دستورجلسات هفتگی کمیسیونها از روز شنبه 19/1/1391 تا روز چهار شنبه 23/1/1391

توضیحات

فایل : DK 127.pdf DK 127.pdf
تاریخ سند : 1391/01/16 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ بررسی برنامه های وزارت آموزش و پرورش در سال 1391 با حضور وزیر و معاونین ایشان
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰ معارفه رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه برنامه های دانشگاه در سال 1391
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰ بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات (چاپی : 1882)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ بررسی برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1391 با حضور وزیر و معاونین ایشان
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰ بررسی برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور وزیر و معاونین ایشان
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی آخرین اخبار و اطلاعات واصله
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰ بررسی طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران (چاپی : 1847)
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (190) قانون - (چاپی : 1764)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ نشست هفتگی هیات رییسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری (چاپی : 1834)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ ادامه بررسی طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در آموزش و پرورش (چاپی : 1461)
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده های کلاسه 6166م، 6693م، 6637م و 6418م
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ دعوت از مسؤولین ذی ربط درخصوص پرونده کلاسه 71465 موضوع برکناری اعضاء صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
↵ کارگروه اقتصادی، فنی و عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ جلسه کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی ‌کمیسیون برای‌رسیدگی به شکایات ‌واصله
↵ کارگروه امور ویژه
چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ جلسه کارگروه مجلس و امور ویژه کمیسیون برای‌‌ رسیدگی‌ به شکایات‌ واصله
↵ کارگروه سیاسی و نظامی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ جلسه کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ جلسه کارگروه فرهنگی ‌و اجتماعی‌کمیسیون برای‌‌ رسیدگی‌ به شکایات‌ واصله
↵ کارگروه قضایی و حقوقی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ جلسه کارگروه قضائی و حقوقی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله
کمیسیون اقتصادی
شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰ نشست هیات رییسه کمیسیون
شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و معاونین ایشان درخصوص استماع گزارش عملکرد وزارت مذکور در سال 1390 و برنامه های آتی آنان در سال جاری با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ ۰۹:۳۰ - ۰۰:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی خلیج فارس (اصلی چاپی : 1865)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی اسلوونی (چاپی : 1864)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی (چاپی : 1886)
چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ مروری بر آخرین اخبار و تحولات بین المللی

یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی طرح افشاء نقض حقوق بشر توسط آمریکا در جهان امروز (چاپی : 910) (سابقه : 820)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ مروری بر آخرین اخبار و تحولات بین المللی

سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ استماع گزارش بین المجالس

کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ جلسه مشترک اعضای کمیسیون با وزیر محترم نفت
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ برنامه هفتگی ارائه نشده است.
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه تصویب پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (چاپی : 1874)
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح تعیین تکلیف دوره های آموزش تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (فرعی چاپی : 1878)
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۵:۲۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه ها (چاپی : 1866)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران (چاپی : 1847)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۴۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده (چاپی : 1815)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۵:۴۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهموری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (فرعی چاپی : 1863)
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1485)
چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی موضوعات ارجاعی به کمیسیون
کمیسیون تلفیق
شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۳۰  بررسی کلیات و آثار اقتصادی ناشی از اجرای لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ ۱۴:۳۰ - ۱۹:۰۰ بررسی منابع لایحه بودجه
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۳۰ - ۱۹:۰۰ بررسی منابع لایحه بودجه
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ بررسی منابع لایحه بودجه
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۳۰ بررسی بودجه شرکتهای دولتی
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ ۱۴:۳۰ - ۱۹:۰۰ بررسی احکام ماده واحده
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۳۰ - ۱۹:۰۰ بررسی احکام درآمدی ماده واحده
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ بررسی احکام درآمدی ماده واحده
چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ ۱۴:۳۰ - ۱۹:۰۰ بررسی احکام هزینه ای ماده واحده
چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ بررسی احکام هزینه ای ماده واحده
↵ کارگروه تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی گزارشهای مربوط به موضوع تحقیق و تفحص
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی اخبار و اطلاعات واصله
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی (چاپی : 992)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی اخبار و اطلاعات واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی (چاپی : 992)
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ بررسی طرحها و لوایح ارجاعی به کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ بررسی نوسانات نرخ ارز و اثرات آن در بخش تولید
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ بررسی مشکلات تسهیلات بانکی در بخش تولید
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ بررسی اخبار و اطلاعات واصله
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰ بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات (چاپی : 1882)
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰ بررسی لایحه تصویب پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (چاپی : 1874)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ بررسی اخبار و اطلاعات واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰ بررسی لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی اسلوونی (چاپی : 1864)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰ بررسی طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران (چاپی : 1847)
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ اخبار فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۴۵ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح نظام جامع رسانه های همگانی (چاپی : 1738)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ اخبار فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی طرح نظام جامع رسانه های همگانی (چاپی : 1738)
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری (چاپی : 1531) (سابقه : 546)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری (چاپی : 1531) (سابقه : 546)
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 (چاپی : 1645) (سابقه : 1611, 1572)
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی دولت
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰ بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورد اعمال ماده (233) آیین نامه داخلی مجلس موضوع تخلف از قانون هدفمند کردن یارانه ها با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کارشناسان دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مسؤولین محترم سازمان هدفمند سازی یارانه ها
کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ ۰۷:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی نهائی پیشنهادهای واصله درخصوص گزارش کمیسیون درباره عملکرد دستگاهها در اجرای تبصره بند (6) ماده (33) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ ۰۹:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی گزارش عملکرد دستگاهها در اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۳:۰۰ - ۰۰:۰۰ متعاقباً اعلام می شود.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ جمع بندی گزارش لایحه بودجه سال 1391 و ارائه به کمیسیون تلفیق (چاپی : 1873)
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی مواد ارجاعی از جلسه علنی در مورد لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (چاپی : 1804) (سابقه : 777)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ لایحه تصویب پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (چاپی : 1874)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی گزارش هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ جلسه مشترک با مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی محل تشکیل جلسه: بانک کشاورزی