دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1396/9/19 الی چهارشنبه 1396/9/22

توضیحات

فایل : DH 56.pdf DH 56.pdf
تاریخ سند : 1396/09/14 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح دوفوریتی  اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی اصلاحی مصوب 12/11/1390 (چاپی : 668) (سابقه : 667, 659)
(ارجاع از جلسه علنی)
2
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (چاپی : 739)
(سابقه 741)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 651) (سابقه : 102)
15
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 662) (سابقه : 101)
16
17
18
19
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
20
21
22
23
24
سوالات
سوال آقایان هادی قوامی نماینده محترم اسفراین
جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات
و حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان
و آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر، برخوار و میمه
از وزیر محترم نفت
 
25
موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1. گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد استنکاف دولت از اجرای قانون (تسهیل ازدواج جوانان) در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ارجاع از جلسه علنی) (شماره گزارش، اصلاحیه 88)
2- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی (در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 724)
3- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور (در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره گزارش 105)
:

 
 
26
عنوان
انتخاب دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رای مجلس به عنوان ناظر در شورای معادن در هر استان (در اجرای جز (1) بند الف ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/21)
مستندات و سوابق قانونی انتخاب ناظرین
بند الف قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب
1395/12/21
ماده 43- دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سال های اجرای قانون برنامه:
الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
1- ترکیب شورا: استاندار به عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)
معاون امور عمرانی استاندار
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیر شورا)
رئیس سازمان استان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان(بدون حق رای)
رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رای)
یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رای)
دو نفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رای)
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
مدیر کل منابع طبیعی استان
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان
فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)
دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رای مجلس (به عنوان ناظر)