جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1006672 آیین ­نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) 1396/10/26 1395/10/29
1027445 لغو تصویب نامه شماره ٧۶۴٠٣/ت۵٢٩١٣ھـ مورخ ١٣٩۵/۶/٢۵ 1396/04/18 1396/04/20
1027450 تصویب نامه در خصوص عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفاً در استان های مازندران و گیلان) در بورس کالای ایران 1396/04/14 1396/04/18
1027449 تصویب نامه در خصوص حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 1396/04/14 1396/04/17
1027446 الحاق متن به بند (۳) تصویب نامه شماره ۳۱۴۴۹/ت۵۴۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ 1396/04/14 1396/04/17
1027680 تصویب نامه درخصوص ساعات کار ادارات و دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی 1396/04/07 1396/04/11
1027438 الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران 1396/04/07 1396/04/14
1027437 اصلاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ 1396/04/07 1396/04/13
1027067 لغو تصویب نامه شماره ١٢۴٧٨/ت۵۴١٨۴ھـ مورخ ١٣٩۶/٢/۶ 1396/04/07 1396/04/10
1027681 تصویب نامه درخصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷میلادی) 1396/04/04 1396/04/11