دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/2/2لغایت چهارشنبه 1397/2/5

توضیحات

فایل : DH70.pdf DH70.pdf
تاریخ سند : 1397/01/29 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 820) (سابقه : 746)
2 گزارش کمیسیون بهداشت درمان در مورد:
بررسی طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی فضاهای مجازی (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 876)
3 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380 (چاپی : 780) (سابقه : 813, 626)
4 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید (چاپی : 789) (سابقه : 788, 520)
5 گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 862) (سابقه : 186)
6 گزارش کمیسیون مشترک در مورد:
بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (چاپی : 818) (سابقه : 817, 481)
7 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
8 گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
9 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710)
10 گزارش کمیسیون کشاورزی،آب  و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) (چاپی : 712) (سابقه : 630)
11 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
12 گزارش کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
13 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
14 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)
15 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی (چاپی : 869) (سابقه : 868, 609, 482)
16 سؤالات آقای امیرخجسته نماینده محترم همدان (سه فقره سؤال) از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سؤالات‌ آقای جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات (دو فقره سؤال) از وزیر محترم نفت
17 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره های مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های 1389 لغایت 1395 (در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 117)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 119)

گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی منابع و مصارف‌و نظام مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در10 سال اخیر( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 122)

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون « نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»(مصوب 5/3/1394)(در اجرای تبصره(1)ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 123)

5. گزارش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد " اجرای مواد(15)و(16) قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاههای تحت تملک بانکی" (در اجرای ماده(111) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) نیز در دستور هفته جاری قرار دارد