جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1144778 تصویب نامه در خصوص توسعه خدمات عمومی و عمران 1398/02/25 1398/02/28
1144777 تصویب نامه در خصوص گرایش منطقه ویژه اقتصادی کازرون 1398/02/25 1398/02/28
1148735 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ 1398/02/24 1398/03/19
1146817 قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی 1398/02/24 1398/03/08
1146829 قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1398/02/23 1398/03/08
1144775 آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/02/22 1398/02/28
1144774 آیین­نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/02/22 1398/02/24
1142394 آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 1398/02/22 1398/02/24
1142393 آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 1398/02/22 1398/02/24
1142392 اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ 1398/02/22 1398/02/24