راهنمای تحلیل نیاز قانون گذاری

توضیحات

فایل : 1375583739.tahlil.pdf 1375583739.tahlil.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 28,000 ریال

نقش ها

مجری طرح : آقای رضا جلالی
مدیر نشر : آقای عبدالرضا فاضلی
چاپ : رنگین کمان هنر