دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/5/28 الی دوشنبه 1397/5/29

توضیحات

فایل : DH 82.pdf DH 82.pdf
تاریخ سند : 1397/05/24 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 گزارش‌کمیسیون‌ تدوین ‌آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس ‌در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1022) (سابقه : 643, 693, 694, 958, 605, 588)(اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان2)
2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب‌ و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حفاظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102) (ارجاع از جلسه‌ علنی)
3 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (چاپی : 919) (سابقه : 950, 76)(ارجاع از جلسه علنی(
4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی (چاپی : 1050) (سابقه : 596, 393, 134)(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 1395/04/23 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره‌(2) ماده‌(145) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس با عنایت به وصول گزارش کمیسیون، گزارش کمیسیون جایگزین لایحه گردید)

5 بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور (چاپی : 197)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/05/20 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس در دستور قرار گرفت)
6 بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت (چاپی : 260)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/06/10 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس در دستور قرار گرفت)
7 بررسی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی (چاپی : 276)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/07/04 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره(2) ماده(145)آیین‌ نامه داخلی ‌مجلس در دستور قرار گرفت)
8 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
مسکوت ماندن  طرح ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 984) (سابقه : 888)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1397/02/02 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای ماده (149) آیین‌نامه داخلی مجلس و با تقاضای ‌‌بیش‌ از‌15 نفر از ‌طراحان در دستور قرار گرفت)
9 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (چاپی : 705) (سابقه : 514)(در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس‌ با اولویت‌ در دستور قرار ‌گرفت)
10 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)(در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
12 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53) (دراجرای‌ماده(149) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
13 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
(در اجرای(104) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
14 بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (چاپی : 683)
(در اجرای تبصره(2) ماده (145) و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
15 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)(در اجرای‌ماده(104) آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌با اولویت ‌در دستور قرار ‌گرفت)
16 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)
17 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
18 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:
بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : 444)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
19 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا (چاپی : 1024) (سابقه : 906)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

20 دعوت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ عبدالحمید خدری دهم، بوشهر (بندر دیلم / بوشهر / گناوه)(دو فقره)
21 دعوت از وزیر نفت به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)(یک فقره)
▪ علیرضا محجوب دهم، تهران (تهران)(یک فقره)
22  موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ-اصلاحیه120)
2. گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء‌های‌ قانونی‌ در این‌ موضوع ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ121)
3. گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد ریشه های قاچاق کالا و ارز (توصیه های راهبردی، سیاستی ‌و اصلاحات قانونی) (در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 160)
4. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ147)
5. گزارش کمیسیون انرژی در مورد عدم اجرای بند(هـ) تبصره(6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور(موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق) ( در اجرای ماده (236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ159)
6. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌ در مورد عدم اجرای حکم قانونی بند(خ) ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه کشور( موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال)(در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 166)
7. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
8. گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی‌ و کنترل ساختمان ( در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 169)
9. گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 173)
10. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی (در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس)(شماره چاپ 187)
11. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ186)