جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1006672 آیین ­نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) 1396/10/26 1395/10/29
1006677 مصوبه شماره ۳۸۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه علیآباد چهلگزی به عنوان قرق اختصاصی در استان یزد 1395/12/24 1395/10/28
1012584 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۸۷۳۳/۱۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی 1395/12/18 1395/12/18
1012534 اصلاح تصویب نامه شماره ۷۶۴۱۰/ت۵۳۴۸۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۵ 1395/12/17 1395/12/17
1012535 اصلاح جدول جزء (۱) بند (الف) تصویبنامه شماره ۱۴۸۰۴۱/ت۵۴۰۰۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ 1395/12/16 1395/12/16
1012026 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۸۰۲/۱۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن نوروز۱۳۹۶ 1395/12/16 1395/12/16
1012583 رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان چگونگی اخذ هزینه های تبلیغات محیطی ماهیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران 1395/12/15 1395/12/15
1012572 رأی شماره های ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین و وضع عوارض از جایگاههای فروش گاز مایع و جایگاههای سوخت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل است 1395/12/15 1395/12/15
1012571 رأی شماره ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی در اجرای اعمال ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ 1395/12/15 1395/12/15
1012570 رأی شماره۱۲۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعارض آراء شعب ۲۶ و ۲۹ دیوان عدالت درخصوص رأی کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری 1395/12/15 1395/12/15