جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1006018 اصلاح جزء (ب) بند (۳ )تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ 1395/10/19 1395/10/22
1006017 الحاق شرکت بیمه اتکایی امین زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران، به پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی 1395/10/19 1395/10/22
1006016 تصویب نامه در خصوص اضافه شدن عبارت «ویا استاندارد یورو ۵ EEV «به انتهای ردیفهای (۱ـ۴ )و (۲ـ۴ )ستون نام فعالیت جدول تصویب نامه شماره ۱۰۹۹۴/ت۵۱۱۸۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲ 1395/10/19 1395/10/22
1004702 قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان 1395/10/19 1395/10/04
1005214 قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان 1395/10/18 1395/10/18
1005713 اصلاح تصویب نامه شماره ۸۶۲۳۱/ت۵۳۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ 1395/10/15 1395/10/19
1005711 اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 1395/10/15 1395/10/20
1005424 اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت 1395/10/15 1395/10/15
1005425 مقرره ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص مصوبه پنجاه و هفتمین نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد (CND) 1395/10/14 1395/10/14
1005215 قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره برداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها و نیروگاههای برق آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بر روی رودخانه ارس 1395/10/14 1395/10/14