گفتارهایی در قانون و قانونگذاری (مجموعه مقالات)

توضیحات

فایل : 82923878.goftar.pdf 82923878.goftar.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 75,000 ریال

نقش ها

مؤلف(ان) : آقای حسن وکیلیان
مترجم : آقای حسن وکیلیان
ویراستار : آقای احمد مرکز مالمیری