جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1488931 نرخ دیه کامل در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹ 1398/12/27 1398/12/27
1490053 قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1398/12/26 1398/12/28
1488887 ترفیع دارندگان پایه قضایی 1398/12/25 1398/12/25
1488885 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 1398/12/25 1398/12/26
1488611 نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مواعید مندرج در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» 1398/12/20 1398/12/24
1462459 دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه 1398/12/20 1398/12/20
1462455 آیین نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان 1398/12/14 1398/12/20
1462451 مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی 1398/12/13 1398/12/13
1462453 ابلاغیه شماره ۷۲۳۴۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت امناء صندوق توسعه ملی 1398/12/12 1398/12/19
1462457 تصویب نامه در خصوص رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقلام موردنیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1398/12/11 1398/12/14