رسانه و انتخابات

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 150,000 ریال

نقش ها

گردآوری : ریچارد کارور ونسا ژوهانسون آلپرن
مترجم : محمدتقی دلفروز