دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/4/2 لغایت چهارشنبه 1397/4/6

توضیحات

فایل : DK 64.pdf DK 64.pdf
تاریخ سند : 1397/03/30 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 1- تبادل اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 2-  ادامه بررسی لایحه اصلاح و دائمی نمودن  قانون  مدیریت خدمات  کشوری  (چاپ 823) و طرح های فرعی واصله به کمیسیون
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰ 3- ادامه بررسی موضوع مطالبات فرهنگیان شاغل و بازنشسته با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه  
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- ادامه بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپ 186) در نشست مشترک کارگروه بودجه و آموزش و پرورش با حضور معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2-بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی( ارجاعی از صحن ) با حضور رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش و مسئولان سازمان اداری استخدامی کشور 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ 1- تبادل اخبار 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۴:۱۵ 2- گزارش روسای کارگروه های تخصصی 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰ 3- بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی (چاپ 482) (ارجاعی از صحن)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 4- دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سوالات آقایان
الف) محسن بیگلری
ب) شهاب نادری
پ) محمدرضا امیر حسنخانی
ت) محمد فیضی
ث) محمد جواد جمالی
ج) محمد جواد کولیوند به نمایندگی از سه نفر
چ) ولی داداشی 
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ 1- جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- متعاقبا اعلام می گردد.
 
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  1- دعوت از سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) برای ارائه گزارش عملکرد
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد 6-7)

 
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 3- کارگروه: طرح استهمال پنج ساله مستخدمان رسمی موسسات و شرکت های دولتی
 
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰ 1- کارگروه کار و روابط کار: طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور (اپراتور) های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی (چاپ 163)
 
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰ 2- کارگروه : ادامه بررسی طرح کارامدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی (چاپ 581)
 
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰ کار گروه: ادامه بررسی مسائل و مشکلات کامیون داران کشور 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3-  طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا(فرعی- چاپ 906)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (چاپ 871) 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  2- لایحه استفساریه به بند (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی پیش از یک شغل (چاپ 78)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  4- نشست هفتگی هیات رئیسه کمیسیون
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ نشست هیأت‌ رئیسه کمیسیون برای بررسی گزارش‌ها و شکایات واصله

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  1- نشست کارگروه اقتصادی کمیسیون برای بررسی پروندهای مربوط
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  1- نشست اعضا ثابت کمیسیون برای گزارش ها و شکایات واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰ 2- نشست عمومی کمیسیون برای انتخاب اعضای هیات رئیسه کمیسیون به غیر از رئیس کمیسیون و نیز بررسی گزارش ها و شکایات واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰  2- نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰  3- نشست کارگروه قضائی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰   ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (اصلی- چاپ 460)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ جلسه کارگروه اقتصادمقاومتی با موضوع بررسی مالیات بر عایدی سرمایه با تاکید بر حوزه مسکن 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 1- ادامه بررسی هیات تحقیق و تفحص ازنحوه عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- ادامه بررسی لایحه مالیات  بر ارزش افزوده (اصلی- چاپ 460) 
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون درخصوص نحوه رسیدگی به طرحها
و لوایح موجود کمیسیون 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- بررسی آخرین اخبار و تحولات
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰  2- انتخابات هیات رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1-  بررسی آخرین اخبار و تحولات
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰  2-  بررسی و جمع بندی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰   نشست هیات رئیسه کمیسیون و روسای کارگروه ها
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۴۰ 1- بررسی طرح استفساریه در خصوص وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی به استناد بند (16) مواد (71) و (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و ماده (30) آیین نامه مالی شهرداریها (اصلی- چاپ 402) با حضور نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، شورای عالی استان ها، سازمان امور مالیاتی و شورای عالی معماری و شهرسازی
 
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۴۰ - ۱۵:۰۰ 2- بررسی طرح استفساریه در خصوص حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب های درآمد و هزینه و سایر دریافتی های و پرداختی ها و نیز صورتهای مالی شهرداری ها توسط دیوان محاسبات کشور به استناد قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی ان (فرعی –چاپ 948) با حضور نمایندگان وزارت کشور و دیوان محاسبات کشور


 
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ نشست مشترک با مسوولان وزارت کشور در خصوص نحوه تامین منابع مالی طرح ها مرتبط با افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصلاح جدول تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی
 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  ادامه بررسی ساماندهی پسماندهاهی عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی (اصلی- چاپ 721) با حضور نمایندگان وزارتخانه های کشور، نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان امور مالیاتی و اتحادیه صنایع بازیافت ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع گزارش دستگاه های اجرائی مسوول در اجرای جزء (2) بند (پ) ماده (80) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با محوریت سکونتگاه های غیر رسمی
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ هم اندیشی در خصوص راهکارهای حل مشکلات موجود در داخل کشور 
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  ادامه بررسی اسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تاکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشوربا حضور نمایندگان معاونت قوانین ، معاونت نظارت، کمیسیون اصل نودم، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان ها، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و شورای شهر تهران
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی آسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شوای اسلامی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، معاونت قوانین و مرکز پژوهش های مجلس 
↵ کارگروه شوراها و شهرداری ها
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰ ادامه بررس لایحه ساماندهی  پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیر دولتی (اصلی- چاپ 721) با حضور نمایندگان وزارتخانه های کشور، نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان امورمالیاتی و اتحادیه صنایع بازیافت ایران 
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  بررسی استیضاح آقا زنگنه مستند به ماده (223) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  نشست مشترک کمیسیون انرژی با کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات در محل کمیسیون تلفیق در خصوص آخرین وضعیت و راهبرد آینده سرمایه گذاری، تولید و فروش نفت خام و درامدهای پیش بینی شده ناشی از آن در قانون بودجه سال 1397 کل کشور
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی گزارش منابع و مصارف صندوق توسعه ملی در سال 1396 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی آخرین وضعیت و راهبر آتی سرمایه گذاری، تولید و فروش نفت خام و درامدهای پیش بینی شده ناشی از آن در قانون بودجه سال جاری (جلسه مشترک با کمیسیون انرژی)
↵ کارگروه اجتماعی
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰  1- متعاقبا اعلام می گردد
↵ کارگروه اجتماعی
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- متعاقبا اعلام می گردد
 
↵ کارگروه اقتصادی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰   متعاقبا اعلام می گردد
↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه 
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۲:۰۰ - ۱۶:۰۰ بازدید از پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی –ابن سینا
 
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰  لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری (فرعی – چاپ 823) ( بندهای 4-9-15-37-47 تبصره های (1) – بند 63 تبصره (2))
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۵ - ۱۴:۱۰ 2- استماع اخبار 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۱۰ - ۱۶:۰۰  3-بررسی موضو الزام  ارائه خدمات درمانی به عموم مراجعین توسط نیروهای مسلح با تعرفه های دولتی با حضور مسوولان ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات، وزارت دفاع، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز پژوهش های مجلس

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۴:۰۵  1- تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰۷:۳۰ - ۰۰:۰۰  بررسی ایجاد سازو کارمناسب برای تاثیر گذاری ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس، با حضور معاون نظارت رئیس مجلس، رئیس مرکز پژوهش ها، عضو حقوقدان شورای نگهبان، رئیس پژوهشگاه شورای نگهبان و کارشناسان
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰   طرح الحاق یک تبصره به ماده (104) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (اصل- چاپ 907)
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار 
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ ارائه گزارش نهائی تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه کرد حقوق دولتی در استان های همدان، مرکزی، کرمان ، یزد و آذربایجان غربی و سایر استان های دارای منابع معدنی 
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- ادامه بررسی لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری (فرعی -یک شوری) 
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۵:۱۵ - ۰۰:۰۰ برگزاری انتخابات هیات رئیسه کارگروه ها 
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰۷:۳۰ - ۰۰:۰۰  1- جلسه مشترک صنایع و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در خصوص وضعیت بازار ارز و تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  2- دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سوالات آقایان
الف-نادر قاضی پور نماینده ارومیه
ب-احمد بیگدلی وحسن لطفی نمایندگان خدابنده و رزن
پ- جلال محمودزاده نماینده مهاباد
ت- هدایت ا...خادمی نمانیده ایذه و باغملک
ث- سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین، آبیک و البرز
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- بررسی مسائل و مشکلات قطعه سازان خودرو 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- ادامه بررسی وضعیت بازار خودرو 
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳:۱۵ - ۱۴:۰۰ بررسی پیش نویس طرح اصلاح قانون پیش فروش ساختمان با حضور آقای مظاهریان معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی و مرکز پژوهش های مجلس 
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسیو کنترل ساختمان (اصلی- چاپ 149 ) با حضور معاونان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و مرکز پژوهش ه 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ 1- بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور در حوزه حمل و نقل هوائی با دعوت از معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، معاونان راه و شهرسازی ، سازمان  برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ دعوت از آقای ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای :
الف: پاسخ به سوال آقای قاسم  لاشکی نماینده چالوس و نوشهر
ب- بررسی وضعیت ایمنی و رعایت حقوق مسافر در شرکت ناجا با حضور سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت راه و شهرسازی
↵ کارگروه حمل و نقل
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰   1-ادامه جلسه بررسی مشکلات کامیون‌داران با دعوت از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت
↵ کارگروه عمران شهری و روستایی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  1- بررسی آخرین وضعیت و تحولات  بازار زمین و مسکن و برنامه های دولت برای رونق تولید و کنترل قیمت و بهبود شاخص های بخش مسکن و با دعوت از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (ارجاعی از جلسه 1397/3/29 کمیسیون
↵ کارگروه عمران شهری و روستایی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  2- بررسی وضعیت سامان دهی مسکن  روستائیان و بازنگری
طرح های هادی روستایی و توزیع قیر رایگان وستایی با دعوت از وزارت راه و شهرسازی ( معاونت شهرسازی و معماری، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت های بهسازی شهری، ، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان محیط زیست و سازمان امور اراضی
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰   1- بررسی رویدادهای فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  2- ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصلی- چاپ 470)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ 2- بحث و بررسی در مورد سیاستگذاری ونظارت بر فضای مجازی 
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰  بررسی برنامه ها و عملکرد وزارت آموزش و پرورش در حوزه ورزش دانش آموزی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- بررسی رویدادهای فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۴:۰۰ 2- ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصلی- چاپ 470)
 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰  3- نشست هیات رئیسه کمیسیون
↵ کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  1- بحث و بررسی در مورد اولویت‌های کارگروه
↵ کارگروه رسانه و هنر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  1-  بررسی قوانین مربوط به ماهواره
↵ کارگروه رسانه و هنر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ 2- بحث و بررسی پیرامون طرح های نظام جامع رسانه  و رسانه های همگانی 
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی (چاپ 50) 
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2 بررسی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه  قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی (276(
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  3- بررسی طرح الزام قوه قضائیه به اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی (چاپ 572)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  1- بررسی مانده دستور روز یکشنبه
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعی (چاپ 176) 
↵ کارگروه تخصصی حقوق بین الملل
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰   بررسی طرح قانون تابعیت (چاپ 845)
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰   بررسی لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان (چاپ 565)
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰   بررسی لایحه تجارت
کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۳۰ - ۰۰:۰۰  بررسی ادامه طرح در محل کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  1- بررسی طرح اصلاج ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (1394/3/5( در اجرای تبصره (1) ماده (49) آین نامه داخلی مجلس. (اصلی-چاپ 974)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  2- بررسی تقاضای واصله- موضوع ماده (236) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  3- بررسی و رای گیری گزارش کارگروه اشتغال در خصوص آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاری با رویکرد حمایتی در اجرای تبصره (1) ماده )46( آیین انهم داخلی مجلس
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰۰:۰۰ - ۱۰:۰۰ 1- جلسه  مشترک کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و کمیسیون صنایع در خصوص وضعیت بازار ارز و تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی 
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰۰:۰۰ - ۱۰:۰۰ 1- جلسه  مشترک کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (4) قانون اساسی و کمیسیون صنایع در خصوص وضعیت بازار ارز و تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی 
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰۷:۳۰ - ۱۰:۰۰ 2- بررسی نحوه اجرای مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس  مذاکرات صحن علنی در مورخ 1397/2/4 
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰  بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهر ها با مشارکت بخش غیر دولتی (فرعی- چاپ 721)
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ جلسه هیات رئیسه کمیسیون ویژه

 
↵ کارگروه حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ بررسی و جمع بندی پیشنهادات مطرح شده در مورد نحوه حمایت از صنایع حمل و نقل ریلی در راستای حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی  
↵ کارگروه مشترک کمیسیونهای اصل ۴۴ قانون اساسی و صنایع و معادن
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  ادامه بررسی لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی- (اصلی - چاپ821) و طرح الحاق یک تبصره به بند (ب ) ماده (34) قانون اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (اصلی- چاپ 768)
↵ کارگروه کسب و کار
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  ادامه برررسی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار :
 ادامه بررسی نماگر شروع کسب و کار 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  نشست مشترک مسولن سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه جهاد کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی- معاونت امور تولیدات دامی- مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام- دامپزشکی (دفتر قرنطینه و امنیت زیستی) - گمرک جمهوری اسلامی ایران- اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران- اتاق تعاون ایران و فعالان و تولید کنندگان انواع تخم مرغ و تخم مرغ در خصوص گرانی نهاهای خوراک دامی و راهکارهای اجرائی جهت مقابله با این مشکل
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ 1- نشست و هم اندیشی هیات رئیسه کمیسیون
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  2-مروری بر اخبار کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط‌زیست و هواشناسی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۰۰  3- بررسی مسائل مربوط به اراضی و املاک روستائیان و کشاورزان با حضور مدیران و مسوولین وزارت کشور- جهاد  کشورکشاورزی (سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)- - قوه قضائیه(سازمان ثبت اسناد کشور) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- سازمان اوقاف و امور خیریه- سازمان بازرسی کل کشور - دیوان محاسبات کشور- بانک کشاورزی (بانک زمین)- مرکز پژوهش ها- سازمان حفاظت از محیط زیست
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۰۰ - ۰۰:۰۰  4- نشست مشترک و ارائه گزارش عملکرد سازمان بیمه سلامت در خصوص بیمه سلامت روستائیان
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  نشست مشترک با استانداری کردستان ، مجمع نمایندگان استان، مدیران و مسئولان وزارت خانه های جهاد کشاورزی، نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، بانک کشاورزی و فعالان با هدف بررسی ظرفیت ها، فرصت ها و چالش های آن در استان در حوزه های تخصصی این کمیسیون شامل کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی وضعیت  خودکفائی و امنیت غذایی کالاهای اساسی در بخش کشاورزی با حضور مسوولین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات ، جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی ایران- اتاق ایران، دیوان محاسبات، سازمان هدفمندسازی یارانه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در حوزه های مرتبط با بخش کشاورزی، آب و محیط زیست، فرصت ها و چالش های پیش رو با حضور رئیس هیات مدیره صندوق توسعه ملی ایران، مدیر عامل بانک کشاورزی، مسوولین وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش ها
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- نشست مشترک با معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل سازمان خصوصی سازی با موضوع بررسی ظرفیت ها و چالش های خصوصی سازی در حوزه های کشاوزی، آب ، منابع طبیی و محیط زیست