دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/6/3 لغایت چهارشنبه 1397/6/7

توضیحات

فایل : DK 70.pdf DK 70.pdf
تاریخ سند : 1397/05/30 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می‌شود.

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ 1- تبادل اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰ 2- بررسی آسیبهای اجتماعی در دانشگاههای کشور با حضور مسؤولان مربوطه
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ 3- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 4- انتخاب چهار نفر از نمایندگان ناظر شورای عالی آموزش و پرورش
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 5- انتخاب دو نفر از نمایندگان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 6- انتخاب چهار نفر از نمایندگان ناظر در شورای عالی عتف
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 7- انتخاب چهار نفر از نمایندگان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی طرح یک‌فوریتی اصلاح بند(الف) ماده(90) قانون برنامه ششم توسعه در کمیته آموزش عالی و پزشکی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- نشست کارگروههای تخصصی کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ 1- تبادل اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ 2- دعوت از رؤسای 16 دانشگاه برتر کشور جهت بررسی مسایل و مشکلات در آغاز سال تحصیلی
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می‌شود.
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 1- ادامه بررسی طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
(اعاده شده از شورای نگهبان)

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰ 2- طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» (چاپ976)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ 3- طرح استفساریه جزء(6) بند(ث) ماده(88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 4- لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰ 5- طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی(فرعی- چاپ969)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰ 6- کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی(اعاده‌شده از شورای نگهبان)
(چاپ 818)

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ 4- طرح استمهال پنجساله به مستخدمین رسمی مؤسسات و شرکتهای دولتی( چاپ843)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- دعوت از وزیر صنعت، معدن، تجارت آقای شریعتمداری جهت پاسخگویی به سؤال آقای صباغیان
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ 2- دعوت از وزیر آموزش و پرورش آقای بطحایی جهت پاسخگویی به سؤال مشترک آقای علیرضا محجوب و سرکار خانم سهیلا جلودارزاده
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 3- دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای صالحی جهت پاسخگویی به سؤال آقای احمدی‌لاشکی
↵ کارگروه اداری و استخدامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰ بررسی طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل(اعاده‌شده از شورای نگهبان)(چاپ18)
↵ کارگروه رفاه و تامین اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰ طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار
(اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپ437)

↵ کارگروه موارد خاص
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰ بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس(اعاده‌شده از شورای نگهبان)(چاپ43)
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  1- نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و گزارشات واصله به کمیسیون
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- نشست کارگروه اقتصادی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 3- نشست کارگروه سیاسی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 1- نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و گزارشات واصله به کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- نشست کارگروه قضائی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- نشست با معاون نظارت با موضوع استماع گزارش آن معاونت در خصوص عملکرد نظارتی کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- بررسی طرح یک‌فوریتی راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی (اصلی – چاپ 1007)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی با موضوع «فروش ریالی نفت خام در بورس»
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده(اصلی- چاپ460)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- انتخابات اعضای کمیسیون اقتصادی با استناد به بند(1) ماده(218) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای عضویت در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار در اجرای ماده (46) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون درخصوص نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح موجود کمیسیون
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی آخرین اخبار و تحولات
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ بازدید از تأسیسات هسته‌ای
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۲:۳۰ - ۰۰:۰۰ نشست مشترک با وزیر دفاع و معاونین ایشان و بازدید از صنایع دفاعی کشور
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست هیأت رئیسه و رؤسای کارگروههای کمیسیون
↵ کارگروه امنیت
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی نحوه عملکرد گروههای مطالعاتی ایران‌شناسی آمریکایی در منطقه با حضور مسؤولان ذی‌ربط
↵ کارگروه خزر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی اجلاس سران کشورهای عضو دریای خزر در ْآکتائو قزاقستان درباره رژیم حقوقی دریای خزر با حضور مسؤولان ذی‌ربط
↵ کارگروه دفاعی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی تخصیص و عملکرد بودجه دفاعی کشور با حضور مسؤولان ذی‌ربط
↵ کارگروه روابط خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی نحوه همکاری دستگاههای داخلی کشور در موضوع روابط با کشور ترکمنستان با حضور مسؤولان ذی‌ربط
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعمال ماده(236) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی و تعیین تکلیف وضعیت مدرک تحصیلی عضو شورای اسلامی شهر تبریز
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- استماع گزارش عملکرد دو سالانه اعضای کمیسیون ماده(10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- استماع گزارش عملکرد رئیس کارگروه بررسی وضعیت معیشت، اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشور
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی طرح مدیریت جامع شهری (اصلی – چاپ 433)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۲:۳۰ - ۰۰:۰۰ نشست مشترک با ریاست دیوان عدالت اداری و معاونان ایشان درخصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰ هم‌اندیشی درخصوص راهکارهای حل مشکلات موجود داخل کشور
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تأکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور با حضور نمایندگان معاونت قوانین، معاونت نظارت، کمیسیون اصل نودم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و شورای شهر تهران
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، معاونت قوانین و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بـررسی طرح یک‌شوری اصـلاح تبصره 14 قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حضورمسؤولان و کارشناسان وزارتخانه‌های نفت و آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (فرعی- چاپ 1031)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ بازدید
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ دعوت از وزیر نفت برای پاسخ به سؤالات آقایان:
الف- نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه
ب- حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار
پ- محمد خدابخشی نماینده الیگودرز
ت- حبیب‌اله دهمرده نماینده زابل (دو فقره)
ث- احمد علیرضابیگی نماینده تبریز


↵ کارگروه تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی عملکرد پنجساله شرکت ملی گاز ایران و میزان کسری و هدررفت گاز تصفیه‌شده در سال‌های مذکور با حضور مسؤولان و کارشناسان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ کارگروه بررسی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 1- اصلاح تبصره(14) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
(اصلی- چاپ1031)

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰ 2- استفساریه جزء(6) بند(ث) ماده(88) قانون برنامه پنجساله ششم(فرعی- چاپ1029)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- جمع‌بندی نهائی گزارش تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 4- انتخاب و معرفی اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت و
هیأت امنای صرفه‌جوئی ارزی

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ----
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۴۵ رسیدگی به طرحهای:
1- راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی(فرعی- چاپ1007)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۴۵ - ۱۵:۱۵ 2- اصلاح ماده(133) قانون مالیاتهای مستقیم(فرعی- چاپ987)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰ 3- لایحه اصلاح مواد(20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده(30) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44)
(فرعی- چاپ 989)

↵ کارگروه اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ ادامه بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش(اصلی- چاپ 186)
↵ کارگروه اقتصادی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۰۶:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی گزارش طرح‌های سرمایه‌گذاری حوزه‌های نفت و گاز موضوع بند(ج) تبصره(1)
↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی تفریغ بودجه 1395 کل کشور در حوزه جهاد کشاورزی
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۴۵ 1- تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۵ - ۱۴:۱۰ 2- استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۱۰ - ۱۶:۰۰ 3- بررسی نحوه قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی با حضور مسؤولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و اطاق بازرگانی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ متعاقباً اعلام می‌شود.
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می‌شود.
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۴۵ 1- تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۵ - ۱۴:۱۰ 2- استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۱۰ - ۱۵:۳۰ 3- استماع گزارش سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موارد مطروحه
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 4- بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون (فرعی – چاپ 1026 مواد1و2)
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی(فرعی- چاپ998)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- مباحث عمومی کمیسیون
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- انتخاب و معرفی دو نفر از نمایندگان داوطلب به عنوان ناظر در شورای عالی معادن جهت انتخاب یک نفر در صحن علنی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 3- انتخاب و معرفی دو نفر از نمایندگان داوطلب به عنوان ناظر در شورای اجرائی فناوری اطلاعات جهت انتخاب یک نفر در صحن علنی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 4- انتخاب و معرفی چهار نفر از نمایندگان داوطلب به عنوان ناظر در شورای عالی استاندارد جهت انتخاب دو نفر در صحن علنی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 5- بررسی وضعیت بازار فولاد و اقدامات دولت جهت هماهنگی صنایع بالادستی و پایین‌دستی این صنعت در تأمین مواد اولیه
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ 6- جلسه مشترک کارگروههای صنعت و پتروشیمی:
موضوع- جلسه کارگروه ویژه تعیین‌شده جهت بررسی وضعیت تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پائین‌دستی پتروشیمی

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه مشترک کارگروههای صنعت و پتروشیمی:
موضوع- بررسی میزان تولید انواع کود شیمیایی در داخل کشور و میزان نیاز به واردات

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳:۰۰ - ۰۰:۰۰ بازدید و بررسی مسائل و مشکلات شهرکهای صنعتی کشور
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حضور معاونین ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردان‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس(اصلی – چاپ 149)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- معرفی دو نفر از اعضای کمیسیون برای تعیین ناظر در شورای عالی شهرسازی و معماری
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ دعوت از جناب آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای:
1- بررسی وضعیت افزایش‌های نرخ بلیط هوایی
2- بررسی مقدماتی تقاضای تحقیق و تفحص از قرارداد‌های هوایی در حوزه وزارت راه و شهرسازی
3- جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:
الف- رضا انصاری نماینده داراب، زرین دشت
ب- ولی داداشی نماینده آستارا
پ- فرج‌‌اله رجبی نماینده شیراز منتخب 18 نفر از نمایندگان سؤال‌کننده

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ 4- دعوت از جناب آقای دکتر بطحایی وزیر آموزش و پرورش برای بررسی سؤال آقای علیم یارمحمدی نماینده زاهدان
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ بازدید اعضای کمیسیون عمران از شهر جدید هشتگرد
↵ کارگروه آب و فاضلاب
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰ بررسی طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان با حضور نمایندگان محترم طراح، معاونین ذی‌ربط وزارت نیرو و مدیران آب منطقه‌ای سه استان شرقی، سازمان‌ برنامه و بودجه، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و مرکز پژوهش‌های مجلس(اصلی – چاپ 985)
↵ کارگروه حمل و نقل
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ جهت رسیدگی به نحوه تامین سوخت کامیونداران، با دعوت از وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای)، وزارت نفت(شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی) کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت مصرف سوخت کشور، تولیدکنندگان کامیون و کانون‌های شرکت‌های حمل و نقل، رانندگان و کامیون‌داران.
ضمناً نحوه گزارش‌دهی دستگاه‌ها و برنامه‌های ارائه شده در جلسات قبلی مربوط به تأمین و توزیع لاستیک با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت تنظیم بازار و صنایع خودرویی)، دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری خواهد شد.

↵ کارگروه عمران شهری و روستایی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن
↵ کارگروه ویژه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ جلسه بررسی آخرین وضعیت ساماندهی طرحهای عمرانی کشور (پیش‌نویس طرح- مطالعات آسیب‌شناسی- اقدامات و ظرفیت‌های قانونی موجود) با حضور معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
کمیسیون فرهنگی
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بحث و بررسی پیرامون هم‌افزایی سیاست‌های بودجه‌ای سال 1398 دستگاه‌های فرهنگی (کارگروه ویژه بودجه)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی رویدادهای فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصلی – چاپ 470)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی پیش‌نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی(کارگروه فضای مجازی)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی رویدادهای فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصلی – چاپ 470)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست هیأت رئیسه کمیسیون
↵ کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ 1- بررسی طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور(اعاده‌شده از شورای نگهبان)
(اصلی- چاپ 20)

↵ کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ 2- بررسی طرح های فرعی ارجاعی مرتبط با کارگروه
↵ کارگروه رسانه و هنر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ 1- بررسی مواد ارجاعی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما از کمیسیون (اصلی – چاپ 470)
↵ کارگروه رسانه و هنر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ 2- بررسی مسائل مربوط به حوزه موسیقی
↵ کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- بررسی وضعیت موجود ورزش همگانی حوزه زنان
↵ کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بازبینی قانون تسهیل ازدواج جوانان
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی(اعاده شده)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (اعاده شده)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی مانده دستور روز یکشنبه
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- بررسی لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان ( چاپ565 )
↵ کارگروه تخصصی حقوق بین الملل
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان ایرانی با مردان خارجی( چاپ237)
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها (چاپ733 )
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰ بررسی لایحه تجارت (چاپ 23)
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰ بررسی طرح استمهال پنج‌ساله به مستخدمین رسمی مؤسسات و شرکت‌های دولتی(فرعی- چاپ 843)

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ بررسی آخرین وضعیت و عملکرد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در حوزه پولی و بانکی موضوع مواد 18، 19 ،21و 22 با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دیوان محاسبات، مرکزپژوهشهای مجلس و اتاقهای ایران، تعاون، اصناف
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ بازدید اعضای کمیسیون ویژه از نمایشگاه آخرین دستاوردهای پژوهشی و توانمندی صنایع دفاعی
↵ کارگروه طرح اصلاح موادی از قانون اصل ۴۴ قانون اساسی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ ادامه بررسی لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی(اصلی- چاپ821) و طرح الحاق یک تبصره به بند(ب) ماده(34) قانون اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی (اصلی- چاپ768)


↵ کارگروه کسب و کار
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار با موضوع: بررسی نماگر دسترسی به برق موضوع ماده(5) مصوبه 1/3/96 هیأت‌ وزیران با حضور وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- بررسی طرح اصلاح ماده(133) قانون مالیات‌های مستقیم
(فرعی- چاپ987)

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده(8) قانون هوای پاک(فرعی- چاپ1027)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۸:۳۰ - ۱۰:۰۰ 1- بررسی آخرین وضعیت تولید و عرضه خوراک دام و طیور و آبزیان باحضور مسؤولان ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰ 2- بررسی مسائل بودجه دستگاههای ذی‌ربط(وزارتخانه‌های نیرو- جهادکشاورزی- سازمان حفاظت محیط‌زیست- سازمان هواشناسی) با حضور نمایندگان ویژه دستگاههای مذکور
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ 1- جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 2- دعوت از وزیر نیرو جهت‌ پاسخگویی به سؤالات آقایان:
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ الف- روح‌الله بابایی‌صالح نماینده بوئین‌زهرا و آوج
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۱۵ - ۰۰:۰۰  ب- علیرضا ابراهیمی نماینده رامیان و آزادشهر
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ پ- عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۴۵ - ۰۰:۰۰ ت- خانم خدیجه ربیعی‌فرادنبه نماینده بروجن
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۵۵ - ۰۰:۰۰ ث- حسینعلی ‌حاجی‌دلیگانی نماینده‌ شاهین‌شهر، میمه‌ و برخوار(2 فقره)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۵:۰۵ - ۰۰:۰۰ ج- امیر خجسته نماینده همدان، فامنین و قهاوند(2 فقره)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰ چ- همایون یوسفی نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰ 3- نشست و هم‌اندیشی اعضای کمیسیون