جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1065401 تصویب نامه در خصوص قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 1397/04/13 1397/04/16
1065249 آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی 1397/04/11 1397/04/11
1065397 اصلاح تصویب نامه شماره ۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ مورخ 1397/2/29 1397/04/10 1397/04/13
1065396 اصلاح تصویب نامه شماره ۳۲۰۷۲/ت۵۵۴۲۰هـ مورخ 1397/3/19 1397/04/10 1397/04/13
1065400 آیین ­نامه اجرایی جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/04/06 1397/04/11
1065399 اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده (١) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها 1397/04/06 1397/04/11
1065238 تصویب نامه در خصوص پرداخت تسهیلات از طریق بانک های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 1397/04/03 1397/04/05
1065237 تصویب نامه درخصوص مستثنی شدن شرکت های خودروساز و متقاضیان دارای خودروی فرسوده مشمول طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون شهری و برون شهری از شروط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه جهت دریافت تسهیلات/تعهدات 1397/04/03 1397/04/05
1065233 اصلاح تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ 1397/04/03 1397/04/05
1063789 تصویب نامه در خصوص الزام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور نسبت به رعایت مندرجات مصوبه شورای حقوق و دستمزد 1397/03/30 1397/04/02