جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
924266 بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۹۷۷/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز 1393/12/12 1393/12/12
924059 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸ هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ 1393/12/09 1393/12/09
923921 بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به مراجع قضایی سراسر کشور 1393/12/06 1393/12/06
924358 آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور 1393/12/06 1393/12/13
924003 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1393/12/04 1393/12/04
923786 تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان محمود صادقی اردکانی و اصغر جعفریان به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی 1393/12/03 1393/12/09
923772 تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد 1393/12/03 1393/12/09
924368 تصویب نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی 1393/12/03 1393/12/13
923194 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده 1393/11/27 1393/11/27
924057 اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها 1393/11/26 1393/12/10