دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1396/10/2 لغایت چهارشنبه 1396/10/6

توضیحات

فایل : DK 49.pdf DK 49.pdf
تاریخ سند : 1396/09/29 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
نشست کارگروه‌های تخصصی جهت بررسی پیشنهادات لایحه بودجه سال 1397
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
1- تبادل اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰
2- دعوت از رئیس سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی جهت بررسی لایحه بودجه سال 1397
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
3- دعوت از رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت بررسی لایحه بودجه سال 1397
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
4- دعوت از رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت بررسی لایحه بودجه سال 1397
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
دعوت از مسؤولان دانشگاههای نیروهای مسلح جهت بررسی لایحه بودجه سال 1397
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
1- دعوت از سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای جهت بررسی پیشنهادات لایحه بودجه سال 1397
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
2- دعوت از رئیس دانشگاه پیام نور جهت بررسی پیشنهادات لایحه بودجه سال 1397
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
3- دعوت از رئیس دانشگاه علمی - کاربردی جهت بررسی پیشنهادات لایحه بودجه سال 1397
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰
1- جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
2- تبادل اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۳۰
3- دعوت از نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات ارسالی در خصوص لایحه بودجه سال 1397 به کمیسیون و بررسی آنها
چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
بررسی پیشنهادات لایحه بودجه سال 1397
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰
1- بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
2- بررسی پیشنهادهای نمایندگان در مورد لایحه بودجه سال1397 کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰
ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
1- نشست هفتگی هیأت‌رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
2- بررسی تقاضای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق ماده (223) آیین‌نامه داخلی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
3- بررسی سؤال آقای نادری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۲:۳۰ - ۱۶:۰۰
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۲:۳۰ - ۱۶:۰۰
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۲:۳۰ - ۱۶:۰۰
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
نشست با مسؤولان وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «امور اقتصادی و دارایی»، «جهاد کشاورزی» و «سازمان برنامه و بودجه» ، «بانک مرکزی» و نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط در خصوص واردات خودرو و کالاهای وارداتی و تعرفه آنها
↵ کارگروه اقتصادی، فنی و عمران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
2- نشست کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کارگروه
↵ کارگروه سیاسی و نظامی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
1- نشست کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کارگروه
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰
نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کارگروه
↵ کارگروه قضایی و حقوقی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
3- نشست کارگروه قضائی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کارگروه
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰
1- بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
بررسی عملکرد صادرات کشور در سال جاری با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رؤسای اتاق­های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰
1- بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰
2- انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه(به استناد ماده 214 آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰
چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۰۷:۳۰ - ۰۰:۰۰
جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون، بررسی طرح­ها و لوایح موجود و اخبار اقتصادی روز
↵ کارگروه مالیاتی
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰
1- بررسی آخرین اخبار و تحولات
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰
2- بررسی عملکرد قانون بودجه 1396 و پیشنهادات لایحه بودجه سال 1397 نیروی انتظامی با حضور فرماندهی نیروی انتظامی و معاونان ایشان
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰
3- بررسی و جمع‌بندی پیشنهادات نمایندگان در خصوص لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۰۰:۰۰
بازدید
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰
1- تجلیل از قهرمان ملی کشور پهلوان علیرضا کریمی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰
2- ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰
جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳:۴۵ - ۱۴:۳۰
1- بررسی لایحه بودجه 1397کل کشور با حضور فرمانده نیروی انتظامی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
دعوت از وزیر کشور به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ علی مطهری دهم، تهران (تهران)
▪ محمدرضا صباغیان بافقی دهم، یزد (ابرکوه / بافق / بهاباد / خاتم / مهریز)
▪ حسن کامران دستجردی دهم، اصفهان (اصفهان)
▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
▪ ولی داداشی دهم، گیلان (آستارا)
▪ سیدکاظم دلخوش اباتری دهم، گیلان (صومعه سرا)
▪ سید حمیده زرآبادی دهم، قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
▪ عبدالرضا مصری دهم، کرمانشاه (کرمانشاه)
▪ قاسم احمدی لاشکی دهم، مازندران (نوشهر / چالوس)
▪ سیده فاطمه حسینی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
↵ کارگروه احزاب
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰
ادامه بررسی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات احزاب و سازمانهای مردم‌نهاد
↵ کارگروه امنیت و سیاست داخلی و مدیریت بحران
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰
↵ کارگروه امنیت و سیاست داخلی و مدیریت بحران
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰
بررسی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تأکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۰۹:۳۰ - ۱۲:۰۰
ادامه بررسی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، مرکز پژوهشها
↵ کارگروه شوراها و شهرداری ها
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۳۰ - ۱۲:۰۰
بررسی طرح جامع مدیریت شهری (چاپی : 433)
با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی استانها، مرکز پژوهشها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۸:۳۰ - ۱۲:۰۰
1- ادامه بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور (فرعی - چاپی : 760)
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
2- ادامه بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور (فرعی - چاپی : 760)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
بررسی و جمع‌بندی تبصره‌های ارجاعی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور و نیز رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
ادامه رسیدگی به تبصره‌های لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۸:۱۵ - ۱۱:۴۵
ادامه رسیدگی به تبصره‌های لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
ادامه رسیدگی به تبصره‌های لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵
1- استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۵ - ۱۶:۰۰
2- بررسی تبصره‌های ارجاعی لایحه بودجه 1397 کل کشور با حضور مسؤولان دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان مرکز پژوهشها و نمایندگان پیشنهاددهنده
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵
1- استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۰۵ - ۱۶:۰۰
2- بررسی پیشنهاد نمایندگان در خصوص ردیفها و جداول و جمع‌بندی لایحه بودجه 1397 کل کشور
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰
دستور هفتگی ارائه نشده است.
کمیسیون صنایع و معادن
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰
1- اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰
↵ کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
↵ کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰
↵ کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
↵ کارگروه صنعت
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
↵ کارگروه صنعت
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰
↵ کارگروه صنعت
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
↵ کارگروه فناوری های نوین و هوا فضا
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
↵ کارگروه فناوری های نوین و هوا فضا
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰
↵ کارگروه فناوری های نوین و هوا فضا
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
↵ کارگروه معدن و صنایع معدنی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
↵ کارگروه معدن و صنایع معدنی
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰
↵ کارگروه معدن و صنایع معدنی
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
↵ کارگروه پتروشیمی و صنایع نفت و گاز
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
↵ کارگروه پتروشیمی و صنایع نفت و گاز
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰
↵ کارگروه پتروشیمی و صنایع نفت و گاز
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۲۰
1- گزارش رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جناب آقای پیوندی در خصوص عملکرد تبصره (13) قانون بودجه سال 1396 و بررسی تبصره (13) لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۲۰ - ۱۷:۰۰
2- بررسی تبصره‌های ارجاعی و پیشنهادات واصله نمایندگان در خصوص لایحه بودجه 1397 کل کشور (چاپ 760) (با دعوت از کلیه نمایندگان پیشنهاددهنده جهت رعایت ماده (69) آیین‌نامه داخلی)
با حضور معاونان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات، صندوق توسعه ملی و وزارتخانه‌های راه وشهرسازی، نیرو، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش(رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)، مرکز پژوهش‌ها
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
ادامه بررسی و جمع‌بندی تبصره‌های ارجاعی و الحاقی و پیشنهادات واصله نمایندگان در خصوص لایحه بودجه 1397 کل کشور (چاپ 760) (با حضور میهمانان جلسه روز یکشنبه) (با دعوت از کلیه نمایندگان پیشنهاددهنده جهت رعایت ماده (69) آیین‌نامه داخلی)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
جمع‌بندی پیشنهادات واصله نمایندگان در خصوص جداول و ردیف‌های اصلی و پیوست (1) لایحه بودجه 1397 کل کشور (چاپ 760) (با حضور میهمانان جلسه روز یکشنبه) (با دعوت از کلیه نمایندگان پیشنهاددهنده جهت رعایت ماده (69) آیین‌نامه داخلی)
↵ کارگروه ویژه
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۷:۰۰ - ۱۸:۳۰
بررسی جمع‌بندی کارگروه در خصوص لرزه‌شناسی زلزله‌ کرمانشاه
↵ کارگروه ویژه
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰
بررسی پیشنهادات واصله نمایندگان در خصوص جداول و ردیفهای لایحه بودجه سال 1397 کل کشور (چاپ 760) (با دعوت از کلیه نمایندگان پیشنهاددهنده جهت رعایت ماده (69) آیین‌نامه داخلی)
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰
1- بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
(بررسی تبصره‌های ارجاعی به کمیسیون و پیشنهادات واصله نمایندگان)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
2- ارائه گزارش فعالیتهای فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین توسط سردار غیب‌پرور
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰
ادامه بررسی تبصره‌های ارجاعی و همچنین ردیفهای لایحه بودجه سال 1397 کل شور
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
1- جمع‌بندی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور و ارائه گزارش به کمیسیون تلفیق
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
2- نشست هیأت‌رئیسه کمیسیون
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور (بخش قضائی)
الف- بررسی بودجه پیشنهادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ب- بررسی بودجه پیشنهادی دیوان عدالت اداری
پ-بررسی بودجه پیشنهادی سازمان پزشکی قانونی
ت- بررسی بودجه پیشنهادی سازمان قضائی نیروهای مسلح
ث- بررسی بودجه پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
1- بررسی مانده دستور روز یکشنبه
2- بررسی بودجه پیشنهادی سال 1397 وزارت دادگستری
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور (بخش قضائی)
الف-بررسی بودجه پیشنهادی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ب- بررسی بودجه پیشنهادی شوراهای حل اختلاف
پ-بررسی بودجه پیشنهادی دادگاه ویژه روحانیت
ت- بررسی بودجه پیشنهادی دانشگاه علوم قضائی
ث- بررسی پیشنهادات واصله از سوی نمایندگان مجلس
چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
جمع‌بندی مصوبات کمیسیون در خصوص بودجه سال 1397 کل کشور
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
بررسی وضعیت شرکتهای صوری
کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
بررسی ادامه طرح در محل کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰
بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص تبصره‌های ارجاعی به کمیسیون ویژه با حضور پیشنهاددهندگان
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۷:۰۰ - ۰۹:۳۰
ادامه بررسی تبصره‌های ارجاعی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
تبصره‌های مورد بررسی:
تبصره 4 (بندهای الف- ب- ج)-تبصره 7 (بند ه)- تبصره 10 (بند ج)- تبصره 16 (بند و)
با حضور معاونان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت،معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی، دیوان محاسبات، اتاقهای ایران و تعاون و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
ادامه بررسی و جمع‌بندی تبصره‌های ارجاعی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
تبصره‌های مورد بررسی:
تبصره 18 (بندهای ب - ج) تبصره 19 و تبصره 20 (بند و)
با حضور معاونان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، دیوان محاسبات، اتاقهای ایران، تعاون و اصناف و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
جلسه هیأت رئیسه کمیسیون ویژه
↵ کارگروه حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
بررسی و جمع‌بندی تبصره‌های ارجاعی به کارگروه
(بند الف تبصره 2)- (بند الف تبصره 3)- (بند و تبصره 5)-( بند و تبصره 7)- (بند ج تبصره 15)
با حضور معاونان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن تجارت(ایدرو و ایمیدرو)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی، نیرو و بانک مرکزی، دیوان محاسبات، اتاقهای ایران، تعاون و اصناف و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
1- انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در اجرای ماده(45) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۱۴:۴۵
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۴:۴۵ - ۱۶:۳۰
3- ادامه بررسی مواد ارجاعی و پیشنهادهای نمایندگان درخصوص لایحه بودجه سال 1397 کل کشور (چاپی : 760)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰