جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1068607 تصویب نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) 1397/05/14 1397/05/16
1068599 اصلاح آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی 1397/05/14 1397/05/16
1068489 تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه (۰۴۰۷۲۱۱۰) 1397/05/10 1397/05/13
1068488 تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امور مساجد و نظارت عالی بر ساخت و سازهای مسکن مهر 1397/05/10 1397/05/13
1068487 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ 1397/05/10 1397/05/13
1068492 تصویب نامه در خصوص تعیین نیروگاه های دارای کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار 1397/05/07 1397/05/10
1068490 تصویب نامه درخصوص واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع 1397/05/07 1397/05/10
1068486 اصلاح تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1397/05/07 1397/05/10
1068485 اصلاح آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساس 1397/05/07 1397/05/10
1068148 قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1397/05/04 1397/05/10