جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
993431 اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 1395/07/18 1395/07/24
993381 اصلاح تصویب نامه شماره ۵۷۹۶۱/ت۵۳۰۷۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۷ 1395/07/18 1395/07/24
993379 تصویب نامه در خصوص تکمیل پروژه «ترمینال سلام» فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1395/07/14 1395/07/19
991940 شیوه­ نامه تشکیل شورای­ عالی مهندسی مخازن نفت و گاز 1395/07/14 1395/07/18
991938 الحاق بند (ک) به ماده (۹ )آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان 1395/07/14 1395/07/18
991939 تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت های دولتی مکلّف به انجام حسابرسی عملیاتی در مرحله دوم 1395/07/11 1395/07/11
991438 اصلاح تصویب نامه شماره ۵۳۵۶۲/ت۵۳۳۲۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ 1395/07/11 1395/07/14
993378 رأی شماره ۴۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد از تاریخ تصویب 1395/07/06 1395/07/18
993376 رأی شماره ۴۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رأی وحدت رویه٬ نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادر شده است٬ اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری بلامانع است 1395/07/06 1395/07/18
993375 رأی شماره ۴۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری٬ کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار 1395/07/06 1395/07/18