دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1396/8/6 لغایت چهارشنبه 1396/8/10

توضیحات

فایل : DK 43.pdf DK 43.pdf
تاریخ سند : 1396/08/03 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۰۸:۳۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ 1- بازدید اعضای کمیسیون از مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی (گروه 1)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ 2- بازدید اعضاء از سازمان تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش (گروه 2)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- ادامه جلسه استماع دفاعیات در خصوص گزارش نهائی طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور مسؤولان و مقامات مرتبط
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 2- گزارش رؤسای کارگروههای پنجگانه درخصوص فعالیت‌های انجام‌شده در هفته گذشته
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰ 3- ادامه بررسی شور دوم طرح الحاق یک تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰ 4- دعوت از وزیر آموزش و پرورش به‌منظور ارائه گزارش عملکرد درخصوص نحوه اجرای تبصره‌های (4) و (5) ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰ 5- دعوت از وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سؤال آقای سیدعلی ادیانی نماینده قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.
↵ کارگروه آموزش عالی و آموزش پزشکی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ کارگروه آموزش عالی و آموزش پزشکی دعوت از مسؤولان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسؤولان سازمان برنامه و بودجه جهت بررسی میزان تحقق احکام مرتبط برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال جاری (1396)
↵ کارگروه آموزش و پرورش
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ بازدید کارگروه آموزش و پرورش از مدارس
↵ کارگروه آموزشهای فنی و حرفه ای
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ بازدید کارگروه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و مهارتی از مراکز و مدارس فنی و حرفه‌ای (آموزشکده شریعتی)
↵ کارگروه فرهنگ و تربیت اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی برنامه‌های فرهنگی دانشگاهها و پرورشی مدارس
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- بررسی طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380 (چاپی : 626)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (چاپی : 571)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- انتخاب دو نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح تابعیت
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ سفر استانی اعضای کمیسیون اجتماعی به استان قزوین
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ سفر استانی اعضای کمیسیون اجتماعی به استان قزوین
↵ کارگروه موارد خاص
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ ادامه بررسی مسائل و مشکلات پتروشیمی آبادان
↵ کارگروه کار و روابط اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ بررسی طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور (اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی (چاپی : 163)
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ نشست هیأت رئیسه کمیسیون برای بررسی شکایات مطروحه و گزارشهای واصله
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰ نشست اعضای ثابت کمیسیون و نیز کارگروه ها برای بررسی شکایات مطروحه و گزارشهای واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- نشست اعضای ثابت کمیسیون و کارگروهها برای بررسی شکایات مطروحه و گزارشهای واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- نشست هیأت‌رئیسه کمیسیون برای بررسی شکایات مطروحه و گزارشهای واصله و نیز استماع گزارش مسؤولان وزارت اطلاعات درباره فرق و گروهها
↵ کارگروه اقتصادی، فنی و عمران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی
↵ کارگروه سیاسی و نظامی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست کارگروه سیاسی و نظامی
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست کارگروه فرهنگی، رفاهی و اجتماعی
↵ کارگروه قضایی و حقوقی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست کارگروه قضائی
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰ 1- انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه(به استناد ماده 214 آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- ادامه جلسه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (چاپی : 124)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- رأی­گیری درخصوص طرح اصلاح ماده (31) قانون مقررات صادرات و واردات (چاپی : 550)
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ 1- جلسه با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور درخصوص بررسی آخرین وضعیت مناطق آزاد کشور
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ 2- جلسه با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و روسای اتاق­های اصناف، بازرگانی و تعاون کشور در خصوص بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- ادامه بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 669)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- ادامه بررسی بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 669)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۹:۰۰ - ۲۱:۰۰ 3- نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونین ایشان با موضوع:
الف- استماع گزارش عملکرد وزارتخانه با اولویت اجرای قوانین مرتبط
ب- بررسی عملکرد وزارتخانه در ارتباط با موضوع اقتصاد دیجیتال و تصمیم در خصوص تدوین احکام قانونی اقتصاد دیجیتال در کشور

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۰۷:۳۰ - ۰۰:۰۰ 4- جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون، بررسی طرحها و لوایح موجود و اخبار اقتصادی روز
↵ کارگروه بازرگانی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۳:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه کارگروه بازرگانی در خصوص بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپی : 108)
↵ کارگروه تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ جلسه اعضای هیأت تحقیق و تفحص «بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
↵ کارگروه مالیاتی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ جلسه کارگروه مالیاتی درخصوص بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 460)
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی آخرین اخبار و تحولات
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی طرح اصلاح بند (3) ماده (18) قانون گذرنامه (چاپی : 579)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۱۵ - ۰۰:۰۰ 3- بررسی طرح اصلاح قانون آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 و اصلاحات بعدی آن (چاپی : 555)
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ بازدید
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- مروری بر آخرین اخبار و تحولات
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی عملکرد وزارت امور خارجه درخصوص قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه، احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و احکام قانون بودجه 1396 با حضور مسؤولان ذی‌ربط
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- بررسی عملکرد وزارت کشور درخصوص قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه، احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و احکام قانون بودجه 1396 با حضور مسؤولان ذی‌ربط
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 4- بررسی آخرین اخبار و تحولات
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 5- دعوت از وزیر امور خارجه به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ حسین علی حاجی دلیگانی دهم، اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه)
▪ نصراله پژمان فر دهم، خراسان رضوی (مشهد / کلات)
▪ جواد کریمی قدوسی دهم، خراسان رضوی (مشهد)
▪ ولی داداشی دهم، گیلان (آستارا)
▪ حبیب الله دهمرده دهم، سیستان و بلوچستان (زابل / زهک / نیمروز / هامون / هیرمند)
▪ سیده فاطمه حسینی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
▪ سید حمیده زرآبادی دهم، قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
▪ مجید ناصری نژاد دهم، خوزستان (شادگان)
▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
▪ علیرضا محجوب دهم، تهران (تهران)
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰ هم‌اندیشی درخصوص طرحهای توسعه میادین و قراردادهای نفتی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۲۲:۰۰ بازدید
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- رسیدگی به بودجه پیشنهادی مجلس شورای اسلامی جهت درج در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- رسیدگی به تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به موضوع نحوه تخصیص بودجه به طرحهای آبرسانی روستایی (براساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی)
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بازدید از مرکز کنترل راه‌آهن و جلسه با هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ 1- بررسی اقدامات و عملکرد اعتبارات صندوق شکوفایی و نوآوری با حضور مسؤولان ذی‌ربط
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ 2- بررسی اقدامات و وضعیت اعتبارات طرح تحول سلامت و راهکارهای تأمین منابع پایدار حوزه سلامت (جلسه مشترک با کمیسیون بهداشت و درمان)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- بررسی عملکرد اعتبارات مواد (10) تا (12) مربوط به حوادث غیرمترقبه و سوانح طبیعی(سال 1395 و شش‌ماهه سال 1396)
↵ کارگروه اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ 1- ادامه بررسی عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طول سال 1395 و شش‌ماهه سال 1396
↵ کارگروه اقتصادی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- ادامه بررسی عملکرد اعتبارات و مشکلات مربوط به درآمد اختصاصی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از محل درآمدهای ثبتی
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ 1- استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۳۰ 2- هم‌اندیشی اعضای کمیسیون درخصوص نحوه اجرائی نمودن مواد مرتبط با بخش سلامت برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران با حضور مسؤولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 3- بررسی لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (چاپی : 72)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۱۵ - ۰۸:۳۰ 1- استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۳۰ - ۱۰:۰۰ 2- استماع گزارش مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص برنامه‌های آتی آن سازمان
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ 3- بررسی اقدامات و وضعیت اعتبارات طرح تحول سلامت و راهکارهای تأمین منابع پایدار حوزه سلامت (نشست مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۰ 4- استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۱۰ - ۱۵:۰۰ 5- بررسی طرح تامین اجتماعی همگانی (چاپی : 368)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 6- بررسی طرح حذف ماده (41) قانون تأمین اجتماعی (چاپی : 540)
↵ کارگروه جمعیت و تنظیم خانواده
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰ بررسی طرح ساماندهی اهداء در مراکز درمان ناباروری (چاپی : 582)
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی درخواست اعلام نظر هیأت‌رئیسه در مورد یک ماده آیین‌نامه داخلی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- مباحث عمومی کمیسیون
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- نشست مشترک با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و استماع گزارش ایشان
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی پیوست اصلاحیه (1) لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی (چاپی : 134)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ 1- بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 444)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ 2- ادامه بررسی طرح اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (چاپی : 642)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰ 3- نشست مشترک با معاون انتظامی- امنیتی وزیر کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰ 4- بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 669)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 5- بررسی طرح اصلاح قانون شهرداری (چاپی : 631)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 6- بررسی اختصاص معادل دو هزار و پانصد میلیارد ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
↵ کارگروه احزاب
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰ ادامه بررسی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات احزاب و سازمانهای مردم‌نهاد
↵ کارگروه امنیت و سیاست داخلی و مدیریت بحران
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- بررسی طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (چاپی : 627)
↵ کارگروه امنیت و سیاست داخلی و مدیریت بحران
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ 2- بررسی طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (چاپی : 431)
↵ کارگروه امنیت و سیاست داخلی و مدیریت بحران
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ 3- بررسی نهادهای حقوقی خاص با حضور اساتید دانشگاه و کارشناسان سیاسی- حقوقی
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰ بررسی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تأکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰ ادامه بررسی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی طرح اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (چاپی : 642)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه کارگروههای تخصصی با موضوع بررسی اولیه روند اجرای احکام قانون بودجه سال 1396، قانون احکام برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۰۰ - ۱۳:۰۰ بازدید از شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت ارائه گزارش از اقدامات و برنامه‌های آن وزارتخانه درخصوص اجرای اقتصاد مقاومتی، احکام قانون بودجه سال 96 و قانون احکام برنامه ششم توسعه
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ دعوت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ محمدرضا پورابراهیمی داورانی دهم، کرمان (راور / کرمان)
▪ امیر خجسته دهم، همدان (همدان)
▪ علی اکبری دهم، خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم / سملقان)
▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
▪ حسین علی حاجی دلیگانی دهم، اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه)
▪ سید حمیده زرآبادی دهم، قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
▪ سیده فاطمه حسینی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 5- گزارشروند اجرای طرح ریجستری (Registry) گوشیهای تلفن همراه
↵ کارگروه هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ بررسی موضوعات مرتبط
کمیسیون عمران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰ 1- بررسی آخرین وضعیت برنامه‌ریزی‌های مراسم اربعین حسینی بالاخص حوزه حمل و نقل با حضور آقایان:
ذوالفقاری معاون وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین، افشانی معاون عمرانی وزیر کشور، کشاورزیان معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، عابدزاده معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، کولیوند رئیس اورژانس کل کشور، آقابابایی مدیرکل امور مرزی و پدافند غیرعامل وزارت کشور، یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران و مسؤولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ 2- جلسه با حضور وزیر راه و شهرسازی آقای آخوندی به‌منظور ادامه بررسی نحوه اجرای احکام برنامه‌ای حوزه حمل و نقل
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰ 3- بررسی آخرین وضعیت اجرای بند (پ) ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و معاونان ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 4- بررسی و رأی‌گیری طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (چاپی : 149)
(گزارش کارگروه نظام فنی، اجرائی و مهندسی کمیسیون عمران)
↵ کارگروه عمران شهری و روستایی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- بررسی آخرین وضعیت اجرائی احکام برنامه‌ای ارجاعی
↵ کارگروه عمران شهری و روستایی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی موانع و مشکلات مدیریت شهری در کلانشهرها با حضور معاونان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس
↵ کارگروه نظام فنی و اجرایی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ بررسی آخرین وضعیت اجرائی احکام برنامه‌ای ارجاعی با حضور معاونان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی رویدادهای فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- ادامه بررسی طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی (چاپی : 625)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ 1- نشست هیأت‌رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ 2- ادامه بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 444)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰ 3- بحث و تبادل نظر پیرامون اعتبارات فرهنگی بودجه سال 1397 با حضور مسؤولان سازمان برنامه و بودجه
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰ 4- بررسی آخرین اقدامات به‌عمل‌آمده درخصوص برگزاری مراسم اربعین حسینی با حضور آقای ذوالفقاری رئیس ستاد اربعین
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ 5- نشست مشترک اعضای کمیسیون با رئیس و معاونان سازمان تبلیغات اسلامی در محل سازمان
↵ کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ بررسی پیش‌نویس طرح «عفاف و حجاب»
↵ کارگروه رسانه و هنر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی طرح «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما»
↵ کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بحث و تبادل نظر پیرامون اعتبارات فرهنگی بودجه سال 1397 (بخش ورزش) با حضور مسؤولان سازمان برنامه و بودجه
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 23)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- بررسی طرح صدور چک (چاپی : 61)
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ بازدید از مراجع قضائی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- دعوت از وزارت دادگستری به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ علی مطهری دهم، تهران (تهران)
▪ سید حمیده زرآبادی دهم، قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
▪ سیده فاطمه حسینی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
▪ حسین مقصودی دهم، خراسان رضوی (جغتای / جوین / سبزوار)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 2- ارائه گزارش درخصوص سامانه چرخه قانونگذاری
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 3- جلسه مشترک با حضور ریاست و معاونان دیوان عدالت اداری
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 4- بررسی لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 (چاپی : 111)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 5- بررسی لایحه استفساریه ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (چاپی : 307)
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (چاپی : 76)
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین (چاپی : 71)
کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰ بررسی ادامه طرح (در محل کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور)
کمیسیون مشترک طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ ادامه رسیدگی به طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 186)
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۷:۰۰ - ۰۹:۳۰ 1- بررسی طرح جامع مدیریت شهری (چاپی : 433)
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۷:۰۰ - ۰۹:۳۰ 2- بررسی طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت (چاپی : 580)
↵ کارگروه حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ ادامه بررسی مشکلات زنبورداران در تولید و صادرات عسل پیرو مصوبات جلسه کمیسیون ویژه مورخ 1/8/1396
↵ کارگروه حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ بررسی طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید (چاپی : 520)
↵ کارگروه مالیاتی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 460) در محل کمیسیون بودجه (شماره 2)
↵ کارگروه مشترک کمیسیونهای اصل ۴۴ قانون اساسی و صنایع و معادن
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی طرح اصلاح ماده (31) قانون مقررات صادرات و واردات (چاپی : 550)
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ 1- جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۴۵ 2- بررسی لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور در اجرای ماده (201) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(اعاده‌شده از شورای نگهبان- اصلی- چاپ 95)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴:۴۵ - ۱۶:۰۰ 3- بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 460)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- ادامه بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور (چاپی : 197)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 2- بررسی لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) (چاپی : 630)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 3- ادامه بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور (چاپی : 197)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰ 4- انتخاب هیأت‌رئیسه هیأت تحقیق و تفحص از انتقال آب سد زولای شهرستان سلماس به قره‌باغ ارومیه
↵ کارگروه آب
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ نشست اعضای کارگروه