : 672) (سابقه : 73)
13 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673)
14 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه (چاپی : 674) (سابقه : 595)
15 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ (چاپی : 557)
16 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام (چاپی : 679) (سابقه : 593)
17 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق (چاپی : 680) (سابقه : 621)
18 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی (چاپی : 681) (سابقه : 622)