جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1122144 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای جوادیه الهیه در دهستان بهرمان بخش نوق شهرستان رفسنجان استان کرمان به شهر 1397/12/15 1397/12/15
1122143 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بم استان کرمان 1397/12/15 1397/12/15
1122142 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای ده‏کهان دهستان ده‏کهان بخش مرکزی شهرستان کهنوج در استان کرمان به شهر 1397/12/15 1397/12/15
1122141 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای رمشک مرکز دهستان رمشک بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در استان کرمان به شهر 1397/12/15 1397/12/15
1122140 تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کرمان 1397/12/15 1397/12/15
1122139 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستاهای سی‏ریز، ده‏خواجه، فتح‏آباد، ده‏بالاسی‏ریز، موروییه و ده‏نو به شهر 1397/12/15 1397/12/15
1122138 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان جیرفت استان کرمان 1397/12/15 1397/12/15
1120039 بخشنامھ شماره ٩٠٠٠/۶١٣٧۴/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیھ در خصوص «قیمت دیھ کاملھ در ماه ھای غیرحرام از ابتدای سال «١٣٩٨ 1397/12/13 1397/12/13
1120034 تصویب نامه در خصوص ادغام روستاهای تیل‏آباد و محمدعلی‏آباد دهستان چشمه‏ساران در استان گلستان به عنوان روستای تیل‏آباد 1397/12/13 1397/12/13
1120033 تصویب نامه در خصوص ادغام روستای یکه­سعود پایین در استان خراسان­شمالی، با روستاهای یکه­سعود بالا و حسن‏آباد به عنوان روستای یکه سعود 1397/12/13 1397/12/13