آدرس: تهران – خیابان پاسداران - روبروی پارک نیاوران (ضلع جنوبی) – پلاک ۸۰۲
صندوق پستی : 15875-5855
پست الکترونیک: mrc [at] majles [dot] ir
تلفن تماس : +98 21 22802525
نمابر:  +98 21 22819951

جهت پیگیری نامه های ارسالی به مرکز پژوهشها با شماره 22819950 تماس بگیرید یا بعد از شماره گیری تلفن 22802525 با یکی از شماره‌های داخلی زیر ارتباط برقرار نمایید:
معاونت اقتصادی و بودجه 5-2094
معاونت زیربنایی و امور تولیدی 2-2161
معاونت اجتماعی و فرهنگی 2103
معاونت سیاسی و حقوقی 1-2130
اداره کل هماهنگی پژوهشی 2189
دفتر ریاست 2-2171