دستورجلسات هفتگی کمیسیونها از روز دوشنبه 14/1/1391 تا روز چهار شنبه 16/1/1391

توضیحات

فایل : DK 126.pdf DK 126.pdf
تاریخ سند : 1390/12/28 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ بررسی آخرین اخبار و تحولات
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد
↵ کارگروه FASPPED
چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰ جلسه کارگروه FASPPED
کمیسیون اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ بررسی آخرین اخبار و اطلاعات واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰ جلسه معارفه مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و تقدیر از خدمات مدیر عامل اسبق
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ برنامه هفتگی ارائه نشده است.
کمیسیون اقتصادی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰ نشست هیات رییسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی تحولات اقتصادی در سال 1390 با حضور مسؤولین ذی ربط
چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ مروری بر آخرین اخبار و تحولات بین المللی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی طرح افشاء نقض حقوق بشر توسط آمریکا در جهان امروز (چاپی : 910) (سابقه : 820)
کمیسیون انرژی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ برنامه هفتگی ارائه نشده است.
کمیسیون بهداشت و درمان
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ جمع بندی نهائی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ برنامه هفتگی ارائه نشده است.
کمیسیون تلفیق
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۳۰ - ۱۹:۳۰  بررسی کلیات و آثار اقتصادی ناشی از اجرای لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰  بررسی کلیات و آثار اقتصادی ناشی از اجرای لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ ۱۴:۳۰ - ۱۹:۰۰  بررسی کلیات و آثار اقتصادی ناشی از اجرای لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰  بررسی کلیات و آثار اقتصادی ناشی از اجرای لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
↵ کارگروه تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی گزارشهای مربوط به موضوع تحقیق و تفحص
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی اخبار و اطلاعات واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی گزارش کمیسیون راجع به لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
کمیسیون صنایع و معادن
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات (چاپی : 1882)
کمیسیون عمران
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ بررسی اخبار و اطلاعات واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰ مروری بر عملکرد سال 1390 کمیسیون عمران
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ ادامه بررسی طرح اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه ها (چاپی : 1866)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون دریایی ایران (چاپی : 1735)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ بررسی لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهموری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (چاپی : 1863)
کمیسیون فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ اخبار فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ ادامه جمع بندی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
کمیسیون قضایی و حقوقی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1387/7/12 (چاپی : 1645) (سابقه : 1611, 1572)
کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۲:۳۰ - ۰۰:۰۰ بحث و بررسی پیرامون ارزیابی عملکرد کمیسیون و نیز ارائه پیشنهاد به منظور پیشبرد اهداف کمیسیون
چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ ۱۲:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی یک فقره طرح و نیز یک فقره لایحه ارجاعی
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ مروری بر عملکرد کمیسیون در دوره هشتم قانونگذاری
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ جمع بندی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)