دسترسی سریع به دستور جلسه

شماره مسلسل :  

راهنمایی

راهنمای استفاده از جستجو

 • کاربر گرامی؛
  با توجه به مثال های زیر از عملگر(های) مناسب در "کلید واژه" مورد نظر جهت دریافت نتیجه دلخواه استفاده نمایید:
 • مجلس بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که حداقل یکی از دو کلمه را داشته باشند.
 • +مجلس +بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که هر دو کلمه را داشته باشند.
 • +مجلس -بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که کلمه "مجلس" را داشته اما کلمه "بودجه" را نداشته باشند
 • +مجلس ~بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که کلمه "مجلس" را داشته باشند اما اگر کلمه "بودجه" را داشته باشند در نتیجه جستجو پایین تر از رکوردهایی که کلمه "بودجه" را ندارند، قرار گیرند
 • +مجلس +(>بودجه <دولت)
  رکوردهایی یافت می‌شوند که هر دو کلمه "مجلس" و "بودجه" یا "مجلس" و "دولت"را داشته باشند (با هر ترتیبی) اما رکوردهایی که کلمه "مجلس بودجه" را دارند بالاتر از رکوردهایی که کلمه "مجلس دولت" را دارند قرار می‌گیرند
 • مجلس*
  رکوردهایی یافت می‌شوند که هر یک از کلمه های "مجلس"، "مجلسی"، "مجلسین" را داشته باشند.
 • "مجلس بودجه"
  رکوردهایی یافت می‌شوند که دقیقا کلمه "مجلس بودجه" را داشته باشند

دستور جلسه

جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره چاپ عنوان تاریخ سند
714 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1392/6/10 تا روز چهارشنبه 1392/6/13
دستور جلسه هفتگی، سال : 2، هفته : 48
1392/06/06
715 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1392/6/9 تا روز چهارشنبه 1392/6/13
دستور جلسه کمیسیون، سال : 2، هفته : 43
1392/06/06
703 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1392/6/3 تا روز چهارشنبه 1392/6/6
دستور جلسه کمیسیون، سال : 2، هفته : 42
1392/05/30
702 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1392/6/3 تا روز چهارشنبه 1392/6/6
دستور جلسه هفتگی، سال : 2، هفته : 47
1392/05/30
691 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز دوشنبه 1392/5/21 تا روز پنجشنبه 1392/5/24
دستور جلسه هفتگی، سال : 2، هفته : 46
1392/05/16
692 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1392/5/20 تا روز چهارشنبه 1392/5/23
دستور جلسه کمیسیون، سال : 2، هفته : 41
1392/05/16
686 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز دوشنبه 1392/5/14 تا روز چهارشنبه 1392/5/16
دستور جلسه کمیسیون، سال : 2، هفته : 40
1392/05/09
685 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1392/5/13 تا روز چهارشنبه 1392/5/16
دستور جلسه هفتگی، سال : 2، هفته : 45
1392/05/09
675 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1392/5/6 تا روز دوشنبه 1392/5/7
دستور جلسه هفتگی، سال : 2، هفته : 44
1392/05/02
676 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1392/5/5 تا روز چهارشنبه 1392/5/9
دستور جلسه کمیسیون، سال : 2، هفته : 39
1392/05/02