جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1083937 تصویب نامه درخصوص تعیین اعضای هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، ارس، کیش، ماکو، قشم 1397/08/09 1397/08/13
1080472 اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضائیه 1397/08/09 1397/08/09
1083925 تصویب نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) 1397/08/06 1397/08/09
1083922 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/08/06 1397/08/13
1083923 طرح حمایت غذایی از گروه­های کم­درآمد جامعه 1397/08/02 1397/08/05
1080460 تصویب نامه درخصوص واریز کمک جبرانی به کارکنان با مجموع پرداختی ماهیانه کمتر از سی میلیون ریال 1397/08/02 1397/08/05
1083898 اصلاح آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها 1397/07/30 1397/08/14
1080003 آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) 1397/07/30 1397/06/21
1080004 تصویب نامه درخصوص اجرای کامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم) 1397/07/29 1397/08/02
1079980 تصویب نامه درخصوص ثبت اطلاعات پرداخت های کارکنان و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا 1397/07/25 1397/07/28