دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 1396/8/22 و چهارشنبه 1396/8/24

توضیحات

فایل : DH 53.pdf DH 53.pdf
تاریخ سند : 1396/08/17 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 بررسی طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی (چاپی : 686) (سابقه : 35)
2 بررسی طرح تقویت بسیج مستضعفین (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 40)
3 بررسی طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شوراهای عالی (چاپی : 704) (سابقه : 597, 561, 305)
4 بررسی موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان (چاپی : 707) (سابقه : 566, 436)
5 بررسی طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی فضاهای مجازی (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 708) (سابقه : 36)
6 بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی (چاپی : 531) (سابقه : 466)
7 بررسی لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) (چاپی : 648) (سابقه : 589)
8 بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 694) (سابقه : 605, 588, 693, 643)
9 بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (چاپی : 90)
10 بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
11 بررسی طرح قانونی اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1387 مجلس شورای اسلامی (چاپی : 506) (سابقه : 410)
12 بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
13 بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 662) (سابقه : 101)
14 بررسی لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک (چاپی : 672) (سابقه : 73)
15 بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 461)
16 بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه (چاپی : 674) (سابقه : 595)
17 بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ (چاپی : 557)
18 بررسی لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام (چاپی : 679) (سابقه : 593)
19 بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق (چاپی : 680) (سابقه : 621)