جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1045479 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1396/11/04 1396/11/04
1045472 تصویب نامه در خصوص خروج شرکت خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی 1396/11/04 1396/11/09
1045465 تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال 1396/11/04 1396/11/09
1045464 تصویب نامه در خصوص عضویت آقایان سیدضیاء هاشمی و مهدی حجت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 1396/11/04 1396/11/09
1045463 تصویب نامه در خصوص سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان خرامه استان فارس 1396/11/04 1396/11/09
1045462 آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش 1396/11/04 1396/11/09
1045460 اصلاح تصویب نامه شماره ۷۸۷۳۳/ت۵۳۵۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳ 1396/11/04 1396/11/09
1045459 اصلاح بند (1) تصویب نامه شماره 77980/ت49111ک مورخ 1392/4/4 1396/11/04 1396/11/09
1045458 اصلاح بند (ب) ماده (۲) آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه 1396/11/04 1396/11/09
1045457 اصلاح ماده (۱) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1396/11/04 1396/11/09