دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/3/5لغایت چهارشنبه 1397/3/9

توضیحات

فایل : DK61.pdf DK61.pdf
تاریخ سند : 1397/03/02 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد.
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 1- تبادل اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰ 2- برسی درخواست اعمال ماده (236):
الف- در خصوص عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

ب- در خصوص ایجاد رشته های جدید در مراکز غیرانتفاعی آموزش عالی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم (چاپ 796)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۰ 4- بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو(چاپ 888)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۶:۲۰ - ۱۶:۴۵ 5-بررسی لایحه اصلاح دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری (چاپ823)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۰۹:۰۰ - ۱۶:۰۰ نشست کمیته های تخصصی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰ 1- جلسه هیات رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 2- تبادل اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰ 3-بررسی پیش نویس کنوانسیون جهانی تایید وبه رسمیت شناختن صلاحیت های آموزش عالی (یونسکو)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰ 4- دعوت از رئیس دانشگاه علمی کاربردی جهت ارائه گزارش در خصوص مشکلات دانشگاه های علمی کاربردی
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد.
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ 2- ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری(مواد5-6-7)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ 3- طرح دو فوریتی اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی اصلاحی مصوب 1390/11/12(668)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 4- کمیسیون مشترک: ادامه بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰ متعاقبا اعلام خواهد شد.
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰ متعاقبا اعلام خواهد شد.
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- کارگروه کار و روابط کار:طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور(اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی (163)
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰ نشست هفتگی هیات رئیسه کمیسیون
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ دستور هفتگی ارائه نشده است.
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- ادامه بررسی لایحه مالیات برارزش افزوده (اصلی-چاپ460)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- رای گیری در خصوص تقاضای آقای حشمت اله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو برای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک الوصول بانکی کشور(به استناد ماده(214)آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰ 1- بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته (به استناد ماده(214)آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰ 2- ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده(اصلی-چاپ460)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1-ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده(اصلی-چاپ460)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- ادامه بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی(اصلی-چاپ594)
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۲:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه هیات رئیسه کمیسیون در خصوص نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح موجود کمیسیون
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۰۹:۰۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(اصلی-چاپ748)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی آخرین اخبار احوال و تحولات
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2-ادامه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(اصلی-چاپ748)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۹:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- نشست مشترک با وزیر اطلاعات و معاونان ایشان
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست مشترک کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی،اقتصادی و صنایع ومعادن به منظور بررسی وضعیت عملکرد پیام رسان های داخلی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ،دبیر شورای عالی فضای مجازی ومدیران پیام رسان ها
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی و جمع بندی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- دعوت از وزیر اطلاعات جهت بررسی سوال:
الف- آقای جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد مقدس
ب- مشترک آقایان کریمی قدوسی ،حاجی دلیگانی و حسن نوروزی به ترتیب نمایندگان مشهد،شاهین شهر و رباط کریم(دومورد)
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰۸:۳۰ - ۰۰:۰۰ نشست هیات رئیسه کمیسیون و روسای کارگروه ها
↵ کارگروه امنیت
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۶:۳۰ - ۰۰:۰۰ طرح اصلاح مواد(1)و(10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی (چاپ886-فرعی)
↵ کارگروه دفاعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰ 1-ادامه بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند(د) ماده(88)قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(چاپ872)به عنوان کمیسیون اصلی
↵ کارگروه دفاعی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا (چاپ 906)به عنوان کمیسیون اصلی
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- بررسی طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی (اصلی – چاپ 886) با حضور مسئولان و نمایندگان وزارتخانه های کشور, تعاون, کار و رفاه اجتماعی, آموزش و پرورش, علوم, تحقیقات و فناوری و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و اتاق اصناف ایران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی طرح اصلاح ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری (فرعی – چاپ 382) با حضور مسئولان و نمایندگان سازمان های برنامه و بودجه کشور, اداری و استخدامی کشور, دیوان محاسبات کشور, شورای عالی استان ها و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ 1- ادامه بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی (اصلی – چاپ 721) با حضور مسئولان و نمایندگان وزارتخانه های کشور, نیرو, امور اقتصادی و دارایی, سازمان حفاظت محیط زیست, شهرداری تهران, اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی روند عملیاتی شدن جزء (1) بند (الف) ماده (26) احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور (1400-1396) مصوب 1395/12/14 با حضور مسئولان و نمایندگان شورای عالی آمایش سرزمین و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰ هم اندیشی در خصوص راهکارهای حل مشکلات موجود در داخل کشور
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰ ادامه بررسی آسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تاکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور با حضور نمایندگان معاونت قوانین, معاونت نظارت, کمیسیون اصل نودم, مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, شورای عالی استان ها, وزارت کشور, وزارت اطلاعات, هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و شورای شهر تهران
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰ ادامه بررسی آسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان شورای نگهبان, وزارت کشور, معاونت قوانین و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخ به سوال نمایندگان:
الف- خانم سیده حیمده زرآبادی نماینده قزوین،البرزو آبیک
ب- آقای نادر قاضی پور نماینده ارومیه
پ-آقای حسین مقصودی نماینده سبزوار،جفتای،جوین،خوشاب،داورزن و ششتمد
ت-آقای حبیب اله دهمرده نماینده زابل،زهک،هامون،نیمروز و هیرمند
ث- آقای سلام امینی نماینده ایلام،ایوان،سیروان،چرداول،مهران وملکشاهی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی طرح یک شوری الزامات اجرایی توزیع وعرضه سوخت (CNG) در کشور (چاپ770-کمیسیون اصلی)با حضور مسئولان و کارشناسان وزارت نفت،سازمان برنامه و بودجه کشور،دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انرژی(اجلاسیه سوم-دوره دهم)
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی عملکرد منابع و مصارف (درآمدها-هزینه ها) قانون بودجه سال 1396 کل کشور با حضور دستگاه های اجرایی ذی ربط
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ استماع گزارش و بررسی وضعیت منابع آب و مشکلات صنعت برق کشور با حضور وزیر نیرو و مدیران ذی ربط
↵ کارگروه اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۰۸:۳۰ - ۱۲:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد.
↵ کارگروه اقتصادی
شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۰۸:۳۰ - ۱۲:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد.
↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۳۰ متعاقبا اعلام می گردد.
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵ 1- تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۵ - ۱۴:۱۰ 2- استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۱۰ - ۱۴:۴۰ 3- بررسی وضعیت پرتونگاران در ساختار وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۴۰ - ۱۴:۵۰ 4- اتخاذ تصمیم در خصوص طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند. (اعاده شده از شورای نگهبان)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۵۰ - ۱۵:۱۰ 5- بررسی طرح ممنوعیت تبلیغات ومعرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی (اعاده شده از شورای نگهبان)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۱۰ - ۱۶:۰۰ 6- بررسی طرح حذف ماده (41) قانون تامین اجتماعی (اصلی – چاپ 540)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ متعاقباً اعلام می گردد.
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳:۳۰ - ۱۳:۳۵ 1- تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳:۳۵ - ۱۴:۱۰ 2- برگزاری انتخابات اعضای هیات رئیسه کمیسیون برای اجلاسیه سوم
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۱۰ - ۱۶:۰۰ 3- بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان جهت اعمال ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تولید, واردات و توزیع تجهیزات پزشکی و دارو با حضور وزیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان متقاضی
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(اصلی -چاپ694)(اعاده شده از شورای نگهبان)

2-بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح قانون برنامه و بودجه(فرعی-چاپ 796)

3-طرح اجرای اصل بیست و هفتم(27) قانون اساسی(فرعی- چاپ870)
کمیسیون صنایع و معادن
شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- کارگروه صنعت:
موضوع – بررسی عملکرد دولت در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده براساس احکام قانونی
شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- کارگروه معدن:
ادامه بررسی پیش نویس نهائی نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی ایران و برنامه چهارساله (1400-1397) وزارت صنعت, معدن و تجارت
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری (فرعی – یک شوری – چاپ 823)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ 3- کارگروه ویژه چاپ
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ 4- کارگروه صنعت: بررسی مسائل و مشکلات قطعه سازان با حضور انجمن مجموعه سازان و قطعه سازان خودرو
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- جلسه مشترک با کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی – قضائی و حقوقی در خصوص وضعیت پیام رسان های داخلی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- جلسه هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- دعوت از وزیر صنعت, معدن و تجارت جهت:
الف- استماع گزارش کارگروه ویژه در خصوص وضعیت بازار خودرو
ب- بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو (یک فوریتی – اصلی – چاپ 888)
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور در حوزه حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و حوزه عمرانی وزارت کشور با دعوت از معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور, معاونان وزارت راه و شهرسازی و کشور, معاونان هماهنگی برنامه و بودجه و فنی و امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور, رئیس خزانه داری کل کشور, رئیس پلیس راه کشور, فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و سازمان بازرسی کل کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ 1- بررسی تقاضای واصله – موضوع ماده (236) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی – جهت رسیدگی به مشکلات مدیریتی در شرکت هواپیمایی آسمان با دعوت از آقای ربیعی وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی, رئیس سازمان هواپیمایی کشوری, مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان, سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- دعوت از آقای اردکانیان وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سوالات آقای علیم یارمحمدی نماینده زاهدان با حضور معاون فنی و امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه, دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور
↵ کارگروه حمل و نقل
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ 1- بررسی تقاضای ماده (49) در خصوص نقش عامل خودرو در افزایش تلفات جاده ای با دعوت از معاونان وزارت صنعت معدن و تجارت, رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای, سازمان برنامه و بودجه کشور, نیروی انتظامی جمهوری اسلامی, سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان, سازمان استاندارد, مدیران عامل شرکت های تولید کننده خودرو, سازمان بازرسی کل کشور, مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
↵ کارگروه حمل و نقل
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰ 2- بررسی تقاضای ماده (49) در خصوص فعالیت موسسات حمل و نقل اینترنتی با دعوت از معاونان وزارت راه و شهرسازی, وزارت کشور, وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات, سازمان بازرسی کل کشور, مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی رویدادهای فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۱۵ 2- استماع گزارش معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰ 3- استماع گزارش عملکرد رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی رویدادهای فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصلی - چاپ 470)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- نشست هیات رئیسه کمیسیون
↵ کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی اولویت های کارگروه
↵ کارگروه رسانه و هنر
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی مواد ارجاعی «طرح خط مشی, اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» (اصلی) از کمیسیون
↵ کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی مواد ارجاعی لایحه اهداف, وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (اصلی) از کمیسیون
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی طرح تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص (چاپ 682)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- بررسی طرح تامین امنیت مراسم (چاپ 517)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 3- بررسی لایحه مجازات های جایگزین زندان (چاپ 80)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 4- بررسی طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در مشاغل حساس حکومتی (چاپ 155)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ رسیدگی به سوالات نمایندگان از وزیر دادگستری:
الف- آقای کیخا نماینده زابل- زهک - هیرمند- نیمروز و هامون
ب- آقای هدایت الله خادمی نماینده ایذه و باغملک
پ- آقایان علیرضا بیگی و محمد اسماعیل سعیدی و حسن نوروزی نمایندگان تبریز- آذر شهر - اسکو و رباط کریم
↵ کارگروه تخصصی حقوق بین الملل
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی طرح اصلاح قانون تابعیت (چاپ 845)
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان (چاپ 565)
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰ بررسی لایحه تجارت
کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی ادامه طرح در محل کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ 1- بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو (فرعی- چاپ888)

2- بررسی طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی(اصلی-چاپ 894)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰ بررسی مشکلات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در راستای حمایت از کالای ایرانی
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰ جلسه هیات رئیسه کمیسیون ویژه
↵ کارگروه حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۱:۳۰ - ۱۳:۰۰ بررسی مشکلات صنعت خبازی، اتحادیه تولید کنندگان نان(صنعتی و سنتی)
↵ کارگروه کسب و کار
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ ادامه بررسی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار:ادامه بررسی نماگر شروع کسب و کار
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ 1- مروری بر اخبار کشاورزی, آب, منابع طبیعی, محیط زیست و هواشناسی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۰۰ 2- ادامه بررسی طرح اصلاح قاون تاسیس سازمان نظم مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهری اسلامی ایران (اصلی - چاپ 177)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 1- مروری بر اخبار کشاورزی, آب, منابع طبیعی, محیط زیست و هواشناسی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- ارائه گزارش دیوان محاسبات در خصوص حسابرسی و تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور در بخش کشاورزی و محیط زیست
↵ کارگروه منابع طبیعی و محیط زیست
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی گزارش درخواست جمعی از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده (236) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص «عملکرد منابع طبیعی و چگونگی تصرف املاک و دارایی روستاییان و کشاورزان» با حضور روسای سازمان جنگلها, مراتع و آبخیزداری و سازمان امور اراضی