دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1396/10/30لغایت چهارشنبه 1396/11/4

توضیحات

فایل : DK 52.pdf DK 52.pdf
تاریخ سند : 1396/10/27 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 1- تبادل اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- دعوت از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در خصوص بررسی نحوه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب سال 1392)
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با کمیسیون در خصوص بودجه سال 1396 با حضور دستگاه های مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهشها،دیوان محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 1- تبادل اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۱۵ 2- بررسی مصوبات سفر به استان هرمزگان باحضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و رؤسای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دانشگاههای پیام نور و فنی و حرفه‌ای
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰ 3- بررسی طرح تحقیق و تفحص از سازمان فنی و حرفه‌ای باحضور نمایندگان متقاضی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰ 4- بررسی پیشنهادات نمایندگان درخصوص لایحه بودجه 1397 بر اساس ماده (148) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 5- متعاقباً اعلام می‌گردد.
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰ 3- موضوع عدم رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی در هنگام بررسی ماده (90) برنامه ششم توسعه در راستای مفاد ماده (49) آیین‌نامه داخلی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰ 4- چگونگی اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله بافساد (در راستای اعمال ماده 236 آیین‌نامه داخلی)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 4- بررسی عملکرد دولت در حوزه اجرای تکالیف الزامی احکام قوانین برنامه و بودجه و احکام دایمی برنامه‌های توسعه و نیز قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
↵ کارگروه رفاه و تامین اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و گزارش های تهیه شده
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و گزارش های تهیه شده
↵ کارگروه اقتصادی، فنی و عمران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۳۰ - ۰۰:۰۰
2- نشست کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کارگروه
↵ کارگروه سیاسی و نظامی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۳۰ - ۰۰:۰۰
1- نشست کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کارگروه
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کارگروه
↵ کارگروه قضایی و حقوقی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۳۰ - ۰۰:۰۰
3- نشست کارگروه قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله درخصوص هزینه دادرسی و ملاحظات فقهی، حقوقی و تقنینی آن
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰ 1- انتخاب اعضاء هیأت‌رئیسه تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه (به استناد ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- نشست با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص موضوع مشکلات نظام بانکی کشور با حضور دیگر مسؤولین ذی‌ربط
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
2- بررسی لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی (چاپی : 134)(این جلسه برای بررسی مناطق آزاد بوشهر، مهران، بانه و مریوان تشکیل خواهد شد.)
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
▪ سیدکمال الدین شهریاری دهم، بوشهر (دشتی و تنگستان)
▪ محمدرضا پورابراهیمی داورانی دهم، کرمان (راور / کرمان)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
2- رأی‌گیری درخصوص:
پ- معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی
چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون درخصوص نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح موجود در کمیسیون
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ برنامه هفتگی ارائه نشده است.
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰
1- ادامه بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی (چاپی : 721)با حضور مسؤولین وزارت نیرو و کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰
2- بررسی طرح استفساریه جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 773)با حضور مسؤولین و کارشناسان وزارتخانه‌های نفت و کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰ 3- انتخاب و معرفی دو نفر از اعضای کمیسیون انرژی جهت عضویت در کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت عطف به نامه شماره 93631 مورخ 26/10/1396 نایب رئیس مجلس شورای اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ بازدید از مناطق نفتی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی آخرین وضعیت آب و برق به جهت عدم بارندگی در کشور، تعطیلی نیروگاه ها و نیز پیش بینی تمهیدات لازم برای عبور از بحران در استان های کم بارش در سال آینده با حضور مسؤولین و کارشناسان وزارتخانه های نفت، نیرو و اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هواشناسی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
↵ کارگروه تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰ ادامه بـررسی مطالب و اسـاسـنامه پیشنـهادی شـرکت ملی گـاز ایران با حضور مسؤولین و نمایندگان تام‌الاختیار وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان خصوصی سازی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ 1- ادامه رسیدگی به طرح قانون برنامه و بودجه
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- رسیدگی به طرح اصلاح بند(هـ) تبصره(7) بودجه سال 1396 کل کشور (اصلی)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- ادامه رسیدگی به طرح اصلاح بند(هـ) تبصره(7) بودجه سال1396 کل کشور (اصلی)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵ 1- استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۵ - ۱۴:۴۵ 2- استماع گزارش مرکز پیش‌گیری از سرطان آلا درخصوص عملکرد و برنامه‌های آتی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۴۵ - ۱۵:۰۰ 3- انتخاب و معرفی دو نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۲۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۲۰ - ۱۶:۰۰
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ بررسی طرح ساماندهی اهداء در مراکز درمان ناباروری (چاپی : 582)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵ 1- استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۵ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1397 کل کشور در حوزه سلامت
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
1- بررسی مواد 23، 27 و 33 تا 37 گزارش کمیسیون در مورد  طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 693) (سابقه : 588, 643, 605)- ارجاع شده از صحن علنی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- تعیین تکلیف بررسی طرح اصلاح بند (2) ماده (45) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 277)
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ بررسی راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی در حوزه مؤسسات مالی اعتباری و بانکها با حضور معاون اقتصادی وزیر اطلاعات
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی آسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تاکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ ادامه بررسی آسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
↵ کارگروه شوراها و شهرداری ها
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۸:۳۰ - ۱۲:۰۰
بررسی طرح جامع مدیریت شهری (چاپی : 433) باحضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، شورای عالی استانها، مرکز پژوهشها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد مسکن، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بهزیستی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۱۵ - ۰۰:۰۰ 2- انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 3- استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰
↵ کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص افزایش سرمایه پست بانک از محل فروش دارایی‌های غیرمنقول
↵ کارگروه صنعت
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی مسائل و مشکلات شرکت پشم شیشه ایران
↵ کارگروه هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ بررسی پیش‌نویس گزارش نهایی
↵ کارگروه پتروشیمی و صنایع نفت و گاز
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
استماع گزارش مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران درخصوص موانع تولید تمام ظرفیت واحدهای تولیدی و گسترش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ 1- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون عمران برای عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح ساختار دولت
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰
2- بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی (چاپی : 721) با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونین ذی‌ربط وزارتخانه‌های کشور، نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- بررسی مشکلات مربوط به موانع توسعه و رشد بازار ترانزیت هوایی با دعوت از وزارت راه و شهرسازی، امورخارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان پدافند هوایی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰ 4- بازدید اعضای کمیسیون عمران از شرکت تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی وضعیت تأمین مالی و اعطای تسهیلات به بخش ساختمان و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد با دعوت از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه بودجه و رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌های مسکن و ملی، مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس صندوق توسعه ملی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
↵ کارگروه بنادر
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ بررسی سانحه نفتکش سانچی با دعوت از وزارتخانه‌های امورخارجه، راه و شهرسازی، تعاون کار و رفاه اجتماعی
↵ کارگروه حمل و نقل
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰ جمع بندی و بررسی نهایی سانحه ریلی سمنان
↵ کارگروه ویژه
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ بررسی پیش نویس طرح ساماندهی ‌طرح‌های عمرانی کشور (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با حضور معاون و کارشناسان معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 1- بررسی رویدادهای فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ دعوت از وزیر ورزش و جوانان به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ سیده فاطمه حسینی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
▪ حبیب الله دهمرده دهم، سیستان و بلوچستان (زابل / زهک / نیمروز / هامون / هیرمند)
▪ احمد مرادی دهم، هرمزگان (بندرعباس / قشم)
▪ محمد حسن نژاد دهم، آذربایجان شرقی (جلفا / مرند)
▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از منابع و مصارف و نظام مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در 10 سال اخیر
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مسابقات ورزشی، هزینه کرد در مسابقات بین‌المللی و برگزاری لیگ به‌منظور جلوگیری از اجحاف حق تیم‌های باشگاهی
↵ کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ ادامه بررسی نهایی پیش‌نویس طرح عفاف و حجاب
↵ کارگروه رسانه و هنر
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی مواد ارجاعی از طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (چاپی : 759)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی مانده دستور روز یکشنبه
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین (چاپی : 71)
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی طرح اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (چاپی : 554)
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی وضعیت شرکتهای صوری
کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی ادامه طرح در محل کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۰ - ۰۹:۰۰
1- بررسی طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه (چاپی : 769) حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور باحضور مسؤولین و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل‌کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهشهای مجلس شوارای اسلامی (در اجرای تبصره یک ماده 49)
 
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۰ - ۰۹:۰۰
2- بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون برنامه و بودجه (چاپی : 769) با حضور مسؤولین و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، اتاق های بازرگانی، اصناف، ایران و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (چاپ 769)
محل تشکیل جلسه:کمیسیون برنامه بودجه (2)
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۰ - ۰۹:۰۰
3- بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی (چاپی : 721) باحضور مسؤولین و کارشناسان وزارتخانه‌های کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان محیط‌زیست و اتاق اصناف، بازرگانی و ایران و مرکز پژوهشهای مجلس‌شورای‌اسلامی (چاپ 721)
محل تشکیل جلسه: کمیسیون برنامه و بودجه (2)
 
↵ کارگروه اشتغال مولد
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ نهایی کردن گزارش اشتغال باحضور مسؤولین و کارشناسان دستگاههای ذی‌ربط و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
محل تشکیل جلسه: کمیسیون برنامه و بودجه (2)
↵ کارگروه حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰ بررسی مسائل و مشکلات سندیکای تولیدکنندگان نیروگاههای گازی کوچک (C.H.P)، باحضور مسؤولین و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاقهای بازرگانی، اصناف، ایران، بخش خصوصی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
محل تشکیل جلسه: کمیسیون برنامه و بودجه (2)
↵ کارگروه مشترک کمیسیونهای اصل ۴۴ قانون اساسی و صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ جلسه کارگروه مشترک اصل(44) قانون اساسی و تولید داخلی با کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن درخصوص بررسی تعرفه‌های جدید واردات خودرو باحضور مسؤولین و کارشناسان وزاتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
محل تشکیل جلسه:کمیسیون برنامه و بودجه (2)
↵ کارگروه کسب و کار
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ ادامه جمع‌بندی گزارشهای واصله باحضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط
محل تشکیل جلسه: کمیسیون برنامه و بودجه (2)
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ ارائه گزارش رئیس سازمان دامپزشکی و معاونت‌های امور بازرگانی،‌ تولیدات دامی، برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت جهادکشاورزی و رئیس سازمان بحران کشور درخصوص پیش‌بینی و تأمین اعتبار و اقدامات انجام شده به‌منظور مقابله با بیماری‌های واگیردار دام و طیور با اولویت آنفلونزای پرندگان باحضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه- بیمه کشاورزی و فعالان و تولیدکنندگان انواع مرغ و تخم‌مرغ)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 1- دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت رسیدگی به درخواست تقاضای جمعی از نمایندگان درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در اجرای ماده(214) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۳۰
2- دعوت از وزارت جهاد کشاورزی به منظور پاسخگویی به سؤالات