دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/2/23 لغایت چهارشنبه 1397/2/26

توضیحات

فایل : DH 72.pdf DH 72.pdf
تاریخ سند : 1397/02/19 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (چاپی : 896) (سابقه : 759)
2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید (چاپی : 879) (سابقه : 911, 789, 788, 520) (اعاده ‌شده ‌از شورای ‌محترم ‌نگهبان1) (ارجاع از جلسه علنی)
3 بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (چاپی : 748)(در اجرای تبصره(2)ماده(145) و تبصره (2) ماده (104) آیین نامه ‌داخلی‌مجلس‌ با اولویت در دستور قرار گرفت)
4 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

5 گزارش شوردوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
(دراجرای ماده(104) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
6 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710)
(دراجرای‌ماده(149) آیین‌نامه‌ داخلی‌ با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ماده (104) آیین‌نامه ‌‌داخلی‌‌مجلس با اولویت‌دردستور‌قرار گرفت)
7 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
8 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
9 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
10 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
11 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)
12 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک (چاپی : 672) (سابقه : 73)
13 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه (چاپی : 674) (سابقه : 595)
14 1-سؤالات آقایان علی مطهری و نادر قاضی‌پور نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهروپردیس‌و ارومیه(دو فقره) از وزیر‌محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
2-سؤالات آقای حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان (دو فقره) از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

15 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1- گزارش کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی در مورد مطالبات غیرجاری بانک ها ( در اجرای ماده (105) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 140)
2- گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از منابع و مصارف‌ و نظام مدیریت شرکت های فرهنگی- ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در10 سال گذشته ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 122)
3- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون « نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی‌اقتصاد مقاومتی» (مصوب 5/3/1394) (در اجرای تبصره(1)ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 123)
4- گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب 4/12/1389) (در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 124)
5- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه‌فضای‌مجازی(در اجرای ماده(44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 875)
6- گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ135)
7- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ-اصلاحیه120)