دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1396/12/20 لغایت چهارشنبه 1396/12/23

توضیحات

فایل : DH66.pdf DH66.pdf
تاریخ سند : 1396/12/16 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 - ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 694) (سابقه : 693, 643, 605, 588)
2 گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد:
بررسی طرح استفساریه چگونگی امهال وام (چاپی : 811) (سابقه : 805)
3 گزارش کمیسیون مشترک در مورد: بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت.
بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان (چاپی : 825) (سابقه : 750, 38)
4 گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:
بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 838) (سابقه : 670, 24)
5 بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش:
بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 186)
6 گزارش کمیسیون مشترد در مورد:
بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (چاپی : 818) (سابقه : 817, 481)
7 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 837) (سابقه : 820, 746)
8 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
9 گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
10 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710)
11 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) (چاپی : 712) (سابقه : 630)
12 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
13 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
14 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
15 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 809) (سابقه : 23)
16
بررسی استیضاح آقایان علی ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی در دستور جلسات علنی روزهای یکشنبه مورخ 20/12/1396 و سه شنبه مورخ 22/12/1396 قرار دارد.


موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1.گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (در اجرای ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 111)


2.گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد اجزاء(1) و(2)بند(ز) تبصره(1) قانون بودجه سال 1396کل کشور(در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 112)


3.گزارش نهایی کمیسیون آموزش،‌ تحقیقات و فناوری درمورد تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 115)

4.گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره های مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های 1389 لغایت 1395 (در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 117)

5.گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 119)

6.گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی منابع و مصارف‌و نظام مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در10 سال اخیر( در اجرای ماده (214) آیین نامه