جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
923921 بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به مراجع قضایی سراسر کشور 1393/12/06 1393/12/06
923786 تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان محمود صادقی اردکانی و اصغر جعفریان به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی 1393/12/03 1393/12/09
923772 تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد 1393/12/03 1393/12/09
923194 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده 1393/11/27 1393/11/27
923959 تصویب نامه درخصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی 1393/11/26 1393/12/02
923955 تصویب نامه درخصوص تعیین شرکت های دولتی به انجام حسابرسی عملیاتی 1393/11/26 1393/12/04
923939 تصویب نامه در خصوص الحاق وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 1393/11/26 1393/12/04
923938 الحاق بند (ه‍) به تصویب نامه های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍.-مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳ 1393/11/26 1393/12/04
923784 تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست طرح ها و اقدامات اجرایی کوتاه مدت پیشگیری و مقابله با آثار زیان بار ریزگردها در سال های (۱۳۹۴ـ۱۳۹۳) 1393/11/26 1393/12/06
923733 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات 1393/11/26 1393/12/09