دستورجلسات هفتگی کمیسیونها از روز شنبه 2/2/1391 تا روز چهار شنبه 6/2/1391

توضیحات

فایل : D k 129.pdf D k 129.pdf
تاریخ سند : 1391/01/30 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تبادل اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه ها (فرعی چاپی : 1866)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی طرح یک فوریتی تعیین تکلیف دوره های آموزش تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (فرعی چاپی : 1878)
↵ کارگروه FASPPED
شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه کارگروه FASPPED
↵ کارگروه FASPPED
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه کارگروه FASPPED
↵ کارگروه FASPPED
چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه کارگروه FASPPED
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۲:۰۰ - ۱۶:۰۰ نشست مشترک اعضاء کمیسیون اجتماعی با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیران ایشان (در محل وزارتخانه)
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ جلسه کارگروه های تخصصی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح جواز عضویت بازنشستگان در فدراسیون ها و هیات های ورزشی و کمیته ملی المپیک (چاپی : 1893)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی مسائل و مشکلات استخدامی مربیان بهداشت مدارس
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ دعوت از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ نادر قاضی پور هشتم، آذربایجان غربی (ارومیه)
▪ علیرضا محجوب هشتم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
▪ مسعود پزشکیان هشتم، آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده های کلاسه 6166م، 6392م، 6500 م و 6276م و 71296
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده های کلاسه 5385م، 6022م، 5713 م و 6418م و 68417
↵ کارگروه اقتصادی، فنی و عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ جلسه کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی ‌کمیسیون برای‌رسیدگی به شکایات ‌واصله
↵ کارگروه سیاسی و نظامی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ جلسه کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ جلسه کارگروه فرهنگی ‌و اجتماعی‌کمیسیون برای‌‌ رسیدگی‌ به شکایات‌ واصله
↵ کارگروه قضایی و حقوقی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ جلسه کارگروه قضائی و حقوقی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰ نشست هیأت رئیسه
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص گزارش هیأت تحقیق و تفحص از الف - عملکرد بانکهای کشور
ب- عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ ۰۹:۳۰ - ۰۰:۰۰ متعاقباً اعلام می گردد.
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح ها و لوایح و پرونده های موجود در کمیسیون و نحوه رسیدگی آن در ماه جاری
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ متعاقباً اعلام می گردد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ مروری بر آخرین اخبار و تحولات
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرحها و لوایح ارجاعی به کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ مروری بر آخرین اخبار و تحولات
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرحها و لوایح ارجاعی به کمیسیون
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ بررسی آخرین اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۰۰ بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات با حضور کارشناسان محترم وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت و اقتصادی و دارایی (چاپی : 1882)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۰۰ دعوت از وزیر نفت به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ محمود احمدی بیغش هشتم، مرکزی (شازند)
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی نحوه اجرای مواد برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مرتبط با بخش سلامت
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی برنامه های سازمان بهزیستی کشور با حضور ریاست و معاونین سازمان مذکور
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۴۵ - ۰۰:۰۰ بررسی طرحتعیین تکلیف دوره های آموزش تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (فرعی چاپی : 1878)
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ برنامه هفتگی ارائه نشده است.
کمیسیون تلفیق
شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ ۱۴:۳۰ - ۱۹:۰۰ ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۱۹:۰۰ ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ ۱۴:۳۰ - ۱۹:۰۰ ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۹:۰۰ ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1391 کل کشور (چاپی : 1873)
↵ کارگروه تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی گزارشهای مربوط به موضوع تحقیق و تفحص
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی گزارشهای واصله
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 (چاپی : 1736)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۵:۱۵ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح اصلاح بند (6) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات (چاپی : 1737)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۵:۱۵ - ۰۰:۰۰ متعاقباً اعلام می شود.
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور (چاپی : 1882)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور (چاپی : 1882)
↵ کارگروه تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع پتروشیمی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰ بررسی گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ بررسی اخبار و اطلاعات واصله
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۲۰ ادامه بررسی طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران (چاپی : 1847)
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۵:۲۰ - ۱۶:۰۰ بررسی لایحه تصویب پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (چاپی : 1874)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ بررسی اخبار و اطلاعات واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ دعوت از وزیر نیرو جناب آقای نامجو به منظور پاسخگویی به سؤالات :
با موضوعیت بررسی وضعیت انتقال آب به دریاچه ارومیه و استان سمنان .
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ دعوت ازجناب آقای قالیباف شهردار محترم تهران و جناب آقای مهندس ارشادمنش ریاست محترم سازمان شهرداریهای کشور و مسؤولین وزارت نیرو با موضوعیت بررسی علت آبگرفتگی خط (4) متروی تهران
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ استماع گزارش شهردار و اعضای شورای اسلامی و مسؤول منطقه آزاد شهر قشم
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ اخبار فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی طرح نظام جامع رسانه های همگانی (چاپی : 1738)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ اخبار فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی طرح نظام جامع رسانه های همگانی (چاپی : 1738)
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه انتقال موردی محکومان به حبس (چاپی : 1784)
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی لایحه انتقال موردی محکومان به حبس (چاپی : 1784)
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح حق اقامه دعوی حقوقی، کیفری و اداری برای حفظ بیت المال و حقوق مردم توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1768)
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ متعاقباً اعلام می شود.
کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ ۰۷:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی گزارشهای واصله از نهادهای نظارتی درمورد عملکرد دستگاههای اجرائی در راستای اجرای اصل( 44 ) قانون اساسی
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰ متعاقباً اعلام می شود.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ بعد از پایان جلسه علنی - جلسه مشترک با وزیر محترم نیرو و معاونین وزیر (محل تشکیل جلسه در وزارتخانه)
سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی لایحه تصویب پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (اصلی چاپی : 1874)