شیوه نامه نگارش قانون

توضیحات

فایل : 10083041.ghanoon.pdf 10083041.ghanoon.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

نقش ها

لیتو گرافی، چاپ و صحافی : نگاران شهر
مؤلف(ان) : آقای صفر بیگ زاده