دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/1/26 لغایت چهارشنبه 1397/1/29

توضیحات

فایل : DH 69.pdf DH 69.pdf
تاریخ سند : 1397/01/22 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد :
بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 820) (سابقه : 746)
2 گزارش کمیسیون مشترک در مورد:
بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (چاپی : 818) (سابقه : 817, 481)
(یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 17/5/1395 به تصویب ‌رسیده است)
3 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
(در اجرای تبصره(1) ماده (104) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
4 گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410) (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
5 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (دراجرای‌ماده(149) آیین‌نامه‌ داخلی و تقاضای ‌بیش‌از‌15نفر از طراحان ‌وهمچنین‌ ماده(104) آیین‌نامه ‌‌داخلی ‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
6 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) (چاپی : 630) (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
7 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
8 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
9 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
10 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)
11 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک (چاپی : 672) (سابقه : 73)
12 سؤالات

سؤالات خانم‌ها سیده‌حمیده زرآبادی و سیده‌فاطمه حسینی نمایندگان محترم قزوین، آبیک و البرز و تهران، شمیرانات،ری، اسلامشهر و پردیس(دو مورد سؤال) از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات (شماره گزارش: 116 و 118)

سؤالات آقایان نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان محترم ارومیه و تهران، شمیرانات،ری، اسلامشهر و پردیس(دو مورد سؤال) از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شماره گزارش: 137 و 138)

سؤالات آقایان مهرداد لاهوتی نماینده محترم لنگرود، شکور پورحسین شقلان نماینده محترم پارس‌آباد و بیله سوار و شهروز برزگر کلشانی نماینده محترم سلماس(سه مورد سؤال) از وزیر محترم جهاد کشاورزی
13 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد اجزاء(1) و(2)بند(ز) تبصره(1) قانون بودجه سال 1396کل کشور(در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 112)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره های مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های 1389 لغایت 1395 (در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 117)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 119)

گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی منابع و مصارف‌و نظام مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در10 سال اخیر( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 122)

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون « نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»(مصوب 5/3/1394)(در اجرای تبصره(1)ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای