جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1062383 آیین ­نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/03/13 1397/03/22
1062382 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/03/13 1397/03/22
1062381 آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 1397/03/13 1397/03/22
1062380 اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۹۶۹/ت۵۵۰۹۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 1397/03/13 1397/03/22
1061403 تصویب نامه در خصوص ساعات کار ادارات و دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی غیر دولتی کلیه شهرستانهای استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و در شهرستان های 1397/03/13 1397/03/19
1061401 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ 1397/03/13 1397/03/19
1062379 اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت 1397/03/13 1397/03/22
1065404 قانون دائمی شدن قانون آیین د ادرسی کیفری 1397/03/09 1397/04/10
1061404 تصویب نامه در خصوص اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور 1397/03/09 1397/03/13
1061397 اصلاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸ 1397/03/09 1397/03/19