دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/5/27 لغایت سه شنبه 1397/5/30

توضیحات

فایل : DK 69.pdf DK 69.pdf
تاریخ سند : 1397/05/24 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ 1- تبادل اخبار

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰ 2- بررسی نحوه برگزاری آزمون سراسری سال 1398 با حضور رئیس سازمان سنجش و مسوولین ذی ربط

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 3- بررسی طرح یک فوریتی اصلاح بند الف ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه ارجاعی از صحن علنی

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ 1- تبادل اخبار

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با حضور نمایندگان استیضاح کننده

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- انتخاب 4 نفر از نمایندگان ناظر شورای عالی آموزش و پرورش

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۰۰ 4- انتخاب 2 نفر از نمایندگان ناظر شورای سنجش و پذیرش دانشجو

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۰۰ 5- انتخاب 4 نفر از نمایندگان ناظر در شورای عالی عتف

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۰۰ 6- انتخاب 4 نفر از نمایندگان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها

کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- طرح تشکیل وزارتخانه های »انرژی« و (آب و محیط زیست)(چاپ976)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 2- انتخاب چهار نفر از اعضا جهت عضویت در شورای عالی اداری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ 3- طرح استفساریه جز (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰ 4- طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی (فرعی- چاپ 969)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰ 5- طرح ایجاد وزرای منطقه ای (فرعی - چاپ 968)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰ -
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰ 6- نشست هفتگی هیات رئیسه کمیسیون
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۲:۳۰ - ۱۶:۰۰ نشست مشترک با مسوولین سازمان بیمه روستاییان و عشایر به منظور بررسی عملکرد سازبمان (در محل سازمان)
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کار گروه


یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 1- نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و گزارش‌های واصله به کمیسیون‌
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰ 2- نشست عمومی کمیسیون برای بررسی تقاضای عضویت آقای عثمانی مبنی بر انتقال از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به کمیسیون اصل نودم(90)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰ 3- بررسی گزراش تهیه شده درباره حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سبنای ماهشهر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰ 4- بررسی طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و گزارش‌های واصله به کمیسیون‌


دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- نشست کارگروه اقتصادی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه


دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- نشست کارگروه سیاسی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه


دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 3- نشست کارگروه قضائی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه


کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (اصلی- چاپ 460)

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1-انتخابات اعضای کمیسیون اقتصادی با استناد به بند (1) ماده (218) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای
الف- ناظر در شورای مرکزی زکات در اجرای بند (ذ) قانون زکات مصوب 1390/08/08
ب- عضویت در هیات نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار اجرای ماده (46) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366/06/01
پ- ناظر در هیات واگذاری فعالیتها  و بنگاه های دولتی به بخش غیر دولتی در اجرای بند (ه) ماده (39) قانون اجرای سیاست
های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/08
ت) عضویت در هیات نظارت اندوخته اسکناس در اجرای جز (1) بند (4) لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1358/12/18
ث) ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار در اجرای جز(3) بند (پ) ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، مجامع و سایر هیات ها
ج) ناظر در شورای رقابت در اجرای جز(1) بند (الف) ماده (53) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388/11/18
3- رای گیری در خصوص تقضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد بنگاه های اقتصادی صندوق بازنشستگی

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون درخصوص نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح موجود در کمیسیون


کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی آخرین اخبار و تحولات


یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی دعاوی مطروحه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه( خروج آمریکا از برجام و مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا


یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- ادامه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (اصلی-چاپ 748)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی آخرین اخبار و تحولات


دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- دعوت از وزیر امور خارجه جهت پاسخگویی به سوالات آقایان:
الف- فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و طارم(دو مورد)
ب- مشترک سید احسن علوی نماینده مردم سنندج، دیوان دره و کامیاران و دوازده نفر از نمایندگان
پ- جلال محمود زاده نماینده مردم مهاباد
ت- سید مصطفی ذوالقدر نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد
ث- مشترک جهانبخش محبی نیا، محمد جواد فتحی و فریدون احمدی نمایندگان میاندوآب تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و زنجان و طارم
ج-حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر ، میمه و برخوار(دو مورد)
چ- اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش
ح- کاظم جلالی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
خ- علی ساری نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون
د- جمشید جعفر پور نماینده لارستان، خنج و گراش

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- بررسی اجلاس سران کشورهای عضو دریایی خزر در آکتائو قزاقستان درباره رژیم حقوقی دریای خزر


کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- انتخاب نائب رئیس دوم کمیسیون
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 2- بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد سال 1396 عضو هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها در اجرای بند 7 ماده 218 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- ادامه بررسی پیش نویس قانون مجلس شورای اسلامی با حضور نماینده وزارتخانه های کشور، اطلاعات و ناجا و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- ادامه بررسی پیش نویس قانون مجلس شورای اسلامی با حضور نماینده وزارتخانه های کشور، اطلاعات و ناجا و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ دعوت از آقای رحمانی فضلی وزیر کشور به منظور بررسی درخواست استیضاح جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تأکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور با حضور نمایندگان معاونت قوانین، معاونت نظارت، کمیسیون اصل نودم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی استان‌ها، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و شورای شهر تهران

↵ کارگروه تقسیمات کشوری
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی اسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، معاونت قوانین ،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ دعوت از وزیر انرژی جهت پاسخگویی به سوالات آقایان:
الف- اسداله قره خانی، نماینده علی آباد کتول
ب علیرضا محجوب نماینده تهران
پ- جلال محموزاده نماینده مهاباد
ت- محمد دامادی نماینده ساری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2-گزارش مسوولان انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خصوصی صنعت پالایش

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ گزارش مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در خصوص عملکرد، برنامه اتی و نیز اقدامات آن شرکت در اجرای احکام برنامه ششم توسعه و سایر قوانین مرتبط
↵ کارگروه امور نفت
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی اقدامات وزارت نفت در اجرای بند (ب) ماده (48) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سوخت رسانی به کشتی ها( بانکرینگ) در خلیج فارس و دریا عمان با حضور نماینده ای از وزارت نفت، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ 1- رسیدگی به عملکرد چهار ماهه منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها مندرج در تبصره (14) قانون بودجه سال جاری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ ج-جمع بندی نهایی طرح یک فوریتی اصلاح بند (110)تغییرات متفرقه قانون برنامه و بودجه سال 1397 کل کشور( اصلی- چاپ 1006)

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- جلسه مشترک با دبیر و اعضای شورای نگهبان جهت بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مشترک فیمابین

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ دعوت از مدیر رئیس بنیاد مستضعفان جهت ارائه گزارش اقدامات بنیاد در زمینه اجرای طرح های عمرانی و زیر بنائی کشور

↵ کارگروه اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ ادامه رسیدگی به طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش(اصلی- چاپ 186)

↵ کارگروه اقتصادی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۶:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی گزارش طرح های سرمایه گذاری حوزه های نفت و گاز موضوع بند (ج) تبصره (1)

↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی تفریغ بودجه 1395 کل کشور در حوزه جهاد کشاورزی

کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵ - تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۵ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی مسائل، مشکلات و چالش های پیش رو صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در مواجهه با تحریم های پیش رو با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد

کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ برنامه هفتگی ارائه نشده است
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی مسائل و مشکلات صنایع پتروشیمی و برنامه های دولت جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی با حضور مدیران مرتبط از دستگاه های اجرائی و تشکل های بخش خصوصی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ 3- کارگروه ارتباطات:
موضوع: ارزیابی عملکرد وزارتخانه بهداشت، رمان و آموزش پزشکی در خصوص اجرای تکالیف قانونی مربوط به دولت الکترونیک
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ 4- جلسه مشترک کارگروه های صنعت و پتروشیمی:
موضوع: بررسی دلایل اختصاص ارز دولتی برای واردات انواع کود شیمیایی علیرغم تامین نیاز کشور از طریق تولید داخل
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2-  انتخاب و معرفی دو نفر از نمایندگان داوطلب به‌عنوان ناظر در شورای عالی معادن جهت انتخاب یک نفر در صحن علنی مجلس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 3-  انتخاب و معرفی دو نفر از نمایندگان داوطلب به‌عنوان ناظر در شورای اجرای فناوری اطلاعات جهت انتخاب یک نفر در صحن علنی مجلس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 4- انتخاب و معرفی چهارنفر از نمایندگان داوطلب به‌عنوان ناظر در شورای استاندارد جهت انتخاب دو نفر در صحن علنی مجلس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ 5- بررسی برنامه های دولت در خصوص تسهیل مراودات اقتصادی و صنعتی با سایر کشورها

کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حضور معاونان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردان‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس (اصلی- چاپ 149)


یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی مقدماتی تقاضای اعمال ماده (236) ارجاعی در راستای گزارش بررسی زلزله کرمانشاه در خصوص نحوه اجرای ماده 65 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (2) با حضور معاون تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور- رئیس کل خزانه داری کل کشور- سازمان هدفمندسازی یارانه ها- مدیر عامل شرکت ملی گاز- رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور- دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلی- چاپ 149) با حضور معاونان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردان‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی رویدادهای فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصلی – چاپ 470)

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی رویدادهای فرهنگی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- بحث و بررسی پیرامون هم افزائی سیاست های بودجه ای سال 1398 دستگاه های فرهنگی

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- نشست هیأت‌رئیسه کمیسیون


↵ کارگروه رسانه و هنر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصلی – چاپ 470)

کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی (چاپ 50)1-


یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه دادرسی کیفری(چاپ 975)


دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی (چاپ 176)


کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ 1- طرح استمهال پنچ ساله به مستخدمان رسمی موسسات و شرکت های دولتی (فرعی چاپ 843)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ 2- بررسی نحوه اجرای بند (ه) مصوبه هیات وزیران با موضوع مابه التفاوت ساماندهی مسائل ارزی مورخ 1397/05/16 با حضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارائی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی (فرعی- چاپ 923)
↵ کارگروه کسب و کار
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران  شاخص سهولت انجام کسب و کار با موضوع بررسی نماگردسترسی به برق موضوع ماده ه مصوب 1396/03/01 هیات وزیران با حضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارائی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز پژوهش های مجلس
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- بررسی آخرین وضعیت خرید گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان و اجرای قوانین ذیربط در این موضوع و برنامه دولت برای تعیین قیمت خرید محصولات مشمول خرید و قیمت تضامنی در سال زراعی 98-97با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه- بانک کشاورزی

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی وضعیت صادرات محصولات کشاورزی و اجرای بند (ص) تبصره (6) قانون برنامه بودجه سال 1397 کل کشور با حضور نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی- صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۳۰ - ۱۰:۰۰ 1- بررسی آخرین وضعیت تولید و عرضه خوراک دام و طیور و ابزیان با حضور مسوولین ذی ربط و نمایندگان بخش خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰ 2- بررسی مسائل بودجه دستگاه های ذی ربط (وزارتخانه های نیرو- جهاد کشاورزی- سازمان حفاظت از محیط زیست- سازمان هواشناسی) با حضور نمایندگان ویژه دستگاه های مذکور
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- بررسی مسائل مربوط به کشت فراسرزمینی با حضور مسوولین ذیربط در وزارتخانه های جهاد کشاورزی- امور خارجه- امور اقتصادی و دارایی- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران- اتاق تعاون- شورای اصناف- سازمان نظام مهندسی کشاورزی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ 1- جلسه با هیات رئیسه
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سوالات آقایان و خانم ها:
الف- پروانه مافی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
ب- روح اهل بابائی صالح نماینده بوئین زهرا و آوج
پ-علیرضا ابراهیمی نماینده رامیان و آذرشهر
ت- حسن لطفی نماینده رزن
ث- حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار(دوفقره)
ج- کوروش کرم پور نماینده فیروزآباد، قیرکارزین و فراشبند
چ- سرکار خانم خدیجه ربیعی فرادنبه نماینده بروجن
ح- رامین نورقلی پور نماینده کرد کوی، بندر ترکمن، بندردرگر و گمشیان
خ- اصغر مسعودی نماینده نی ریز و استهبان
د- امیر خجسته نماینده همدان، فامنین و قهاوند(2 فقره)
ذ-عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان
ر- علی محمد شاعری نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه(2 فقره)
ز- سید علاء الدین خادم نماینده سپیدان