جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1128047 الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین­نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 1397/12/26 1397/12/26
1128046 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای دهسرخ شهرستان مبارکه در استان اصفهان به شهر 1397/12/26 1397/12/26
1128024 تصویب نامه در خصوص تغییرنام روستای اسلام آباد شهرستان دزفول در استان خوزستان به جندی‏شاپور 1397/12/26 1397/12/26
1128009 قانون بودجھ سال ١٣٩٨ کل کشور 1397/12/26 1397/12/26
1128010 تصویب نامه درخصوص هوشمندسازی جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی 1397/12/25 1397/11/25
1127568 بخشنامھ شماره ٩٠٠٠/۶٣٨٣٩/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیھ درخصوص اعطای مرخصی بھ زندانیان بھ مناسبت فرا رسیدن نوروز سال ١٣٩٨ 1397/12/25 1397/12/25
1127896 تصویب نامه در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی 1397/12/22 1397/12/22
1127461 آیین­نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط­زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی 1397/12/22 1397/12/22
1127360 اصلاح بند (چ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/12/21 1397/12/21
1127840 تصویب نامه در خصوص تعیین طبقه بندی گرمسیری در شهرستان های چرام و دهدشت (استان کهگیلویه و بویراحمد) و بخش فورگ در شهرستان داراب (استان فارس) 1397/12/20 1397/12/20