بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری

توضیحات

فایل : 981596877.bonyad.pdf 981596877.bonyad.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 2,200 ریال

نقش ها

طراح جلد : آقای علیرضا عاشورزاده
لیتو گرافی، چاپ و صحافی : نگاران شهر
مؤلف(ان) : آقای محمد راسخ