دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 1396/8/29 و چهار شنبه 1396/9/1

توضیحات

فایل : DH 54.pdf DH 54.pdf
تاریخ سند : 1396/08/24 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. گزارش کمیسیون صنایع ومعادن مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران(در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس)(شماره گزارش 96)
2. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای" قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی" (در اجرای تبصره (1) ماده(49)آیین نامه داخلی مجلس) (شماره گزارش 100)
3.بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی (در اجرای ماده(44) آیین نامه داخلی مجلس)(شماره چاپ 724)

2 سؤال آقای  محمود صادقی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) و 15 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم کشور

3
انتخاب ناظرین در مجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل
 
انتخاب دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استانها (در اجرای بند(8) ماده (20) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394/1/23)

انتخاب دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رای مجلس به عنوان ناظر در شورای معادن استان ها(در اجرای جزء(1) بند(الف) ماده(43) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/21)
4
مستندات و سوابق قانونی انتخاب ناظرین
 
بند (8) ماده (19) قانون حمایت  از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394/1/23
ماده (20)- ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیر نظر ستاد انجام می دهند: اعضای ستاد بحران عبارت است از: 1- امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد...
بند (8) - دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر
                                                                                      
 
بند (الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/21
ماده (43)- دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه: الف_ شورای معادن در هراستان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
     1- ترکیب شورا:...
- دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (به عنوان ناظر)
 

5 گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:
بررسی طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی فضاهای مجازی (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 36)
6 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی (چاپی : 531) (سابقه : 466)
7 گزارش کمیسیون عمران دربمورد:
بررسی لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) (چاپی : 648) (سابقه : 589)
8 گزارش کمیسیون تدوین و آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 694) (سابقه : 605, 588, 693, 643)
9 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
10 گزارش کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
11 گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
12 گزارش کمیسیون کشاوزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
13 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 662) (سابقه : 101)
14 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک (چاپی : 672) (سابقه : 73)
15 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673)
16 گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد:
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه (چاپی : 674) (سابقه : 595)
17 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ (چاپی : 557)
18 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام (چاپی : 679) (سابقه : 593)
19 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق (چاپی : 680) (سابقه : 621)
20 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی (چاپی : 681) (سابقه : 622)
21 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)