دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/7/1 الی چهارشنبه 1397/7/4

توضیحات

فایل : DH 85.pdf DH 85.pdf
تاریخ سند : 1397/06/27 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه حفاظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 652, 651, 102)(ارجاعی از جلسه صحن)
2 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد :
بررسی طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 1094) (سابقه : 19)
3 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 984) (سابقه : 888)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1397/02/02 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای ماده (149) آیین‌نامه داخلی مجلس و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان در دستور قرار گرفت)
4 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد :
بررسی طرح اصلاح تعطیلات رسمی (چاپی : 1067) (سابقه : 1091 و734)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/09/01 به تصویب رسیده است)
5 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
طرح یک فوریتی استفساریه بند(هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 کل کشور (چاپی : 1087) (سابقه : 1038)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1397/05/16 به تصویب رسیده است)
6 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (چاپی :
705) (سابقه : 514)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
7 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)(در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)
8 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179)
(در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)
9 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)(دراجرای‌ماده(149) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
10 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)(در اجرای ماده (104) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
11 بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (چاپی : 683)(در اجرای تبصره(2) ماده (145) و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758) (در اجرای‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)
13 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662,663, 101)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)
14 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

15 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:
بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : 444)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
16 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر
صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 (چاپی : 965) (سابقه : 964, 894, 796)
(در اجرای ماده (134) و ماده (104) آیین نامه داخلی مجددا در دستور قرار گرفت)
17 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (1394/03/05) (چاپی : 1070) (سابقه : 974 , 1090)(در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی)
18 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه :  ,1093,872)(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
19 دعوت از وزیر نیرو به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ محمدمهدی برومندی دهم، فارس (ارسنجان / مرودشت / پاسارگاد)(یک فقره)
▪ حسن کامران دستجردی دهم، اصفهان (اصفهان)(یک فقره)
20 دعوت از وزیر ورزش و جوانان به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ حبیب الله دهمرده دهم، سیستان و بلوچستان (زابل / زهک / نیمروز / هامون / هیرمند)
21 دعوت از وزارت جهاد کشاورزی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ علی محمد شاعری دهم، مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه)(یک فقره)
▪ محمد دامادی دهم، مازندران (ساری / میاندرود)(یک فقره)
22 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1.گزارش کمیسیون انرژی در موردعدم اجرایبند(هـ) تبصره(6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور(موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق)( در اجرای ماده (236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ159)
2.گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌ در موردعدم اجرای حکم قانونی بند(خ) ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه کشور( موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال)(در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ 166)
3.بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی(در اجرایماده(168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
4. گزارش کمیسیون عمران در موردبررسی بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی‌ و کنترل ساختمان( در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 169)
5.گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسیدر مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ 173
6. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در موردآسیب شناسیوضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی(در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامهداخلی مجلس)(شماره چاپ 187)
7. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ186)
8. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی(در اجرایماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
9. گارش کمیسیون اقتصادی در مورد رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیر قابل وصول و مشکوک الوصل بانکی کشور(در اجرای ماده (2014) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ 199)
10.گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران(ایدرو) در بعد داخلی و خارجی از سال 1384 تا 1396 ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ- اصلاحیه 148)
11. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم ها( در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ1089)

23 انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل
انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ شوراها و امور داخلی کشور جهت عضویت در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها (موضوع ماده (89) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی مصوب 1396/04/20)
24 انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی کشور (موضوع جزء(8) بند(الف)ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 1393/06/15 )
25 انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ انرژی به عنوان ناظر در شورای عالی انرژی (موضوع جزء(3) بند(الف)ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 1393/06/15 )
26 انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ اقتصادی به عنوان ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار (موضوع جزء(3) بند(ب)ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 1393/06/15 )
27 انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ اقتصادی جهت عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع جزء(1) بند(ب) ماده (21) قانون اصلاح قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1358/12/18 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)
28 انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ مذکور به عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع جزء(5) بند(الف)ماده(116) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08)
29 انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ اقتصادی به عنوان ناظر در هیأت واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی (موضوع جزء(5) ماده(39) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی مصوب 8/11/1386)
30 انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌مذکور به عنوان ناظر در شورای مرکزی زکات (موضوع بند(ذ)ماده(1) قانون زکات مصوب 1390/08/08)
31
مستندات و سوابق قانونی انتخاب ناظرین
----------------------------------------
ماده (89) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1396/04/20
ماده 89 ـ به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت هائی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
1 ـ هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌به پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و سایر هیأتها مصوب 1393/06/15
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و هیأتهایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند ، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می یابد :
الف - شوراهای دارای یک نماینده ناظر :
1 - شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع ماده ( 4 ) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/09/19
2 - شورای عالی فضایی موضوع ماده ( 8 ) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/ 9/ 1382
3 - شورای عالی انرژی موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور مصوب 1381/04/30
4 – شورای‌عالی‌میراث‌فرهنگی و گردشگری موضوع ماده (3) قانون تشکیل‌سازمان میراث فرهنگی‌وگردشگری‌مصوب1382/10/23
5 - شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع بند (1) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1371/08/24
6 – شورای‌عالی‌انفورماتیک کشور موضوع ماده (2)لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور مصوب4/ 4/ 1359 شورای انقلاب
7 - شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موضوع ماده (1) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1372/12/08
8 - شورای عالی صنایع دریایی کشور موضوع ماده(9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب1387/02/15
ب - شوراهای دارای دو نماینده ناظر :
1 - شورای عالی بیمه موضوع ماده ( 10 ) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب1350/03/30
2 - شورای اقتصاد موضوع ماده ( 2 ) قانون برنامه و بودجه مصوب1351/12/10
3 - شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار مصوب1384/09/01

هیأت نظارت اندوخته اسکناس
ماده (16)قانون پولی و بانکی کشور ‌مصوب 1351/04/18 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی
‌فصل سوم - ارکان
‌ماده16 - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد:
1 - مجمع عمومی. 2 - شورای پول و اعتبار. 3 - هیأت عامل. 4 - هیأت نظارت اندوخته اسکناس. 5 - هیأت نظار.
بخش چهارم - هیأت نظارت اندوخته اسکناس
‌ماده 21 - الف - هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس‌های چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب داراییهای موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج‌آنها از خزانه بانک و بعلاوه نظارت در معدوم کردن اسکناسهایی که باید از جریان خارج شود می‌باشد.
ب ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل میشود:
۱ ـ دو نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس مزبور ۲ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او ۳ ـ دادستان کل کشور یا معاون او ۴ ـ خزانه دار کل کشور ۵ ـ رئیس کل دیوان محاسبات ۶ ـ رئیس هیئت نظار
‌تبصره - مدت مأموریت سناتورها و نمایندگان مجلس با مجلسین خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند‌ماند.
ج - آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای وظائف محول به هیأت نظارت اندوخته اسکناس به وسیله هیأت تصویب و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
‌د - اعضای هیأت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیأت حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و‌تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
‌الحاق تبصره 2 ذیل بند "ب" ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1357/11/29
هیئت و‌زیران دو‌لت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 1357/11/29 با توجه به انحلال مجلسین سنا و شورای ملی تصویب نمودند:
تبصره‌ای به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به ذیل بند (ب) ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ اضافه می‌شود و تبصره قانون مذکور به تبصره یک تبدیل می‌گردد.
تبصره ۲ ‌ـ‌دو نفر به نمایندگی شورای انقلاب به جای افراد مذکور در قسمتهای ۱ و ۲ بند (ب) مزبور برای اجرای و‌ظایف مقرر در بند (الف) این ماده تعیین و معرفی می‌شوند.
لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1358/12/18 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
۴ ـ بند (ب) ماده ۲۱ و تبصره آن بشرح زیر اصلاح می‌شود: «ب ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود: ۱ ـ دو نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس مزبور ۲ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او ۳ ـ دادستان کل کشور یا معاون او ۴ ـ خزانه دار کل کشور ۵ ـ رئیس کل دیوان محاسبات ۶ ـ رئیس هیئت نظار
تبصره ـ مدت مأموریت نمایندگان مجلس شورای ملی با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین، باین سمت باقی خواهند ماند.
6ـ در تمام مواد و تبصره های قانون پولی و بانکی کشور کلمات بصورت زیر تبدیل و اصلاح می‌شود:
«وزیر امور اقتصادی و دارائی» بجای «وزیر دارائی و وزیر اقتصاد» «وزارت اموراقتصادی و دارائی » بجای « وزارت دارائی یا اقتصاد» «جواهرات ملی » بجای «جواهرات سلطنتی» «حکم رئیس جمهوری » بجای « فرمان همایونی» «مجلس شورای ملی » بجای «مجلس سنا یا مجلسین»
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی – ماده(116) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08
فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
ماده 116 - شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می‌شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می‌گردد.
الف - ترکیب شورا : 1- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا) 2- دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهارسال. 3- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال. 4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 5- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی‌کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. 6- معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا. اعضاء مذکور در بندهای(2)،(3)و(4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاب می‌گردند. 7- وزیر کار وامور اجتماعی.
هیات واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی
ماده (39) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08
ماده39 – به‌منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور‌اقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل می‌‌گردد: ‎‎‎‎1- وزیر امور اقتصادی و دارایی ‎‎‎‎2- وزیر دادگستری ‎‎‎‎3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق رأی ‎‎‎‎4- وزیر وزارتخانه ‌ذی‌ربط بدون حق رأی ‎‎‎‎5- دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌.
دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور‌اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌کند.
شورای مرکزی زکات – ماده (1) قانون زکات (مصوب 1390/08/08)
ماده 1ـ به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امور مربوط در صورت اذن ولی‌فقیه و اعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون، «شورای مرکزی زکات» با عضویت اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:
الف ـ نماینده ولی فقیه در شورا (رئیس شورا) ب ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، (قائم مقام و دبیر شورا) پ ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ت ـ وزیر کشور ث ـ وزیر جهاد کشاورزی ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی چ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ح ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی‌ایران خ ـ رئیس‌شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور د ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ذ ـ یک‌نماینده‌ازکمیسیون‌اقتصادی‌مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر تبصره ـ دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می‌گردد. همچنین وظیفه جمع‌آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نیاز جهت اجرای این قانون را پیشنهاد می‌نماید تا پس از تصویب شورا و با لحاظ ماده (4) این قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گیرد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تخصیص اعتبار یابد تا به مصرف برسد.