دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/6/31 لغایت چهارشنبه 1397/7/4

توضیحات

فایل : DK 72.pdf DK 72.pdf
تاریخ سند : 1397/06/27 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می‌شود.
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ تبادل اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰ .دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش به منظور ارایه گزارش از وضعیت لایحه رتبه بندی معلمان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ .دعوت از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تبیین وضعیت آمایش آموزش عالی کشور در دانشگاه ها
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ تبادل اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ .دعوت از رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای جهت ارائه گزارش و تشریح موانع و مشکلات ان دانشگاه
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ .دعوت از رئیس دانشگاه دانشگاه پیام نور جهت ارائه گزارش و تشریح موانع و مشکلات ان دانشگاه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ ادامه بررسی طرح تشکیل وزارتخانه های « صنعت و معدن» و «تو سعه صادرات و بازرگانی » چاپ 1021
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ طرح ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی چاپ 1023
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰ ادامه بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس( اعاده شده از شورای نگهبان) چاپ 43
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰ بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی چاپ 417)اعاده شده از شورای نگهبان)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰ کار گروه: ادامه بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه چاپ 689
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰ کارگروه کار و روابط کار:لایحه تشکیل وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون ( با حضور نمایندگان بخش تعاون کشور)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ کارگروه کار و روابط کار:لایحه تشکیل وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون ( با حضور مسوولین حوزه بهزیستی)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ ادامه بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون ( چاپ 1026)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت(چاپ 993)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ نشست هفتگی کمیسیون
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ نشستاعضا ثابت برای بررسی:
الف: گزارش تهیه شده توسط هیات اعزمی کمیسیون به شیراز در خصوص طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ(ع)
ب) گزارش تهیه شده توسط کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون در خصوص عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
 
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده های مطروحه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ نشست کمیسته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه
 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ نشست هیأت رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ نشست عمومی کمیسیون برای بررسی گزارش تهیه شده درباره علل و مصادیق تخلفات در حوزه اراضی و املاک از جمله تغییر کاربری، تملک اراضی دولتی، ساخت و ساز غیر مجاز، تصرف و ... و سایر مسائل مطروحه
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ نشست کمیته قضائی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ ادامه جلســه هیأت تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد ســـتاد مبارزه با قاچاق کالا وارز جهت جمعبندی و ارائه گزارش نهایی با صحن علنی(کارگروه های تخصصی)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1. لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی(اصلی- چاپ 594)
2. بررسی طرح استفساریه ماده (81) قانون مالیات های مستقیم (اصلی- چاپ 700)
3. بررسی گزارش در ارتباط با وضعیت خودپردازها

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۹:۰۰ - ۲۱:۰۰ نشست با رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونین ایشان با موضوع بررسی آخرین وضعیت صنعت بیمه کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1. ادامه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (اصلی- چاپ 187)
2.  (انتخاب اعضای هیأت «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشـیمی باختر به بخش خصــوصــی»(به اسـتناد ماده 214 آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ جلسه هیأت رئیسه کمیسیون درخصوص نحوه ر سیدگی به طرحها و لوایح موجود کمیسیون
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی آخرین اخبار و تحولات
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی ساختار جدید وزارت خارجه با حضور معاون ادازی و مالی وزارت خارجه
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۵:۱۰ - ۰۰:۰۰ استماع گزارش طرح دعوی جمهوری اسلامی ایران بر علیه ایالات متحده آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه با حضور مسئولین ذی ربط
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی آخرین اخبار و تحولات
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی آخرین  تحولاتداخلی کشور با حضور وزیر محترم کشور
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست هیأت رئیسه و رؤسای کارگروههای کمیسیون
↵ کارگروه امنیت
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی نحوه عملکرد گروه های مطالعاتی ایران شناسی آمریکایی در منطقه با حضور مسئولین محترمذی ربط
↵ کارگروه دفاعی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۸:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح اصلاح قانون وظیفه عمومی(اصلی -چاپ969)
↵ کارگروه روابط خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح اصلاح قانون تابعیت (فرعی -چا÷845)
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ در اجرای ماده 66 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات در خصوص انتقال آقای فتحی از کمیسیون قضائی و حقوقی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها


یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 1. ادامه بررسی پیش نویس اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضـــور نماینده وزارتخانه های کشــور، اطلاعات و ناجا و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی


یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی کلیات طرح یک فوریتی استفساریه تبصره 1 ماده 13 جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات(اصلی- 806)


دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۰ - ۱۳:۰۰ ادامه بررسی طرح مدیریت جامع شهری (اصلی – شماره چاپ 433(


دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۳۰ - ۱۸:۰۰ ادامه بررسی طرح مدیریت جامع شهری (اصلی – شماره چاپ 433(


سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1. ادامه بررسی پیش نویس اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضـــور نماینده وزارتخانه های کشــور، اطلاعات و ناجا و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی


چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰ هم اندیشی درخصوص راهکارهای حل مشکلات موجود داخل کشور(کارگروه ویژه)
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسـی آسـیب شــناسـی قوانین و مقررات انتخابات شــوراهای اسلامی شهر و روستا با تاکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور با حضور نمایندگان معاونت قوانین ، معاونت نظارت ، کمیســیون اصــل نودم ، مرکز پژوهشــهای مجلس شــورای اســلامی، شــورای عالی اســتانها ، وزارت کشــور ، وزارت اطلاعات ، نیروی انتظامی ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و شورای شهر تهران
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررســی آســیب شــناســی قوانین و مقررات انتخابات ریاســت جمهوری و مجلس شــورای اســلامی با حضــور نمایندگان شــورای نگهبان، وزارت کشــور ، معاونت قوانین و مرکز پژوهشــ های مجلس شورای اسلامی
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ گزارش مدیر عامل محترم شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در خصوص عملکرد، برنامه های آتی و نیز اقدامات آن شرکت در اجرای احکام برنامه ششم توسعه و سایر قوانین مرتبط
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ بررسی طرح یک شوری تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران( فرعی- چاپ 1016) با حضور مسوولین و کارشناسان محترم وزارت خانه های نفت و امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات، و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی عملکرد دولت در اجرای بند ( و) تبصره (5) قانون برنامه بودجه سال 1397 ل کشور


دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۸:۳۰ - ۱۲:۰۰ دعوت از رئیس کل بانک مرکزی جهت بررسی وضعیت درامدهای ارزی کشور و نحوه ادغام بانک های وابسته به دستگاه های نظامی بانک های دولتیسه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1-رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور
2- بررسی اقدامات بعمل امده و عملکرد دولت در اجرای بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور↵ کارگروه اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ ادامه بررســی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش(چاپ 186 -اصلی)


↵ کارگروه اقتصادی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می شود.


↵ کارگروه اقتصادی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰ بررسی گزارش طرح های سرمیه گذاری حوزه های نفت و گاز موضوع بند (ج) تبصره(1) قانون بروجه سال 1397 کل کشور


↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰ متعاقباً اعلام می شود.


↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می شود.


کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۰ استماع اخبار


یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۱۰ - ۱۶:۰۰ استماع گزارش مسوولین انستیتو پاستور و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در خصوص عملکرد و مشکلات مطروحه


سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۰ استماع اخبار


سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۱۰ - ۱۵:۴۵ بررسی نحوه قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی با حضور مسوولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش های مجلس


سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۴۵ - ۱۶:۰۰ اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان جهت اعمال ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس در خصوص تولید ، واردات و توزیع تجهیزات پزشکی


کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1.بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی-چاپ 1058با حضور کارشناسان معاونت نظارت و قوانین، مرکز پژوهش های مجلس و شورای نگهبان
2. جمع بندی گزارش کمیسیون در مورد اصلاح آئین نامه داخلی به استناد تبصره یک ماده 49 قانون آئین نامه داخلی مجلس

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه روسای کمیسیون های مجلس در کمیسیون ائین نامه داخلی با موضوع طرح های اصلاح آئین نامه داخلی
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت های خودروسازی داخلی در حوزه کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش با وجود حمایت های گسترده و مستمر مجلس و دولت از آنها و عدم پاسخگویی به انتظارات مردم با توجه به پیشرفت های سایر کشورها در این صنعت مطابق ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان محترم مبنی بر تهیه گزارش نظارتی بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت تامین مواد اولیه، تولید و فروش شمش آلومینیوم در واحدهای بالادستی صنعت آلومینیوم کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی تقاضای استیضاح وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مطابق ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
↵ کارگروه معدن و صنایع معدنی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ رسیدگی به مسائل و مشکلات مبتلابه صنعت سرب و روی کشور
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(اصلی-چاپ 149)با حضور معاونین ذی ربط سازمان برنامه و بودجه ، وزارتخانه های راه و شهر سازی کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردان ها، مرکز پژوهش های مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ بررسی کلیات فروش ساختمان (فرعی- چاپ 1011) با حضور نمایندگان محترم طراحان، معاونین ذی ربط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری و مرکز پژوهش های مجلس و نماینده اتحادیه صنف مشاوران املاک
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰  رای گیری صورتجلسه کارگروه بررسی طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( اصلی- چاپ 1030)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ دعوت از جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی برای :
1- بررسی جوانب برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها
2- پاسخگویی به سوالات:
- 18 نفر از نمایندگان (ادامه بررسی سوال جناب آقای فرج االله رجبی نماینده محترم شیراز منتخب سوال کنندگان)
- جناب آقای محمد خدابخشی نماینده محترم الیگودرز
- جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر
- 2 نفر از نمایندگان (ج ناب آقای احمد بیگدلی ن مای نده محترم خدابنده منتخب سوال کنندگان)
-جناب آقای عباس گودرزی نماینده محترم بروجرد.
- جناب آقای صدیف بدری نماینده محترم اردبیل
- جناب آقای محمد دامادی نماینده محترم ساری
- جناب آقای اصغر مسعودی نماینده محترم نی ریز و استهبان


↵ کارگروه آب و فاضلاب
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ ادامه بررسی وضعیت اب شرب کشور با دعوت از معاون آب و آبفا وزارت نیرو و مدیر عامل آب و فاضلاب کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش های مجلس
↵ کارگروه حمل و نقل
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی فعالیت های شرکت های حمل و نقل چند ملیتی با دعوت از وزارت راه و شهرسازی، امورخارجه و اطلاعات و اتاق ایران
2- بررسی مقدماتی سانح برخورد اتوبوس و نفتکش در محور کاشان و نطنز

↵ کارگروه نظام فنی و اجرایی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰ 1- بررسی نحوه اجرای استانداردهای لازم الاجرای جوش و بتن ( موضوع ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) با دعوت از وزارت راه  وشهرسازی، نظام مهندسی ساختمان ، سازمان ملی استاندارد، سازمان بازرسی کل کشور
2- بررسی نحوه اجرای ماده 39 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان ( موضوع ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس) با دعوت از وزیر محترم راه و شهر سازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، نظام مهندسی ساختمان

کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی رویداد های فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰ استماع گزارش ریاست سازمان حج و زیارت در مورد برگزاری حج تمتع
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ انتخاب
- اعضای داوطلب برای عضویت در ستاد امر به معروف و نهی از منکر
- اعضای داوطلب برای عضویت در شورای نظارت بر صدا و سیما
- اعضای داوطلب برای عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات
- اعضای داوطلب برای نظارت در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
- اعضای داوطلب برای عضویت در شورای تخصصی توسعه و فرهنگ قرانی
- اعضای داوطلب برای نظارت در هیات امنای کتبخانه های عمومی
- اعضای داوطلب برای نظارت در کمیته ملی پارالمپیک

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی(کمیته فضای مجازی)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بحث و بررسی پیرامون آموزش های پیش از ازدواج با حضور دستگاه های ذیربط
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی رویداد های فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران (اصلی - چاپ470)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست هیات رئیسه
↵ کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ بررسی طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور (اصلی-چاپ20-اعاده شده از شورای نگهبان)
↵ کارگروه رسانه و هنر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی  مواد ارجاعی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران (اصلی - چاپ470)
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک (اعاده شده)
2- بررسی طرح یک فوریتی نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی چاپ 423

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی سوالات نمایندگان از وزیر دادگستری:
الف- سوال آقای احمد علی کلیخا نماینده زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون
ب- سوال آقایاحمد مازنی و محمد جواد فتحی نماینده اسلامشهر، تهران، ری، شمیرانات
پ- سوال آقای سید مصطفی ذوالقدر نماینده بشاگرد ،جاسک، رودان، سیریک و میناب
ت- سوال آقای حسین علی حاجی دلیگانی نماینده برخوار، شاهین شهر و میمه
ث- سوال آقای محمد رضا صباغیان نماینده ابرکوه، بافق، بهباد، مهریز و خاتم
ج- سوال آقایان نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران
چ- سوال آقای محمد فیضی نماینده اردبیل، نیر و نمین
ح- سوال آقای سید محسن علوی نماینده لامرد و مهر
خ- سوال آقای رضا شیران خراسانی نماینده مشهد و کلات

↵ کارگروه تخصصی حقوق بین الملل
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایارنی با مردان خارجی(چاپ237)
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها چاپ 733
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰ بررسی لایحه تجارت چاپ 23
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۱:۳۰ - ۱۳:۰۰ بررسی نحوه پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی آخرین وضعیت و عملکرد دولت ، در حوزه بدهی مطالبات دولت و بخش های غیر دولتی موضوع مواد 1،2،3،6،7،9 و 10 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور با معاون امور مجلس ریاست جمهوری، حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی،سازمان بر نامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات، مرکزپژوهشهای مجلس و اتاقهای ایران، تعاون، اصناف
↵ کارگروه حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ بررسی مشکلات گروه صنعتی زیگما و تکاور میبد
↵ کارگروه طرح اصلاح موادی از قانون اصل ۴۴ قانون اساسی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ ادامه بررسی لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی -اصلی شماره چاپ(821) و طرح الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (34) قانون اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اصلی چاپ (768)
↵ کارگروه کسب و کار
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار با موضوع: بررسی نماگر تجارت فرامرزی در مصوبه 1396/03/01 هیأت‌ وزیران
با حضور وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،صنعت، معدن و تجارت، راه وشهرسازس، نیرو، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، اتاق های ایران، تعاون ، اصناف و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ ارائه گزارش مسسولین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایارن ، بانک کشاورزی، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرای تصویب نامه هئیت وزیران مورخ 1397/06/06 مبنی بر بخشودگی سود، کارمزد و جرائم وام های سررسیده شده خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه و امهال اصل تسهیلات دریافتی به مدت سه سال
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ ارائه گزارش نهائی رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و سنعت کارون و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۷:۰۰ - ۰۹:۰۰ نشست مشترک کمیسیون با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استماع گزارش عملکرد و تشریح اهداف، فعالیت ها، برنامه ها و اقدامات انجام شده آن سازمان در دولت دوازدهم و بهره گیری متقابل از دیدگاه و تجربیات نمایندگان در حفاظت نحیط زیست( در محل سازمان)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخ گویی به سوالات آقایان:
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ الف- همایون یوسفی نماینده (اهواز، باوی، حمیدیه، کارون)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۱۵ - ۰۰:۰۰ ب- احمد مرادی نماینده محترم (بندرعباس، قشم، حاجی اباد)

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ ج- سعید باستانی نماینده محترم (تربت حیدریه، زاوه و مه ولات)

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۴۵ - ۰۰:۰۰ د- سیدجواد ساداتی نژاد نماینده محترم (آران و بیدگل و کاشان)

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ ه- شهاب نادری نماینده محترم (ثلاث، باباجانی، جوانرود، روانسر، پاوه)

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۱۵ - ۰۰:۰۰ و- علی اسدی کرم نماینده محترم (شهر بابک)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ ز-حسین علی حاجی دلیگانی نماینده محترم (برخوار، شاهین شهر، میمه) دو فقره
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ ح- علی محمد مرادی نماینده محترم (قروه و دهگان)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست مشترک کمیسیون با مدیر عامل و مدیران صندوق بازنشستگی کشور و استماع گزارش علمکرد و تشریح اهداف، فعالیت ها، برنامه ها، و اقدامات انجام شده در سال جاری و برنامه های آتی (در محل صندوق)
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ نشست هیات رئیسه کمیسیون