دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1396/9/4لغایت چهارشنبه1396/9/8

توضیحات

فایل : DK46.pdf DK46.pdf
تاریخ سند : 1396/09/01 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۰۸:۳۰ - ۱۶:۰۰
متعاقباً اعلام می‌شود.
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
1- تبادل اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۳۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
1- دعوت از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی درخصوص ارائه گزارش نحوه اجرای بند (هـ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
2- دعوت از مدیرعامل شرکت ملی گاز و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌منظور ارائه گزارش تخصیص بودجه به گازرسانی مدارس
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
3- تبادل اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰
4- ارائه گزارش مسؤولان مدارس صدرا
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰
5- قرائت و تصویب گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان جهت ارائه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰
متعاقباً اعلام می‌گردد.
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
1- ارائه گزارش هیأت اعزامی از کمیسیون اجتماعی به مناطق زلزله‌زده
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
3- طرح تعیین تکلیف بیمه اعضای مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تأمین اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰
نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات واصله کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
1- نشست اعضای ثابت کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰
2- نشست با رؤسای هیأت‌مدیره کانون‌های وکلا و هیأت‌رئیسه اسکودا
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
3- نشست با مسؤولان وزارت نفت، دادستانی کل؛ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، دیوان محاسبات؛ مرکز پژوهش‌ها و سازمان اسناد ملی درباره تعیین تکلیف نحوه امحای اسناد شرکت‌های وابسته به وزارت نفت
↵ کارگروه اقتصادی، فنی و عمران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۱:۰۰ - ۰۰:۰۰
3- نشست کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی
↵ کارگروه سیاسی و نظامی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۰۰:۰۰
1- نشست کمیته سیاسی و نظامی کمیسیون با جمعی از نمایندگان شاکی از عملکرد هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۱:۰۰ - ۰۰:۰۰
2- نشست کمیته فرهنگی، رفاهی و اجتماعی
↵ کارگروه قضایی و حقوقی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۱:۰۰ - ۰۰:۰۰
4- نشست کمیته قضائی
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰
1- بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای «تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق توسعه ملی در نحوه پرداخت تسهیلات» (به‌استناد ماده (214) آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰
2- بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای «تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی و نحوه برخورد با تخلفات و نحوه تخصیص وامهای کلان» (به‌استناد ماده (214) آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰
3- بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای «تحقیق و تفحص از چگونگی ثبت سفارش واردات کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین عوارض و حقوق گمرکی و نیز توقف و ممنوعیت ثبت سفارش» (به‌استناد ماده (214) آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰
4- بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی» (به‌استناد ماده (214) آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ محمد عزیزی دهم، زنجان (ابهر / خرمدره)
▪ حسین مقصودی دهم، خراسان رضوی (جغتای / جوین / سبزوار)
▪ محمود صادقی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
▪ محمد حسن نژاد دهم، آذربایجان شرقی (جلفا / مرند)
▪ محمدمهدی زاهدی دهم، کرمان (راور / کرمان)
▪ جلال محمودزاده دهم، آذربایجان غربی (مهاباد)
▪ جهانبخش محبی نیا دهم، آذربایجان شرقی (شاهین دژ / میاندوآب)
▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
▪ محمدحسین فرهنگی دهم، آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
▪ سیدکاظم دلخوش اباتری دهم، گیلان (صومعه سرا)
▪ مهرداد بائوج لاهوتی دهم، گیلان (لنگرود)
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۰۷:۳۰ - ۰۰:۰۰
جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون، بررسی طرحها و لوایح موجود و اخبار اقتصادی روز
↵ کارگروه اقتصاد مقاومتی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی درخصوص بررسی آخرین وضعیت اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰
1- بررسی آخرین اخبار و تحولات
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰
4- دعوت از معاونان امور مجلس (جدید و قدیم) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰
5- استماع گزارش رئیس سازمان بسیج مستضعفین
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰
1- بررسی آخرین اخبار و تحولات
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۳۰ - ۰۰:۰۰
2- بررسی مسائل مرتبط با قاچاق کالا و ارز با حضور مسؤولان ذی‌ربط
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۱:۳۰ - ۰۰:۰۰
3- بررسی آخرین اخبار و تحولات دفاعی کشور با حضور فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و معاونان ایشان
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰
جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
1- بررسی آخرین اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۰۰
2- گزارش مدیرعامل شرکت نیروی برق حرارتی وزارت نیرو
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
3- آشنایی اعضای کمیسیون با سامانه چرخه قانونگذاری با حضور مدیران مرکز فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
4- نشست هیأت‌رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۰:۳۰ - ۱۴:۰۰
نشست مشترک با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)
↵ کارگروه امور نفت، گاز و پتروشیمی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰
بررسی علت دریافت بیمه خسارت گاز توسط شرکت ملی گاز ایران از مشترکین در سال 1395 علی‌رغم نبود مستند قانونی با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور
↵ کارگروه امور نیرو
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰
جمع‌بندی و ارائه راه‌حل مشکلات پیمانکاران عضو سندیکای صنعت برق کشور با حضور مدیرعامل شرکت توانیر
↵ کارگروه امور نیرو
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۳۰ - ۱۰:۰۰
بررسی مشکلات انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران (CHP) و تولید‌کنندگان مقیاس کوچک برق (DG) با حضور مدیرعامل شرکت توانیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
3- بحث و بررسی آخرین وضعیت و مبالغ وجوه اداره‌شده اختصاص‌یافته در قوانین بودجه‌های سنواتی سالهای گذشته به دستگاههای اجرائی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
ادامه بررسی عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طول سال 1395 و شش ماهه سال 1396
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
1- بررسی عملکرد بندهای مختلف تبصره(5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور(وضعیت اوراق مشارکت و شقوق مختلف اوراق اسناد خزانه پیش بینی شده در این تبصره)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
2- بررسی عملکرد تبصره(19) قانون بودجه سال 1396 موضوع تسهیل تامین مالی طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
بررسی عملکرد اعتبارات و مشکلات مربوط به درآمد اختصاصی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از محل درآمدهای ثبتی
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
1- استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۱۵
2- بررسی مشکلات حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۴۵
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۴۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۰۸:۱۵
1- استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۱۵ - ۱۰:۰۰
2- دعوت از مسؤولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیوان محاسبات کشور جهت ارائه گزارش درخصوص نحوه تخصیص و هزینه‌کرد بودجه بخش سلامت تا پایان آبان 1396
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
3- بررسی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص قانون احکام برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
4- استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۱۵
5- بررسی وضعیت تولید و واردات تجهیزات پزشکی و انطباق آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
1- تعیین تکلیف دو طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی- چاپ 277 و 263
بررسی طرح حذف بند (1) و اصلاح بند (2) ماده (48) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 263)
بررسی طرح اصلاح بند (2) ماده (45) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 277)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
2- بررسی پیشنهادات نمایندگان در مورد اصلاح آیین‌نامه داخلی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
3- مباحث عمومی کمیسیون
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
1- مرور اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
2- استماع گزارش عملکرد جمعیت هلال احمر، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در زلزله غرب کشور
↵ کارگروه احزاب
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰
ادامه بررسی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد
↵ کارگروه امنیت و سیاست داخلی و مدیریت بحران
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
بررسی مسائل فنی نقش خودروهای سنگین در آلودگی هوای استان البرز با حضور نماینده سازمان حفاظت محیط زیست
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰
بررسی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تأکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰
ادامه بررسی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰
1- اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰
2- استماع گزارش هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفائی از عملکرد و برنامه‌ها
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۳۰ - ۱۵:۰۰
بازدید از پارک علم و فناوری پردیس وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و احکام برنامه ششم توسعه مبنی بر گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان
↵ کارگروه صنعت
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰
ادامه بررسی روند اجرای احکام قانون بودجه سال 1396 کل کشور، قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مرتبط
↵ کارگروه معدن و صنایع معدنی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰
ادامه بررسی روند اجرای احکام قانون بودجه سال 1396 کل کشور، قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مرتبط
↵ کارگروه پتروشیمی و صنایع نفت و گاز
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰
ادامه بررسی روند اجرای احکام قانون بودجه سال 1396 کل کشور، قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مرتبط
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
آسیب‌شناسی بافتهای فرسوده و تمهیدات مقابله با حوادث غیرمترقبه (و بررسی اجرای احکام مربوطه در برنامه و بودجه) با حضور معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۷:۳۰ - ۰۹:۳۰
1- نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران با آقای نوبخت در محل سازمان برنامه و بودجه کشور به‌منظور بررسی نحوه اجرای احکام قانون بودجه سال 1396 کل کشور و هم‌اندیشی درخصوص پیش‌نویس لایحه بودجه 1397 کل کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
2- جلسه با حضور وزیر نفت آقای زنگنه و معاونان ذی‌ربط به‌منظور:
الف- بررسی نحوه اجرای احکام برنامه‌ای و بودجه‌ای مرتبط با وزارت نفت در حوزه عمرانی کشور
ب- بررسی تقاضای اعمال ماده (236) آیین‌نامه داخلی در نحوه اجرای احکام بودجه سالهای 1394 تا 1396 مربوط به تأمین و توزیع قیر (با حضور معاونان ذی‌ربط سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه کشور)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰
3-بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین (چاپی : 71)
با حضور معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی، کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موارد ارجاعی : مواد (35) تا (39) و ماده (77)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
4-بررسی طرح اصلاح قانون شهرداری (چاپی : 631)
با حضور معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
5- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با حضور نمایندگان متقاضی و آقای نجفی شهردار تهران
↵ کارگروه ویژه
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰
ارزیابی زمین‌لرزه غرب کشور از منظر لرزه‌شناسی و ژئوتکنیکی با حضور مرکز تحقیقات مسکن راه و شهرسازی، پژوهشگاه زلزله‌شناسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، مؤسسه ژئوفیزیک و مرکز لرزه‌شناسی کشوری
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰
1- بررسی رویدادهای فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰
2- بررسی رویدادهای فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۳۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
4- نشست هیأت‌رئیسه کمیسیون
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
4- ادامه بررسی طرح صدور چک (چاپی : 61)
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۰۰:۰۰
کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل وزارت گردشگری
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰
ادامه بررسی طرح تشکیل وزارت گردشگری و صنایع دستی
کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰
بررسی ادامه طرح در محل کارگروه
کمیسیون مشترک طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
ادامه رسیدگی به طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰
پیرو سفر اعضای کمیسیون ویژه به شهرستان سیرجان
1- دعوت از وزیر نیرو جهت:
الف- بررسی مشکلات آب شهرک‌های صنعتی استان کرمان و بحث انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان
ب- بررسی وضعیت برق مورد نیاز انتقال آب از خلیج فارس
پ- بررسی موضوع سرمایه‌گذاری و تعیین تکلیف انرژی‌های نو
ت- بررسی مشکلات فاضلاب و پایین بودن ضریب نفوذ فاضلاب استان کرمان
 

سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰
2- دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی تأمین منابع مالی انتقال آب مورد نیاز صنایع از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران شامل استان‌های یزد، کرمان، هرمزگان و بخشی از استان اصفهان
 
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰
نشست مشترک اعضای کمیسیون ویژه با آقای کرباسیان رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
↵ کارگروه حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
بررسی مسائل و مشکلات سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با حضور مدیران و کارشناسان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و شورای رقابت
↵ کارگروه کسب و کار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰
بررسی مشکلات اشتغال، بیمه، عمران روستایی درخصوص شهر جهانی گلیم در شهرستان سیرجان با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونان وزارتخانه‌های کار، تعاون و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
2- ارائه گزارش عملکرد رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و اقدامات صورت‌گرفته در راستای اجرای احکام برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین گزارش عملکرد شش‌ماهه بودجه سازمان و نحوه اجرای احکام و برنامه‌های آتـی