دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/4/9 لغایت چهارشنبه 1397/4/13

توضیحات

فایل : DK 65.pdf DK 65.pdf
تاریخ سند : 1397/04/06 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  متعاقبا اعلام می گردد
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  1- تبادل اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۱۵  2- گزارش کارگروه  های پنج گانه
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰  3- ادامه بررسی لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری (چاپ 823) و طرح های فرعی واصله به کمیسیون
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۶:۱۵ - ۱۷:۰۰  4- جلسه کارگروه آموزش عالی و پزشکی با حضور معاونین آموزشی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۰۷:۰۰ - ۱۹:۰۰  بازدید از مراکز اموزشی و دانشگاهی شهرستان پاکدشت
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  1- تبادل اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۱۵  2- گزارش  کار گروه آموزش و پرورش در خصوص طرح های واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰  3- دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سوالات آقایان
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰ الف- محمدرضا امیر حسنخانی

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۵:۳۰ - ۱۵:۴۵ ب) محمد جواد جمالی


سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۵:۴۵ - ۱۶:۰۰ پ) ولی داداشی

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  جلسه مشترک هیات رئیسه کمیسیون با روسای کارگروه های پنج گانه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰   ادامه بررسی لایحه تمدید و اصلاح قانون خدمات کشوری( موضوع صندوق های بازنشستگی با حضور تشکل های بازنشستگی در محل صندوق بازنشستگی کشوی)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  متعاقبا اعلام می گردد.

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیف معاونین و مسوولین دستگاه های تابعه
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ نشست هفتگی هیات رئیسه کمیسیون
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  نشست هیأت‌ رئیسه کمیسیون برای بررسی گزارش‌ها و شکایات واصله
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰   2- نشست کارگروه اقتصادی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰  2- نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون با مسوولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بررسی پرونده‌های مطروحه
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰   1- نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و گزارشات واصله به کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰  2- نشست عمومی کمیسیون برای انتخاب اعضای هیات رئیسه کمیسیون به غیر از رئیس کمیسیون و نیز بررسی گزارش ها و شکایات واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰   3- نشست کارگروه قضائی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰  1- جلسه بررسی مشکلات جاری در ارتباط با مسائل ارزی کشور با حضور رئیس کل بانک مرکزی و روسا اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف ایران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰ 2- ادامه جلسه بررسی مشکلات جاری در ارتباط با مسائل ارزی کشور با حضور معاون اقتصادی وزارت امور خارجه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ ادامه جلسه بررسی مشکلات جاری در ارتباط با مسائل ارزی کشور با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی ودارایی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰ 1- رای گیری در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای ( تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارائئ ( به استناد ماده 223 آیین نامه داخلی)
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون درخصوص نحوه رسیدگی به طرحها
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰   1- بررسی آخرین اخبار و تحولات بی المللی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۱۵ - ۰۰:۰۰ 2- مروری بر برنامه های آتی و ساختاری کمیسیون
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- بررسی و جمع بندی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی آخرین اخبار و تحولات

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۱۵ - ۰۰:۰۰ 2- مروری بر برنامه های آتی و ساختاری کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۱۵ - ۰۰:۰۰ 3-ادامه  بررسی و جمع بندی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ 4- بررسی اعتراضات اخیر با حضور مسوولین ذی ربط
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه هیات رئیسه کمیسیون
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست مشترک با مسوولان وزارتخانه های کشور و اطلاعات در خصوص حوادث اخیر تهران
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- ادامه بررسی طرح مدیریت جامع شهری (اصلی- چاپ 433)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زسر نظر شهرداری تهران با حشور نمایندگان وزارت کشور، شورای شهر تهران، شهرداری تهران، راهنمائی رانندگی نیروی انتظامی، تاکسیرانی شهر تهران و اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی سراسر کشور(اصلی- اپ 972)
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰ هم اندیشی در خصوص راهکارهای حل مشکلات موجود در کشور
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی اسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تاکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشوربا حضور نمایندگان معاونت قوانین ، معاونت نظارت، کمیسیون اصل نودم، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان ها، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و شورای شهر تهران
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی اسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با حضور نمانیدگان شورای نگهبان، وزارت کشور،  معاونت قوانین ،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
↵ کارگروه شوراها و شهرداری ها
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰ بررسی طرح استفساریه در خصوص وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی به استناد بند (16) مواد (71) و (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و ماده (30) آیین نامه مالی شهرداریها با حضور نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، شورای عالی استان ها، سازمان امور مالیاتی و شورای عالی معماری و شهرسازی(اصلی- چاپ 402)

کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  چگونگی تامین مالی طرح های توسعه میادین نفتی طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال های 1396 و 1397 کل کشور و مصوبات شورای اقتصادی ( شش ملیارد دلار) و سایر موارد از طریق منابع صندوق توسعه ملی و همچنین چگونگی استفاده از سرمایه های مردمی به صورت ارزی و ریالی از طریق بازار سرمایه با حضور ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، رئیس کل  و معاون ارزی و ریالی بانک مرکزی، معاون امور اقتصادی ودارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون وزیر نفت و مدیر سرمایه گذاری و کسب  وکار و معاون امور تولید شرکت ملی نفت و معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تبیین راهکار مناسب و اجرائی نمودن آنها  
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ بررسی مشکلات صنعت آب و برق با توجه به ایام پیک مصرف در تابستان سال جاری با حضور وزیر نیرو و معاونان ایشان و پاسخ به سوال آقای محمد دامادی نماینده ساری
↵ کارگروه تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ ادامه بررسی مطالب و اساسنامه پیشنهادی شرکت ملی گاز ایران با حضور مسوولین و نمایندگان تام الاختیار وزارت نفت، سامان برنامه و بودجه کشور، سازمان خصوصی سازی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۱۵  1- بررسی اقدامات به عمل امده در اجرای بند ( الف) تبصره ( 18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و عملکرد قانون حمایت از ایجاد اشتغال پایدار روستایی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰ 2- رسیدگی به بند (ل ) ماده ( 28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 3- رسیدگی به لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق ازاد تجاری- صنعتی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ 1- بررسی عملکرد سه ماهه منابع و مصارف و تمهیدات پیش بینی شده برای کاهش احتمالی درامدهای مندرج در قانون بودجه سال 1397 کل کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- رسیدگی به طرح انتقال آب از دریایی عمان به استان سیستان و بلوچستان
↵ کارگروه اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ ادامه رسیدگی به طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون برنامه وبودجه
↵ کارگروه عمومی و دفاعی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ رسیدگی به طرح اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تحمل گرایی
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵   1- تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۰۵ - ۱۴:۱۰ 2- استماع اخبار

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۱۰ - ۱۶:۰۰ 3-بررسی مسائل و مشکلات و چالش های پیش روی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با حضور ریاست سازمان غذا و دارو و مسوولین وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵   1- تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۵ - ۱۴:۱۰ 2- استماع اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۱۰ - ۱۴:۴۰ 3- استماع گزارش آقای بنیادی عضو ناظر کمیسیون در هیات امناء صرفه جوئی ارزی در معالجه بیماران
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۴۰ - ۱۵:۰۰ لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری (فرعی – چاپ 823) ( بندهای 4-9-15-37-47 تبصره های (1) – بند 63 تبصره (2))
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ 5- بررسی لایحه اصلحا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بند (33) ( فرعی-چاپ 108)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 6- بررسی طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران تبصره 2(فرعی - چاپ 972)
↵ کارگروه منتخب
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی مشکلات پرستاران با حضور  مسوولین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پرستاری
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- بررسی راهکارهی تحقق فرامین مقام معظم رهبری (مدظله) در مورد مجلس (محور اول: حضور منظم نمایندگان در کمیسیون ها و صحن علنی) با حضور کارشناسان: مرکز پژوهش ها، مرکز تحقیقات اسلامی قم، معاونت نظارت و قوانین مجلس، هیات رئیسه مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه(فرعی -چاپ 796)
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- بازدید و استماع گزارش هیات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ازعملکرد و برنامه ها به مناسبت هفته صنعت
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 3- جلسه کار گروه ویژه بررسی مسائل و مشکلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
موضوع: تهیه کارویژه های کارگروه

کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حضور معاونان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و مرکز پژوهش  و کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمای انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران ، کانون سراسری پیمانکاران عمران ایران و جامعه مشاور  (اصلی- چاپ 149 )
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰ ادامه بررسی طرح اصلاح قانون شهرداری با حضور معاونین ذی ربط وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و مرکز پژوهش های مجلس (اصلی - چاپ 631)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰ بررسی وضعیت نوسازی ناوگان ریلی شرکت رجا موضوع ماده (4) قانون دسترسی ازاد به شبکه ریلی با دوت از مدیران عامل شرکت  راه آهن ، شرکت رجا، سازمان تامین اجتماعی و برنامه و بودجه 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- دعوت از وزیر راه و شهرسازی، استاندار قم، شهردار قم، معاون عمرانی وزارت کشور، رئیس کل دادگستری تهران، رئیس سازمان بنیاد مستضعفین انقلاب اسلامی، معاون امور بانکی وزارت امور اقتصاد و دارائی، سازمان برنامه و و بودجه و بانک مرکزی به منظور رسیدگی به وضعیت بازسازی ساختمان پلاسکو و حقوق ساکنین آن و همچنین نحوه عمل به نتایج مندرج در گزارش حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو( گزارش کمیسیون عمران، موضوع ماده 49 آیین نامه داخلی)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- دعوت از آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی جهت پاسخگویی به سوالات 
الف- الف- محمدرضاصباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق
ب-سهراب گیلانی نماینده شوشتر
پ-علیم یارمحمدی نماینده زاهدان
ت- عبدالرضا مصری، دهم نماینده کرمانشاه
ث-محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان
ج- قسیم عثمانی نماینده بوکان
چ- نادر قاضی پور نماینده ارومیه
ح- امیر خجسته نماینده همدان
خ - سید علءالدین خادم نماینده سپیدان
و خانم ها:
الف: پروانه مافی نماینده تهران، ری و شمیرانات( منتخب 8 نماینده سوال کننده)
ب- سیده فاطمه ذوالقدر نماینده تهران ، ری و شمیرانات( منتخب 8 نماینده سوال کننده)
↵ کارگروه حمل و نقل
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ 1-ادامه جلسه بررسی مشکلات کامیون‌داران با دعوت از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، وزارت نفت، جهاد کشاورزی کشور، امور اقتصاد و دارائی و صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی ، تولیدکنندگان کامیون، تعزیرات حکومتی و کانون های شرکت های حمل و نقل
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- بررسی رویدادهای فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰ 2- بحث و بررسی پیرامون موضوعات نظارتی و کمیسیون با حضور معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 3- بحث و بررسی در مورد اولویت های کمیسیون

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- بررسی رویدادهای فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 3- بحث و تبادل نظر پیرامون اولویت های کمیسیون با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی  

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- انتخابات هیات تحقیق و تفحص از منابع، مصارف و نظام مدیریت شرکت های فرهنگی- وابسته به وزارت ورزش و جوانان کشور در 10 سال گذشته 
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ نشست هیات رئیسه
↵ کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ بررسی طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی ( ارجاعی به کمیسیون) 
↵ کارگروه رسانه و هنر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ 1- بررسی قوانین مربوط به ماهواره
↵ کارگروه رسانه و هنر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ 2- بحث و بررسی در خصوص اولویت های کارگروه در اجلاسیه سوم
↵ کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰ بحث و بررسی در مورد ورزش همکانی حوزه زنان
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی موضوع علت افزایش بی رویه قیمت برخی اقلام با حضور وزیر دادگسنری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی طرح تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص (چاپ 682)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- بررسی تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن (چاپ 844) 
↵ کارگروه تخصصی حقوق بین الملل
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی طرح اصلاح  قانون تابعیت (چاپ 845)

↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها(چاپ 845)
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰ بررسی لایحه تجارت(چاپ 23) 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  1- بررسی لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری(فرعی - چاپ 823
موارد مورد بررسی (بند 13(ب) و بند 15)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  2- بررسی نحوه اجرای مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس مذاکرات صحن علنی در مورخ 1397/2/4 و ارائه مکتوب آخرین گزارش های علمکردی مواد فوق
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰   1- ادامه بررسی و دریافت پیشنهادات نمایندگان در مورد طرح اصلاج ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (1394/3/5( در اجرای تبصره (1) ماده (49) آین نامه داخلی مجلس. (اصلی-چاپ 974)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۰۷:۰۰ - ۰۹:۳۰  بررسی نحوه حمایت از تولید داخل و کالاهای ایرانی در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر و معاونین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دیوان محاسبات ، مرکز پژوهش های ملس شورای اسلامی و اتاق های ایران و اصناف
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون ویژه
↵ کارگروه کسب و کار
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰   ادامه برررسی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار :
1- ارائه گزارش های مکتوب دستگاه های اجرائی در خصوص نماگر شروع کسبو کار
2- ادامه بررسی نماگر پرداخت مالیات
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰   بررسی وضعیت خودکفائی و امنیت غذایی کالاهای اساسی در بخش کشاورزی با حضور مسوولین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات ، جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی ایران- اتاق ایران، دیوان محاسبات، سازمان هدفمندسازی یارانه ها
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- استماع گزارش مشاور رئیس جمهور و رئیس  مرکز توسعه روستائی و مناطق محروم کشور از عملکرد آن مرکز با تاکید بر اعتابارت قانون حمایت از توسه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستائی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ - نشست مشترک جهت بررسی مشکلات پایانه صادراتی گل و گیاهان داروئی و محصولات کشاورزی و صنایع وابسته خاورمیانه پیرو بازدید این پروژه در استان مازندران
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ 1- جلسه با هیات رئیسه
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی وضعیت قیمت و بازار نهادها و محصولات کشاورزی با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، معاون فنی، امور زیربنائی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانیریال صنایع، معادن و کشاورزی ایران- اتاق تعاون ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- استماع گزارش مدیر عامل و هیات مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه ها از عملکرد آن مرکز با تاکید بر تکالیف و ماموریت های قانونی در حوزه کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست