دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/2/16 لغایت چهارشنبه 1397/2/19

توضیحات

فایل : DH 71.pdf DH 71.pdf
تاریخ سند : 1397/02/11 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 گزارش کمیسیون مشترک در مورد:
بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (چاپی : 818) (سابقه : 817, 481)
(یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 29/1/1396 به تصویب ‌رسیده است)

2 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (چاپی : 759)
(دراجرای تبصره(2)ماده(104) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
3 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (چاپی : 747) (در اجرای‌ ماده (149) آیین‌نامه‌ داخلی‌ با تقاضای دولت و همچنین در اجرای تبصره(2)ماده(104) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
4 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (چاپی : 748)
(در اجرای تبصره(2)ماده(145) و تبصره (2) ماده (104) آیین نامه ‌داخلی‌مجلس‌ با اولویت در دستور قرار گرفت)
5 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
6 گزارش شوردوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
7 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710)(دراجرای‌ماده(149) آیین‌نامه‌ داخلی‌ با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ماده (104) آیین‌نامه ‌‌داخلی‌‌مجلس با اولویت‌دردستور‌قرار گرفت)
8 بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
9 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
10 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
11 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)
12 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک (چاپی : 672) (سابقه : 73)
13 بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه (چاپی : 674) (سابقه : 595)گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:

14 سؤالات آقایان نصراله پژمانفر و نادر قاضی پور نمایندگان محترم مشهد و کلات و ارومیه (دو فقره) از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

علی کیخا،حبیب اله دهمرده و حسینعلی شهریاری نمایندگان محترم زابل، زهک و هیرمند و زاهدان (یک فقره) و آقای ولی داداشی نماینده محترم آستارا (یک فقره) از وزیر محترم امور خارجه15
:موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد

 
 گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی منابع و مصارف‌و نظام مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در10 سال اخیر( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 122)


گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون « نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» (مصوب 5/3/1394)(در اجرای تبصره(1)ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 123)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب 4/12/1389) (در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 124)

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه‌فضای‌مجازی(در اجرای ماده(44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 875)


گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ135)